Zwrot podatku z Mołdawii - rozliczenie dochodów w Polsce

Zwrot podatku z Mołdawii - rozliczenie dochodów w Polsce
Osoby legalnie zatrudnione w Mołdawii są objęte wymogiem opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych. W przypadku pracy najemnej u mołdawskich przedsiębiorców odpowiednie składki pobierają pracodawcy z wynagrodzenia i przekazują je na konto urzędu podatkowego.

Tak pobierane składki mogą się nieco różnić od faktycznie należnego podatku dochodowego. Wystarczy wspomnieć o ewentualnych dodatkowych dochodach, czy pewnych odliczeniach podatkowych. W celu wyrównania podatku należy się rozliczyć z lokalnym fiskusem.

Przed podjęciem pracy w Mołdawii warto się zapoznać z obowiązkami oraz prawami podatkowymi. Znajomość przepisów pozwoli uniknąć nieprzyjemności i oczywiście da możliwość ewentualnego odzyskania nadpłaconego podatku dochodowego.

Kto i kiedy musi się rozliczyć z mołdawskim urzędem skarbowym?

Mołdawskie prawo podatkowe wymaga od wszystkich podatników dokonania rocznego rozliczenia z fiskusem. Deklaracje składa się po zakończeniu roku podatkowego, który w Mołdawii jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. Oznacza to, że rozliczenie obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia.

To Cię powinno też zainteresować: Praca Mołdawia

Terminy złożenia deklaracji podatkowej w Mołdawii:

  • Zgodnie z wymogami urzędu skarbowego stosowną deklarację podatkową należy złożyć do dnia 30 kwietnia następnego roku po zakończeniu roku podatkowego.
  • Opóźnienie doprowadzi do nałożenia grzywny w wysokości 200 MDL (lei mołdawskich).
  • Przedłużający się okres absencji podatnika zaowocuje kolejną karą do 2 000 MLD.
  • Obcokrajowcy kończący pracę w Mołdawii i planujący opuszczenie kraju powinni złożyć deklarację podatkową do trzech dni od zakończenia świadczenia pracy.

Warto jednak zaznaczyć, że forma rozliczenia będzie się nieco różniła w zależności od pracodawcy, dla jakiego świadczy się pracę. Mołdawskie przedsiębiorstwa są zobowiązane do odprowadzania składek na poczet podatku dochodowego. W efekcie z wynagrodzenia pracownika są odprowadzane należności podatkowe i deklaracja służy przede wszystkim ustaleniu, czy nie zaszła nadpłata bądź niedopłata podatku. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku zagranicznych przedsiębiorstw. Te nie odprowadzają podatku dochodowego z wynagrodzenia. W efekcie roczne rozliczenie służy przedstawieniu dochodów oraz opłaceniu podatku. Do 30 kwietnia należy zarówno złożyć zeznanie podatkowe, jak i wpłacić należny podatek dochodowy. W przypadku braku wpłaty zostaną naliczone odsetki.

Kolejną ważną kwestią, o której należy pamiętać, jest status rezydencji. Podatnicy będący rezydentami Mołdawii mają obowiązek rozliczenia wszystkich dochodów uzyskiwanych globalnie. W przypadku nierezydentów w deklaracji wykazuje się jedynie dochody uzyskiwane na terenie Mołdawii.

W jaki sposób złożyć deklarację podatkową w Mołdawii?

Podatnicy muszą wypełnić formularz deklaracji podatkowej, który można uzyskać między innymi w oddziale urzędu skarbowego bądź za pośrednictwem strony ministerstwa finansów: http://mf.gov.md

Wypełniony dokument należy dostarczyć osobiście, bądź pocztą do urzędu. W poprawnym uzupełnieniu deklaracji pomocne będą dokumenty od pracodawców. Ci powinni wystawić po zakończeniu roku podatkowego druk będący odpowiednikiem polskiego PIT-11, w którym znajdą się informacje o dochodzie oraz wysokości odprowadzonych składek. Ewentualnie można się posłużyć odcinkami z wypłaty.

Na jakie ulgi podatkowe można liczyć w Mołdawii?

Niska stawka podatku dochodowego sprawiła, że zrezygnowano z ulg podatkowych dla indywidualnych podatników. Można jednak odliczyć od podstawy opodatkowania składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Urząd podatkowy przewidział także pewne zasiłki dla podatników. Głównym odliczeniem od podstawy opodatkowania jest kwota wolna od podatku. Ta wynosi w 2020 roku 24 000 MDL. Odpisów, jak widać, jest bardzo mało, ale przy 12-procentowej stawce podatkowej i tak nie można narzekać na wysokie opodatkowanie dochodów. To jednak nadal nie poprawia sytuacji materialnej mieszkańców Mołdawii, co można obejrzeć na poniższym filmie:

Jaką metodą rozliczyć dochód z Mołdawii w Polsce?

Osoby zarabiające w Mołdawii i posiadające status polskiego rezydenta podatkowego muszą rozliczyć dochody zagraniczne przed rodzimym fiskusem. W celach rozliczenia mołdawskiego dochodu stosuje się tak zwaną metodę proporcjonalnego odliczenia. Co ona oznacza?

Dochody z Mołdawii należy wykazać w deklaracji PIT-36 z załącznikiem ZG. Podlegają one opodatkowaniu w Polsce, ale podatnik ma prawo odliczenia podatku już zapłaconego w kraju czerpania dochodu. Należy jednak zaznaczyć, że odpis nie może przekraczać wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie.

Metoda proporcjonalnego odliczenia jest niekorzystna i pozostawia część dochodu opodatkowaną podwójnie. Szczęśliwie można zastosować tak zwaną ulgę abolicyjną, która niweluje podwójne opodatkowanie. Ulga ta pozwala odjąć od należnego podatku kwotę będącą różnicą między wysokością należności wynikającą z wyliczeń metodami odliczenia oraz wyłączenia.

Rozliczenie podatku dochodowego w Mołdawii nie powinno przysparzać dużych problemów. Mimo to dla pewności warto skorzystać z usług biur podatkowych pomagających w rozliczaniu dochodów zagranicznych.

Oceń ten wpis
Zwrot podatku z Mołdawii - rozliczenie dochodów w Polsce
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.