Twoje wsparcie w rekrutacji

Pracodawca informuje o warunkach zatrudnienia

Pracodawca informuje o warunkach zatrudnienia
Kodeks pracy nakłada na pracodawcę szereg obowiązków. Jednym z nich jest konieczność informowania pracowników o warunkach zatrudnienia. W jaki sposób podmiot zatrudniający powinien powinien przekazać swojemu podwładnemu informacje o warunkach zatrudnienia?

Każda osoba, która przyjmowana jest do pracy, powinna nie tylko otrzymać umowę o pracę, ale również kompletną, zindywidualizowaną informację, która zawiera szczegółowe wytyczne związane z warunkami zatrudnienia. Fakt ten nie jest przy tym zależny od wielkości zakładu pracy. Oznacza to tyle, że obowiązek ten spoczywa na każdy zatrudniającym i to bez względu na to, ilu pracowników przyjął on do pracy. Poza przedstawieniem warunków zatrudnienia, pracodawca ma również obowiązek informowania zatrudnionych o ich zmianie.

Co w przepisach?

Zgodnie z art. 29 § 3 Kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany poinformować każdego zatrudnionego o:

  • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
  • częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę,
  • wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
  • obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
  • układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.

Warto przy tym zauważyć, że ewentualna liczebność pracowników wpływa na fakt, iż pracodawca jest zobowiązany stworzyć regulamin pracy. W przypadku, gdy podmiot zatrudniający zatrudnia mniej niż 20 pracowników, informacja ta powinna zostać wzbogacona o wytyczne, które określają porę nocną, miejsce, termin i czas wypłaty wynagrodzenia, przyjęty sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Ważny termin

Każdy pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika o wyżej wymienionych warunkach nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę. Warto przy tym pamiętać, że obowiązuje tu forma pisemna. Inaczej mówiąc, poza wręczeniem pracownikowi umowy o pracę, pracodawca powinien także przekazać dokumenty, które określać będą szczegółowo warunki zatrudnienia. Z drugiej strony informacje dotyczące norm czasu pracy, częstotliwości wypłat czy też wymiaru urlopu lub okresu wypowiedzenia mogą zostać przekazane przez pisemne wskazanie odpowiednich norm kodeksowych, na podstawie których pracownik będzie dokładnie wiedział, jakie są jego prawa. Takie rozwiązanie ? z punktu widzenia pracodawcy ? jest dla niego najkorzystniejsze i najmniej kłopotliwe.

Zmiany warunków

Pracodawca jest też zobowiązany poinformować pracownika o ewentualnych zmianach warunków jego zatrudnienia, jak również o objęciu zatrudnionego układem zbiorowym pracy, a także o zmianie układu zbiorowego pracy, którym pracownik jest objęty. Warto przy tym podkreślić, że ? zgodnie z art. 29 § 3? Kodeksu pracy ? powinien przekazać te informacje ?niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, a w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego terminu ? nie później niż do dnia rozwiązania umowy?. I w tym przypadku konieczne będzie zachowanie formy pisemnej. Dzięki temu pracodawca nie tylko będzie miał dowód, iż dopełnił obowiązku, ale i pracownik będzie mógł się szczegółowo zapoznać z przekazanymi informacjami.

Pracownik skierowany do pracy na obszarze państwa spoza Unii Europejskiej

Nieco inaczej jest w przypadku pracowników, którzy są oddelegowani do pracy na obszarze państwa spoza Wspólnoty. Pracodawca musi pamiętać, że ? poza wyżej wskazanymi warunkami ? jest on zobowiązany także określić:

  • czas wykonywania pracy za granicą,
  • walutę, w której będzie wypłacane pracownikowi wynagrodzenie w czasie wykonywania pracy za granicą.

Ponadto, podmiot zatrudniający jest też zobowiązany ? i to przed skierowaniem pracownika do pracy ? poinformować go pisemnie o świadczeniach, jakie przysługują mu z tytułu skierowania do pracy poza granicami kraju (obejmujących zwrot kosztów przejazdu, jak również zapewnienie zakwaterowania i warunkach powrotu pracownika do kraju).

Oceń ten wpis
Pracodawca informuje o warunkach zatrudnienia
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Malgosia
2019-12-12, 10:37
Zgodnie z KP pracodawca musi poinformować pracowników o warunkach zatrudnienia. Nowo przyjęty pracownik musi wszystko wiedzieć.
Waligóra
2019-05-21, 10:35
Jeśli pracownik przyjmuje się do zakładu pracy, to oprócz podpisania z nim jakiejś umowy, zapoznania go zobowiązującymi regulaminami, przeszkoleniu go pod względem BHP - pracodawca informuje nowego pracownika o warunkach zatrudnienia.
Posta
2019-05-08, 14:22
Także trzeba opisać jak wygląda zwolnienie. Jeśli jednak pracownik po prostu nie pojawia się w pracy bez podania przyczyny lub powiadomienia, może być w stanie legalnie zakończyć zatrudnienie.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.