Podatek dochodowy w Mołdawii - stawki podatkowe

Podatek dochodowy w Mołdawii - stawki podatkowe
Wyjazd do pracy za granicę nie zwalnia nikogo od zobowiązań podatkowych. Każde państwo ma swój unikatowy system podatkowy i w większości krajów osoby legalnie zatrudnione są objęte podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie inaczej jest w Mołdawii, w której podatek ze stawkami rosnącymi progresywnie zastąpiono jedną zryczałtowaną stawką.

Przed wyjazdem do obcego państwa w celach zarobkowych warto się zapoznać z lokalnym systemem podatkowym. Znajomość praw i obowiązków pozwoli na uniknięcie niepotrzebnych nieporozumień. W przypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w Mołdawii obowiązki podatkowe są dość przejrzyste. Przyjrzyjmy się bliżej podatkowi dochodowemu nakładanemu na wynagrodzenie pracownika.

Ile wynoszą stawki podatku dochodowego w Mołdawii?

Mołdawskie władze zdecydowały się na wprowadzenie liniowego podatku dochodowego obejmującego wynagrodzenia pracownicze. Ogólnie podatek narzuca różne stawki na poszczególne formy dochodu. Nas jednak interesuje należność, jaka jest pobierana przez pracodawcę z wynagrodzenia.

Podatki w Mołdawii:

  • Obowiązek pobierania stosownych składek spoczywa na pracodawcy.
  • To on co miesiąc potrąca z wynagrodzenia odpowiednie kwoty i przekazuje na konto urzędu skarbowego.
  • W 2020 roku podatek dochodowy od osób fizycznych wynosi w Mołdawii równowartość 12% wynagrodzenia brutto.
  • Stawka w wysokości 12% jest nakładana na zarobki z pracy najemnej wraz z wszelkimi bonusami.
  • Dotyczy także zysków kapitałowych oraz wszelkich aktywności zawodowych. Wyjątkiem są zyski z działalności rolnej.
  • Niska stawka podatku dochodowego jest bardzo atrakcyjna dla pracowników, ale także wiążą się z nią pewne ograniczenia.
  • Przede wszystkim prawo podatkowe wyeliminowało wszelakie ulgi podatkowe.

Co prawda pozostały pewne odpisy uszczuplające podstawę opodatkowania, ale nie dają one wielu możliwości do modyfikowania wartości należnego podatku dochodowego.

To Cię powinno też zainteresować: Praca Mołdawia

Jak rozlicza się podatek dochodowy w Mołdawii?

Osoby legalnie pracujące w Mołdawii mają możliwość raz w roku rozliczyć swój podatek dochodowy, co pozwala między innymi na uzyskanie zwrotu nadpłaconego podatku. Na początek warto nadmienić, że rezydenci podatkowi kraju muszą się rozliczyć ze wszystkich dochodów uzyskiwanych na całym świecie. Nierezydenci podatkowi rozliczają się jedynie z wpływów uzyskiwanych na terenie Mołdawii.

Rezydentem podatkowym Mołdawii może zostać osoba posiadająca miejsce stałego zamieszkania w kraju bądź przebywająca na jego terenie przeszło 183 dni w roku podatkowym. W jaki sposób podatnicy mogą się rozliczyć?

Sprawdź, jak żyje się Polakom w Mołdawii:

Mołdawski urząd podatkowy wymaga złożenia deklaracji po zakończeniu roku podatkowego. Ten jest podobnie, jak w Polsce tożsamy z rokiem kalendarzowym, co oznacza, że trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. W deklaracji należy rozliczyć dochody z tego okresu.

Podatnicy mają obowiązek złożenia deklaracji podatkowych do dnia 30 kwietnia następnego roku po zakończeniu roku podatkowego. W razie spóźnienia urząd skarbowy może naliczyć grzywnę w wysokości od 200 do 2 000 MDL (lei mołdawskich).

Jak rozliczyć podatek w Mołdawii?

  • Wypełnione deklaracje podatkowe należy składać w oddziałach urzędów skarbowych bądź wysłać pocztą.
  • Dokumenty potrzebne do wypełnienia zeznania podatkowego można znaleźć na stronie ministerstwa finansów Mołdawii: http://mf.gov.md
  • Do poprawnego rozliczenia będzie potrzebny dokument od pracodawcy z podsumowaniem uzyskanego dochodu oraz wysokości odprowadzonych składek na poczet podatków.

Warto pamiętać o jeszcze jednej sytuacji. Pracownicy otrzymujący wynagrodzenie od mołdawskich przedsiębiorców nie muszą się martwić o opłacanie podatku. Ten jest odprowadzany przez pracodawcę. Natomiast osoby zatrudnione w zagranicznych przedsiębiorstwach będę otrzymywać cały zarobek i same muszą zająć się opłatą podatku dochodowego. W tej sytuacji także składają deklarację podatkową do 30 kwietnia i do tego dnia muszą opłacić należny podatek. W przypadku braku wpłat w terminie zostaną naliczone odsetki.

Jak rozliczyć dochody z Mołdawii w Polsce?

Polscy rezydenci podatkowi czerpiący dochody w Mołdawii mają obowiązek złożenia zeznania podatkowego przed polskim urzędem skarbowym. Oznacza to, że muszą wypełnić deklarację PIT-36 z załącznikiem ZG i wykazać w niej wpływy pochodzące z zagranicy.

Zarobki pochodzące z Mołdawii rozliczamy z zastosowaniem tak zwanej metody proporcjonalnego odliczenia. Zakłada ona, że zagraniczny dochód zostaje opodatkowany w Polsce. Jednak podatnik ma prawo odliczenia podatku zapłaconego już za granicą, czyli w tym przypadku Mołdawii. Trzeba pamiętać, że odliczenie nie może przekraczać wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie.

Taka metoda nie zapewnia niestety całkowitego zniwelowania podwójnego opodatkowania dochodów zagranicznych. Na szczęście można skorzystać z ulgi abolicyjnej redukującej w znacznej mierze niekorzystne opodatkowanie.

Podatek dochodowy od osób fizycznych w Mołdawii jest dość niski, a jedna stawka sprawia, że staje się on całkiem przejrzysty. Trzeba jednak mieć na uwadze, że niska stawka owocuje poważnym ograniczeniem ulg podatkowych.

Oceń ten wpis
Podatek dochodowy w Mołdawii - stawki podatkowe
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.