Praca za granicą

Zwrot podatku z Wysp Owczych - rozliczenie dochodów w Polsce

26 września 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 15 głosów

15 głosów

4 komentarze
Zwrot podatku z Wysp Owczych - rozliczenie dochodów w Polsce
Każda osoba legalnie zatrudniona na terenie Wysp Owczych opłaca podatek dochodowy od osób fizycznych. W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę odpowiednie składki z wynagrodzenia odprowadza pracodawca i przekazuje je na konto urzędu skarbowego (TAKS).

Może się zdarzyć, że składki potrącane przez pracodawcę będą się różnić od realnie należnego podatku. Rozwiązaniu takiej sytuacji służy roczne rozliczenie z urzędem skarbowym. Na Wyspach Owczych nie wszyscy mają obowiązek składania zeznań podatkowych. Przyjrzyjmy się temu, kto ma taki obowiązek oraz czy można uzyskać zwrot nadpłaconego podatku dochodowego.

Kto ma obowiązek złożenia rocznej deklaracji podatkowej na Wyspach Owczych?

Urząd skarbowy na Wyspach Owczych działa dość sprawnie i posiada szczegółowe informacje na temat podatników, co pozwala dokonywać większości rozliczeń bez udziału podatnika. Zeznanie podatkowe muszą składać przede wszystkim osoby samozatrudnione oraz otrzymujące wynagrodzenie od firm zagranicznych, które nie odprowadzają podatku do TAKS z wynagrodzenia podatnika. Takie osoby muszą same opłacać należny podatek. W tym celu początkiem roku muszą złożyć zeznanie podatkowe za miniony rok oraz prognozy zarobku na rok następny.

Większość pozostałych podatników otrzymuje po zakończeniu roku podatkowego wstępnie wypełnione przez TAKS zeznanie podatkowe. W przypadku gdy deklaracja zawiera poprawne informacje, nie trzeba nic z nią robić i urząd skarbowy dokona wszystkich obliczeń na podstawie posiadanych informacji. Jeżeli w deklaracji konieczne są zmiany pewnych danych, na przykład wynikających z chęci skorzystania z dodatkowych ulg wtedy należy nanieść poprawki i odesłać zeznanie podatkowe.

Urząd skarbowy rozpoczyna rozsyłanie deklaracji po zakończeniu roku podatkowego. Ten na Wyspach Owczych jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, a więc trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.

Video

Szukasz pracy?

Kierowca kat.C

Wutkowski Sp. z o.o.

  • Śliwice
Dodana

Młodszy Specjalista ds. obsługi klienta

APILO Sp. z o.o.

  • Bielsko-Biała
Dodana

Ekspert ds. sprzedaży

Wutkowski Sp. z o.o.

  • Śliwice
Dodana
Dodana
Dodana

Warto odnotować, że nierezydenci podatkowi są objęci stałą zryczałtowaną stawką podatku dochodowego i nie mają prawa do skorzystania z podstawowych ulg podatkowych. W efekcie nie mogą powiększyć wysokości zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego. Nierezydentami są osoby przebywające na Wyspach Owczych poniżej 180 dni w przeciągu 12 miesięcy.

W jaki sposób i do kiedy złożyć deklarację podatkową na Wyspach Owczych?

Osoby, które będą musiały złożyć roczną deklarację podatkową na Wyspach Owczych, muszą to zrobić do 1 maja następnego roku po zakończeniu rozliczanego roku podatkowego. Niedotrzymanie terminu owocuje nałożeniem 1 000 DKK kary. Urząd wykona samodzielnie oszacowanie należnego podatku i wyznaczy termin rozprawy, podczas której podatnik może złożyć zastrzeżenia do wyliczenia. Cały proces takiego wyliczenia podatku kończy się przed 1 października.

TAKS przewidział dwie formy złożenia deklaracji podatkowej. Podatnicy mogą wypełnić stosowny formularz i wysłać go na adres pocztowy urzędu skarbowego. Znacznie wygodniejszą metodą jest jednak skorzystanie z systemu rozliczania on-line Borgaragluggin. Za pośrednictwem internetowego systemu można nie tylko dokonać rozliczenia, ale podatnik znajdzie tam także wszystkie swoje dane podatkowe i otrzyma dostęp do wszystkich potrzebnych formularzy.

