Zwrot podatku z Turcji - rozliczenie dochodów w Polsce

Zwrot podatku z Turcji - rozliczenie dochodów w Polsce
Wszystkie osoby legalnie czerpiące dochody w Turcji mają obowiązek opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych. W zależności od formy uzyskiwania dochodu podatek trzeba opłacać samodzielnie bądź w imieniu podatnika robi to pracodawca.

Pracownicy najemni są objęci systemem pobierania podatku PAYE (Pay As You Earn), czyli bezpośrednio z wynagrodzenia. Pracodawcy mają obowiązek potrącenia odpowiednich składek z pensji pracownika i przekazania ich na konto administracji podatkowej. Taki sposób opłacania podatków ma wiele plusów, ale może też doprowadzić do wystąpienia pewnych różnic między odprowadzonymi kwotami i faktycznie należnym podatkiem.

Między innymi wyrównaniu różnic służy roczne rozliczenie przed tureckim fiskusem. W efekcie złożenia deklaracji podatkowej można odzyskać nadpłacony podatek bądź skorzystać z ewentualnych ulg. Niestety rozliczenie, choć proste w założeniach może być kłopotliwe dla obcokrajowców. Wszystkie formalności należy bowiem wykonać z użyciem języka tureckiego. Przyjrzyjmy się bliżej rozliczeniu podatków w Turcji.

Kto ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowej w Turcji?

Turecka administracja podatkowa nie wymaga składania deklaracji podatkowych od rezydentów i nierezydentów podatkowych, o ile ich dochody są objęte systemem PAYE. W przypadku nierezydentów pracujących u więcej niż jednego pracodawcy pojawia się obowiązek rozliczenia. Warto nadmienić, że obcokrajowcy planujący wyjazd z Turcji muszą rozliczyć podatki i opłacić wszystkie należności do 15 dni przed planowanym wyjazdem.

To Cię powinno też zainteresować: Praca Turcja

Osoby czerpiące dochód nie tylko z pracy najemnej muszą także składać deklaracje podatkowe. Nierezydenci podatkowi rozliczają przed tureckim fiskusem jedynie dochody uzyskiwane na terenie Turcji. Rezydenci mają obowiązek wykazania wszystkich dochodów pozyskiwanych globalnie.

Za rezydenta podatkowego Turcji uznaje się osobę, mającą stałe miejsce zamieszkania w tym kraju bądź wyrażającą chęć stałego osiedlenia się. Warunkiem orzeczenia rezydencji może być pobyt w kraju przez ponad 183 dni w roku. Co ciekawe obcokrajowcy przebywający w Turcji ponad pół roku, ale pracujący na czasowych kontraktach i świadczący pracę tymczasową będą traktowani jako nierezydenci.

Kiedy i w jaki sposób należy się rozliczyć z podatku w Turcji?

Roczne rozliczenie podatkowe wykonuje się po zakończeniu roku podatkowego. Ten podobnie, jak w Polsce jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, a więc trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Dochody z takiego okresu należy wykazać w składanej deklaracji.

Podatnicy zobowiązani do złożenia deklaracji podatkowej muszą to zrobić w terminie do 31 marca następnego roku po zakończonym roku podatkowym. W przypadku dochodów pochodzących z działalności handlowej opodatkowanej na uproszczonych zasadach deklaracje należy złożyć do 28 lutego.

Deklaracje podatkowe można złożyć w oddziałach urzędu skarbowego, ale znacznie wygodniejsze jest rozliczenie drogą elektroniczną. System on-line oraz potrzebne dokumenty do załatwień formalności podatkowych można znaleźć na stronie administracji podatkowej: https://www.gib.gov.tr. Skorzystanie z systemu będzie wymagało posiadania Numeru Identyfikacji Podatkowej, który można uzyskać w oddziałach urzędu skarbowego. Do otrzymania odpowiednika polskiego NIP konieczne będzie przedstawienie paszportu. Prośbę o przyznanie numeru identyfikacji można złożyć także drogą pocztową, ale w tym wypadku należy przesłać kopię paszportu z potwierdzeniem notarialnym autentyczności dokumentu.

Poprawne rozliczenie będzie wymagało dokumentów potwierdzających uzyskane dochody z tytułów innych niż praca najemna. Informacje o dochodach i składkach z systemu PAYE będą już zawarte we wstępnej deklaracji. Niestety konieczna będzie znajomość języka tureckiego. Nie przewidziano bowiem anglojęzycznej wersji systemu.

Na jakie ulgi podatkowe można liczyć w Turcji?

Tureckie władze nie przewidziały zbyt wielu ulg, z jakich mogą korzystać podatnicy:

  • Władze dopuszczają odliczenie składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne oraz odpis od pewnych prywatnych ubezpieczeń osobistych.
  • Ulgami zostały objęte również niektóre usługi medyczne oraz edukacyjne.
  • Także wydatki na cele charytatywne w niektórych przypadkach będą podlegać odpisom.

Trzeba jednak zaznaczyć, że większość ulg nie jest wysoka i dają one niewielkie pole do popisu przy próbach obniżenia należnego podatku.

Jaką metodą rozliczyć tureckie zarobki w Polsce?

Polska i Turcja podpisały umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów. Zgodnie z jej założeniami zagraniczne wpływy są rozliczane z wykorzystaniem tak zwanej metody wyłączenia z progresją. To korzystny sposób eliminujący praktycznie całkowicie podwójny podatek dochodowy. Na czym polega ta metoda?

Polski rezydent podatkowy zobowiązany do wykonania rocznego rozliczenia przed rodzimym fiskusem musi w deklaracji podatkowej PIT-36 z załącznikiem ZG wykazać dochód zagraniczny. W przypadku wpływów tureckich nie będą one podlegały opodatkowaniu w Polsce. Należy je jednak wykazać, ponieważ będą wzięte pod uwagę przy wyliczeniu stawek procentowych dla pozostałych dochodów opodatkowanych nad Wisłą.

Rozliczenie podatku w Turcji może być problematyczne ze względów językowych. Podatnicy mogą zawsze skorzystać z usług biur podatkowych specjalizujących się w rozliczeniach podatku w Turcji. W przypadku pracy najemnej mogą też zrezygnować z rozliczenia, które nie jest obowiązkowe.

Oceń ten wpis
Zwrot podatku z Turcji - rozliczenie dochodów w Polsce
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.