Zwrot podatku z Wyspy Man - rozliczenie dochodów w Polsce

Zwrot podatku z Wyspy Man - rozliczenie dochodów w Polsce
Wszyscy legalnie zatrudnieni pracownicy na Wyspie Man mają obowiązek opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych. Należności są pobierane przez pracodawców bezpośrednio z wynagrodzenia pracownika i przekazywane na konto urzędu skarbowego. Taki proces jest bardzo dobrze znany na całym świecie i może prowadzić do sytuacji, w której kwoty zapłaconych składek nie odpowiadają faktycznie należnemu podatkowi.

W celu przeprowadzenia korekt podatnicy mają obowiązek wykonywania rocznego rozliczenia z fiskusem. Złożenie deklaracji podatkowej jest nie tylko szansą na uzyskanie zwrotu nadpłaconego podatku, ale także na skorzystanie z ulg podatkowych. Na Wyspie Man nie każdy może wykorzystać odpisy podatkowe. Co więcej terminy rozliczeń podatkowych mogą być zaskakujące dla polskich emigrantów. Przyjrzyjmy się więc temu, w jaki sposób należy rozliczyć dochody w tym niewielkim wyspiarskim państwie.

Kto musi złożyć zeznanie podatkowe na Wyspie Man?

Administracja podatkowa Wyspy Man wymaga złożenia deklaracji podatkowej od wszystkich podatników. Pojawiają się pewne wyjątki, jak choćby rezydenci kraju zarabiający poniżej górnej granicy kwoty wolnej od podatku. Zasadniczo jednak każdy podatnik powinien dokonać rocznego rozliczenia dochodów.

Podatnicy są podzieleni na Wyspie Man na rezydentów oraz nierezydentów podatkowych. Warto podkreślić, że Ci pierwsi rozliczają się ze wszystkich dochodów uzyskiwanych globalnie. Rezydenci mogą korzystać także z głównego odpisu w postaci kwoty wolnej od podatku oraz ze wszystkich przewidzianych ulg. Nierezydenci rozliczają jedynie dochody uzyskane na Wyspie Man i nie mają prawa do skorzystania z żadnych odpisów.

Rezydentem podatkowym Wyspy Man może zostać osoba przebywająca na terenie kraju przez ponad 183 dni w roku. Za rezydenta uznaje się także osobę, która przebywa na Wyspie Man średnio 90 dni w każdym roku przez okres czterech kolejnych lat.

Kiedy i w jaki sposób należy złożyć deklarację podatkową na Wyspie Man?

Największym problemem dla polskich emigrantów na Wyspie Man może być przyzwyczajenie się do osobliwego roku podatkowego. Ten nie jest tożsamy z rokiem kalendarzowym i trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia. W deklaracjach podatkowych rozlicza się dochody za ten właśnie okres.

To Cię powinno też zainteresować: Praca Wyspa Man

Urząd skarbowy na Wyspie Man wymaga, aby wypełnione deklaracje podatkowe dostarczyć do 6 października następnego roku podatkowego po zakończonym roku podatkowym. W przypadku spóźnienia fiskus może nałożyć na podatnika kary finansowe.

Rozliczenie podatkowe na Wyspie Man:

 • Proces rozliczania rozpoczyna przesłanie przez urząd skarbowy wstępnych deklaracji podatkowych do podatników. Rozsyłanie dokumentów rozpoczyna się od 6 kwietnia.
 • W tym samym czasie pracodawcy wydają pracownikom formularze T14, czyli odpowiedniki polskich PIT-11. W dokumentach od pracodawców znajdują się informacje na temat dochodów oraz wysokości odprowadzonych składek.
 • Podatnicy na podstawie druków T14 od wszystkich swoich pracodawców z minionego roku podatkowego mogą nanieść poprawki na deklarację i dostarczyć ją do urzędu.
 • Zeznania podatkowe można wysłać pocztą na adres administracji podatkowej bądź zanieść osobiście do placówki urzędu. Najwygodniejszą formą jest jednak skorzystanie z systemu on-line dostępnego pod adresem internetowym: https://services.gov.im/income-tax
 • System internetowy daje dostęp do wszystkich potrzebnych informacji oraz dokumentów podatkowych.
 • Zeznanie można wypełnić w bardzo szybki i łatwy sposób.
 • Warto nadmienić, że do wszystkich operacji podatkowych jest potrzebny Tax Code. Wniosek o przyznanie numeru podatkowego składa pracodawca w imieniu zatrudnionego obcokrajowca.

Administracja podatkowa przewiduje także możliwość skorzystania z różnych ulg podatkowych. Do ich wykorzystania należy posiadać stosowne dokumenty, jak rachunki potwierdzające koszta poniesione na cele objęte odpisami.

Z jakich ulg podatkowych można skorzystać na Wyspie Man?

Urząd skarbowy na Wyspie Man przygotował kilka różnych ulg podatkowych dla rezydentów kraju. Najważniejsza z nich jest kwota wolna od podatku, która w 2020/21 roku wynosi 14 250 funtów dla samotnego podatnika. W przypadku małżonków kwota wolna od podatku się podwaja do 28 500 funtów.

Do odpisów podatkowych są uprawnieni także samotni rodzice oraz osoby niepełnosprawne. Mogą oni odliczyć od podstawy opodatkowania odpowiednio 6 400 funtów i 2 900 funtów.

Należny podatek dochodowy można pomniejszyć także z tytułu:

 • wydatków na cele charytatywne,
 • wydatków na opiekę zdrowotną,
 • wydatków na narzędzia i ubrania robocze,
 • odsetek kredytów,
 • osobistych składek emerytalnych,
 • składek na prywatne ubezpieczenie medyczne.

Lokalny fiskus pozwala dość solidnie obniżyć wysokość podatku dochodowego. Niestety z ulg i odliczeń od podstawy opodatkowania skorzystają tylko rezydenci podatkowi Wyspy Man.

Jak rozliczyć dochody z Wyspy Man w Polsce?

Wyspa Man podpisała z Polską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodu. Na jej mocy dochody zagraniczne rozlicza się nad Wisłą z wykorzystaniem tak zwanej metody odliczenia proporcjonalnego.

W efekcie polscy rezydenci podatkowi mają obowiązek wykazania w deklaracji PIT-36 z załącznikiem ZG dochodów pochodzących z Wyspy Man. Wpływy zagraniczne zostają objęte polskim podatkiem dochodowym. Podatnik ma jednak prawo odliczenia od należnego podatku kwoty zapłaconej już za granicą. Odpis nie może jednak przekroczyć wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie. Ta metoda sprawia, że nadal pozostaje część dochodu opodatkowana podwójnie.

Jeszcze kilka lat temu Wyspa Man była traktowana przez władze polskie, jako "raj podatkowy". Oznaczało to brak możliwości skorzystania z ulgi abolicyjnej niwelującej do zera podwójny podatek. Na szczęście sytuacja ta się zmieniła po podpisaniu ostatnich porozumień między państwami. Teraz można zastosować ulgę abolicyjną, dzięki czemu w Polsce nie zapłacimy drugi raz podatku za dochody uzyskane na Wyspie Man.

Obowiązki podatkowe na Wyspie Man nie powinny być straszne dla nikogo. Szczególnie rezydenci podatkowi powinni o nich pamiętać, ponieważ mogą zyskać spore zwroty podatku.

Oceń ten wpis
Zwrot podatku z Wyspy Man - rozliczenie dochodów w Polsce
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.