P-tal - numer identyfikacji potrzebny do rozliczenia podatku

TAKS posiada wszystkie potrzebne informacje na temat podatników, dlatego cały proces rozliczenia odbywa się praktycznie w oparciu o dane dostępne w systemie Borgaragluggin. Jednak podatnik na Wyspach Owczych potrzebuje jeden ważny numer, bez którego nie będzie w stanie dokonać rozliczenia ani żadnej innej operacji związanej z podatkami.

Video

P-tal jest numerem identyfikacji odpowiadającym polskiemu PESEL. Każda osoba przybywająca na Wyspy Owcze w celu zamieszkania bądź zatrudnienia jest zobowiązana do zarejestrowania się w rejestrze Landsfólkayvirlitið. Po rejestracji otrzyma numer P-tal.

W zależności od statusu rezydencji podatnik otrzymuje numer P-tal tymczasowy bądź standardowy. Zawiera on informacje o statusie rezydencji, a co za tym idzie o formie opodatkowania. Rejestracji należy dokonać nie później niż na 14 dni przed otrzymaniem pierwszej wypłaty. Bez numeru P-tal pracownik nie może otrzymać wynagrodzenia, ponieważ nie można od niego odprowadzić podatku dochodowego.

Na jakie ulgi podatkowe można liczyć na Wyspach Owczych?

TAKS przewiduje kilka ulg podatkowych, z których mogą korzystać podatnicy. Co ważne ulgi te najczęściej są obliczane z wyprzedzeniem i po prostu pracownicy otrzymują wynagrodzenia, z których pobrano podatek dochodowy pomniejszony o daną ulgę. Należy także pamiętać, że do skorzystania z ulg na Wyspach Owczych są uprawnieni jedynie rezydenci posiadający nieograniczony obowiązek podatkowy. Przyjrzyjmy się dostępnym odpisom.

  • Ulga podatkowa na dziecko - każdy rezydent podatkowy posiadający dziecko, z którym mieszka bądź ma je pod swoją opieką, ma prawo do odpisu. Warunkiem jest to, aby dziecko miało poniżej 18 lat i mieszkało na terenie Wysp Owczych. Wyjątkiem może być dziecko uczące się za granicą. W przypadku podatku krajowego wysokość odpisu wynosi 9 700 DKK za dziecko poniżej 7 roku życia oraz 6 500 DKK za dziecko powyżej 7 roku życia. Podatek lokalny jest uzależniony od gmin i w zależności od regionu ulga na dziecko wyniesie od 4 500 DKK do 10 000 DKK.
  • Sportowa ulga podatkowa - odliczenie sportowe zakłada, że osoby pełniące funkcje przy ośrodkach sportowych, czyli tak zwani asystenci sportowi nie zapłacą podatku od dochodu z tego tytułu wynoszącego do 30 000 DKK. Jeżeli kwota zostanie przekroczona, to podatnik musi zapłacić podatek od całości. Za asystentów sportowych uznaje się menadżerów, trenerów, koordynatorów, sędziów, księgowych czy członków komitetów. W efekcie zarobki dodatkowe przy klubach sportowych mogą nie podlegać opodatkowaniu.
  • Ulga małżeńska - w przypadku gdy jeden z małżonków zarabia poniżej kwoty 30 000 DKK, czyli nie musi opłacić podatku, to część podstawy może zostać przeniesiona na drugiego małżonka. Przykładowo gdy jeden z małżonków zarabia 20 000 DKK rocznie, to pozostałe 10 000 DKK może zostać przeniesione na drugiego małżonka. Jeżeli ten zarabia 300 000 DKK rocznie, to jego podstawa podatkowa zostanie ustalona na 290 000 DKK.
  • 24-godzinna ulga - 24-godzinne odliczenie powstało z myślą o marynarzach pracujących na statkach zarejestrowanych na Wyspach Owczych, ale operujących za granicą. W takim wypadku mogą oni odpisać 300 DKK za każde 24 godziny poza terytorium kraju. Warunkiem uzyskania ulgi jest praca za granicą przez ciągłe dwa miesiące bądź przez 100 dni w czasie 12 miesięcy.
  • Ulga emerytalna - podatnicy opłacający prywatne fundusze emerytalne mogą je odliczyć od podatku pod warunkiem, że płacone składki są opodatkowane.

