Twoje wsparcie w rekrutacji

Zwrot podatku z Cypru - rozliczenie dochodów w Polsce

Zwrot podatku z Cypru - rozliczenie dochodów w Polsce
Wiele osób wypatruje nowych kierunków emigracji zarobkowej. Dość interesującym miejscem wydaje się pod tym względem być Cypr. Osoby decydujące się na podjęcie pracy na Wyspie Afrodyty zostaną objęte podatkiem dochodowym od osób fizycznych, co nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem.

Podobnie, jak w Polsce tak i na Cyprze osoby zatrudnione na umowę o pracę nie muszą się martwić o opłacanie podatku dochodowego. Obowiązek potrącania składek na poczet podatku dochodowego spoczywa na pracodawcy. To on pobiera należności z wynagrodzenia pracownika i przekazuje je na konto urzędu skarbowego. Tak zwany system PAYE (Pay As Ypu Earn) jest bardzo popularny i skuteczny.

Pobieranie podatku u źródła nie jest jednak doskonałe i w wyniku oddziaływania różnych czynników czasem wysokość odprowadzanych składek może się różnić od tego, ile faktycznie wynosi należny podatek. Na koncie podatnika może wystąpić nadpłata bądź niedopłata. W celu wyrównania stanu należy rozliczyć się z fiskusem. Przyjrzyjmy się temu procesowi na Cyprze, ponieważ tylko tak można uzyskać zwrot nadpłaconego podatku dochodowego.

Kto ma obowiązek złożenia rocznej deklaracji podatkowej na Cyprze?

Cypryjski urząd skarbowy (Inland Revenue Departament) wymaga złożenia deklaracji podatkowej przez wszystkich rezydentów i nierezydentów podatkowych Cypru, których roczny dochód przekroczył granicę kwoty wolnej od podatku.

Wysoka kwota wolna od podatku na Cyprze!

  • Cypr może się pochwalić bardzo wysoką kwotą wolną od podatku i wynosi ona 19 500 euro.
  • Poniżej tej kwoty nie trzeba się rozliczać z fiskusem.

Podatnicy muszą się rozliczać także z dochodów pochodzących z innych źródeł niż praca najemna. Wpływy nieopodatkowane u źródła wymagają samodzielnego opłacania podatku dochodowego. Osoby czerpiące taki dochód muszą opłacić podatek dochodowy według własnych obliczeń w maksymalnie dwóch ratach wpłacanych do 31 lipca oraz do 31 grudnia bieżącego roku podatkowego.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że rezydenci podatkowi Cypru muszą się rozliczyć ze wszystkich dochodów uzyskiwanych globalnie. Nierezydenci kraju wykazują w deklaracji jedynie dochody uzyskiwane na terenie Cypru.

To Cię powinno też zainteresować: Praca Cypr

Status rezydencji mogą uzyskać osoby przebywające na Cyprze przez okres powyżej 183 dni w roku. W przypadku podatników posiadających na Cyprze centrum interesów osobistych zasada ilości dni może zostać zredukowana do 60 dni spędzonych na Cyprze w trakcie roku.

Kiedy i w jaki sposób rozliczyć podatek dochodowy na Cyprze?

Administracja podatkowa Cypru przewidziała różne terminy składania deklaracji podatkowych w zależności od form uzyskiwania wpływów. Osoby czerpiące dochody z pracy najmniej oraz emeryci mają obowiązek składania deklaracji podatkowych do 31 lipca następnego roku po zakończeniu roku podatkowego.

Warto zaznaczyć, że rok podatkowy na Cyprze jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. Podobnie, jak w Polsce trwa on od 1 stycznia do 31 grudnia i to dochody z tego okresu należy uwzględnić w zeznaniu podatkowym.

Władze Cypru nakładają na podatników obowiązek rozliczania podatku za pomocą systemu on-line o nazwie Taxisnet. System posiada informacje odnośnie podatków pobieranych u źródła, więc ułatwia to proces dokonania rozliczenia. W przypadku czerpania dochodów z innych źródeł konieczne będzie posiadanie stosownych dokumentów potwierdzających wpływy.

System Taxisnet jest dostępny pod adresem internetowym: https://taxisnet.mof.gov.cy. Każdy podatnik powinien się tam zarejestrować, ale wcześniej konieczne będzie pozyskanie numeru identyfikacji podatkowej (Taxpayer's Identification Code). Po nadanie numeru należy się zgłosić do urzędu skarbowego natychmiast po rozpoczęciu zatrudnienia.

Na jakie ulgi podatkowe można liczyć na Cyprze?

Cypryjska administracja podatkowa nie przewidziała wielu ulg, co jest pokłosiem bardzo wysokiej kwoty wolnej od podatku. Ta w 2020 roku wynosi aż 19 500 euro i dopiero dochód powyżej tej granicy zostaje objęty podatkiem dochodowym.

Nieliczne ulgi podatkowe na Cyprze:

  • Podatnicy na Cyprze mogą odliczyć od podatku pewne wydatki poniesione dla uzyskania dochodu.
  • Ulgą objęto również datki charytatywne na zarejestrowane instytucje.
  • Przewidziano też częściowe odpisy z tytułu opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Podatnicy nie mogą odpisać całych składek, ale w każdym przypadku istnieje możliwość częściowego uszczuplenia należnego podatku.

Jaką metodą rozliczyć dochód z Cypru w Polsce?

Polska i Cypr podpisały wspólną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów. Na mocy zawartych porozumień zagraniczne dochody w Polsce są rozliczane z zastosowaniem tak zwanej metody wyłączenia z progresją.

Metoda wyłączenia z progresją jest bardzo korzystnym sposobem rozliczenia. Zakłada ona bowiem, że dochód pochodzący zza granicy nie zostaje opodatkowany w Polsce. Polscy rezydenci podatkowi mający obowiązek złożenia zeznania podatkowego muszą w deklaracji PIT-36 z załącznikiem ZG wykazać wpływy pochodzące z Cypru. Dlaczego trzeba je uwzględnić, skoro nie podlegają opodatkowaniu? Zastosowana metoda zakłada bowiem, że wpływy z Cypru nie będą opodatkowane, ale są brane pod uwagę przy wyliczeniu stawki procentowej dla pozostałego dochodu opodatkowanego w Polsce.

Rozliczenie podatku w Cyprze nie powinno sprawiać problemu. Postawienie w całości na system on-line znacząco ułatwiło wszystkie procedury i podatnicy przy wypełnianiu deklaracji z automatu otrzymują pomoc systemu. Także w Polsce obowiązki podatników są uproszczone i nie trzeba się obawiać zapłaty podwójnego podatku.

Oceń ten wpis
Zwrot podatku z Cypru - rozliczenie dochodów w Polsce
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.