Zwrot podatku z Bułgarii - rozliczenie dochodów w Polsce

Zwrot podatku z Bułgarii - rozliczenie dochodów w Polsce
Bułgaria nie jest zbyt popularnym kierunkiem emigracji zarobkowej ze względu na niskie pensje, acz system podatkowy może być zachęcający dla niektórych Europejczyków. Osoby pracujące w tym bałkańskim kraju są zobowiązane do opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych. Ten jest bardzo atrakcyjny i ma postać podatku liniowego w wysokości zaledwie 10%.

Osoby zatrudnione na umowę o pracę nie muszą się martwić o opłacanie podatku, ponieważ odpowiednie składki potrąca z ich wynagrodzenia pracodawca, a w pewnych okolicznościach zajmuje się także rocznym rozliczeniem swojego pracownika.

Po zakończeniu roku podatkowego część osób czerpiących dochody musi się jednak rozliczyć z bułgarskim urzędem skarbowym. Tylko w ten sposób mogą uzyskać zwrot nadpłaconego podatku dochodowego oraz skorzystać z ewentualnych ulg podatkowych. Przyjrzyjmy się obowiązkom i prawom bułgarskich podatników.

Kto i kiedy musi się rozliczyć z bułgarskim urzędem skarbowym?

Nie wszyscy podatnicy muszą składać roczne zeznanie podatkowe w Bułgarii. Z obowiązku tego są wyjęci rezydenci kraju, którzy czerpali w roku podatkowym dochód jedynie od jednego bułgarskiego pracodawcy. W takiej sytuacji pracodawca do 31 stycznia po zakończeniu roku podatkowego przekazuje stosowne informacje do urzędu skarbowego, który automatycznie dokonuje rozliczenia podatnika i oblicza wysokość składek na rok kolejny.

Deklarację podatkową muszą złożyć rezydenci i nierezydenci, którzy czerpali dochód u kilku pracodawców bądź z innych źródeł niż tylko z tytułu zatrudnienia. Rezydenci podatkowi, czyli osoby przebywające w Bułgarii ponad 183 dni w roku, bądź posiadające w kraju centrum interesów muszą rozliczyć dochody ze wszystkich krajów. Nierezydenci rozliczają się jedynie z dochodów czerpanych w Bułgarii.

Rozliczenia dokonuje się po zakończeniu roku podatkowego. Ten jest w Bułgarii tożsamy z rokiem kalendarzowym, czyli trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Polacy nie powinni więc mieć problemów z pamiętaniem o obowiązkach podatkowych. Zeznanie podatkowe należy złożyć do 30 kwietnia roku następnego po zakończeniu rozliczanego roku podatkowego. W przypadku potrzeby złożenia korekty deklaracji można to zrobić bez dodatkowych kar w terminie do 30 września.

To Cię powinno też zainteresować: Praca Bułgaria

W jaki sposób dokonuje się rozliczenia w Bułgarii?

Bułgarski urząd skarbowy zaleca jedną z dwóch metod złożenia deklaracji podatkowej. Pierwszą jest wypełnienie odpowiedniego formularza i wysłanie go na adres urzędu pocztą. W ostatnim czasie urzędnicy zachęcają jednak podatników do korzystania ze specjalnego systemu on-line NRA. System oraz odpowiednie informacje podatkowe znajdują się pod adresem: www.nap.bg.

Do skorzystania z systemu konieczne jest pozyskanie osobistego kodu identyfikacyjnego (ARC). Podatnicy muszą o niego wnioskować w biurach urzędu National Revenue Agency. Konieczne będą także dokumenty od pracodawców zawierające informacje o uzyskiwanym dochodzie oraz wysokości odprowadzanych składek na poczet podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych.

Na jakie ulgi podatkowe można liczyć w Bułgarii?

W 2008 roku rząd bułgarski wprowadził liniowy podatek dochodowy od osób fizycznych, co zaowocowało usunięciem niemal wszystkich ulg podatkowych, w tym kwoty wolnej od podatku. W kolejnych latach system był modyfikowany i choć Bułgaria nadal nie przewiduje kwoty wolnej od podatku, to powróciła cześć odpisów podatkowych.

Podatnicy mogą między innymi odliczać od podstawy opodatkowania darowizny na niektóre organizacje. Ulgom podlegają także składki na obowiązkowe składki społeczne oraz składki na dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i niektóre ubezpieczenia zdrowotne.

Wprowadzono odpis dla młodych małżeństw od odsetek kredytów hipotecznych za pierwsze 100 000 BGN pożyczki. Wróciły także odpisy za wychowanie dzieci, które pozwalają obniżyć kwotę podstawy opodatkowania.

Ulgi na dzieci pomniejszają podstawę opodatkowania o:

  • 200 BGN w przypadku jednego dziecka;
  • 400 BGN w przypadku dwójki dzieci;
  • 600 BGN w przypadku trójki i więcej dzieci.

Z ulgi może skorzystać tylko jeden rodzic bądź prawny opiekun. Dzieci muszą też być niepełnoletnie, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych nie mogą przebywać w specjalistycznym ośrodku opiekuńczym.

Bez podwójnego opodatkowania bułgarskiego dochodu w Polsce

Polska i Bułgaria podpisały umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dzięki temu osoby rozliczające się przed polskim fiskusem nie muszą się martwić, że zapłacą dwa razy podatek za dochód uzyskiwany w Bułgarii.

Polscy rezydenci podatkowi muszą złożyć roczne zeznanie podatkowe przed rodzimym fiskusem. Dochód z Bułgarii należy wykazać w formularzu PIT-36 z załącznikiem ZG. Ten jednak nie będzie podlegał opodatkowaniu. Jednak zostanie wzięty pod uwagę przy wyliczeniu stawki procentowej podatku dochodowego dla pozostałych dochodów. Dzieje się tak w wyniku zastosowania tak zwanej metody wyłączenia z progresją.

System podatkowy Bułgarii jest bardzo atrakcyjny i dość przejrzysty. Podatnicy nie powinni mieć problemów z wykonaniem rozliczenia i uzyskaniem zwrotu podatku. Oczywiście osoby nie radzące sobie z kwestiami podatkowymi mogą skorzystać z pomocy firm rachunkowych zajmujących się uzyskiwaniem zwrotów podatków.

Oceń ten wpis
Zwrot podatku z Bułgarii - rozliczenie dochodów w Polsce
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.