Jak widać, prawo Wysp Owczych zakłada możliwość skorzystania z kilku ulg podatkowych. Niestety większość z nich może się okazać niedostępna dla Polaków pracujących w tym wyspiarskim kraju i przebywających w nim bez rodziny.

Czy muszę rozliczyć dochody z Wysp Owczych w Polsce?

Wyspy Owcze są terytorium zależnym od Danii i to budzi dość skomplikowaną sytuację. Polska i Dania są związane umową o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów. Niestety Wyspy Owcze posiadają autonomię także w zakresie systemu podatkowego. W efekcie umowa nie obowiązuje w przypadku dochodów uzyskiwanych w tym wyspiarskim kraju. Wyspy Owcze i Polska nie mają też podpisanej wspólnej umowy. Co w takiej sytuacji? Czy trzeba zapłacić podwójny podatek dochodowy?

Na szczęście nie. W zaistniałej sytuacji polskie prawo przewiduje zastosowanie tak zwanej metody odliczenia proporcjonalnego. Oznacza to, że polski podatnik musi wykazać dochód z Wysp Owczych w deklaracji PIT-36 z załącznikiem ZG. Dochód ten podlega opodatkowaniu, ale podatnik ma prawo odliczenia podatku już zapłaconego za granicą. Warunkiem jest to, aby odpis nie był wyższy od podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie. Zazwyczaj ta metoda wyliczania jest niekorzystna, ale problem rozwiązuje ulga abolicyjna pozwalająca zredukować podwójny podatek.

Wyspy Owcze nie są najbardziej oczywistym kierunkiem emigracji zarobkowej, ale zyskują na popularności. Z punktu widzenia podatków opłacalne okazuje się dłuższe zatrudnienie. Osoby zyskujące status rezydenta kraju będą mogły skorzystać z ulg podatkowych i tym samym zadbać o pozyskanie większego zwrotu podatku, czy po prostu mniejsze opłaty na rzecz państwa w trakcie roku.

To może Cię również zainteresować

Wyspy Owcze praca

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Patrycja Kosek

Dziennikarz

Specjalista ds. marketingu, redaktor, copywriter i dziennikarz. Ma ponad 10 lat doświadczenia. Poza pisaniem i korektą zajmuje się zarządzaniem i optymalizacją treści, a także planowaniem i realizacją kampanii marketingowych oraz projektów link outreach na potrzeby SEO.

4 komentarze

Mao

Mao

Bardzo przydatny artykuł dla mnie jako pracodawcy. Teraz wiem, jakie obowiązki muszę spełnić w odniesieniu do moich pracowników i jakie informacje przekazywać urzędom podatkowym.
Balbina

Balbina

Bardzo ważne dla mnie informacje dotyczące numeru P-tal. Nie wiedziałem, że taki numer jest potrzebny do otrzymania wynagrodzenia. Dzięki temu artykułowi dowiedziałem się, jakie są wymagania i będę mógł przygotować się lepiej do szukania pracy na Wyspach.
Lucek

Lucek

Nie posiadam obecnie pracy, ale artykuł jest interesujący i ciekawy. Przydatne informacje, zwłaszcza dla osób samozatrudnionych lub pracujących dla zagranicznych firm.
wOODRAFT

wOODRAFT

Cieszę się, że urząd skarbowy na Wyspach Owczych działa sprawnie i ma rozbudowaną bazę danych podatników. Dzięki temu większość rozliczeń jest dokonywana bez angażowania podatnika, co pozwala zaoszczędzić czas.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.