!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

Nagroda jubileuszowa dla osób uprawnionych po śmierci pracownika

7 marca 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 15 głosów

15 głosów

4 komentarze

Nagroda jubileuszowa dla osób uprawnionych po śmierci pracownika
Nagroda jubileuszowa nie ma charakteru powszechnego. Warto jednak wiedzieć, że po śmierci pracownika, który nabył do niej prawo, powinna ona zostać wypłacona osobom upoważnionym, czyli najczęściej małżonkowi zatrudnionego. Co jeszcze trzeba wiedzieć o tej nagrodzie?


Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nagroda jubileuszowa przysługuje jedynie określonej puli pracowników i to zgodnie z przepisami, które zostały przewidziane z normach branżowych lub też w przepisach zakładowych. W każdym przypadku zatrudniony, który nabędzie do niej prawo, powinien otrzymać ją w terminie. Jeżeli nastąpi opóźnienie, to zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego, może on domagać się wypłacenia nagrody wraz z należnymi mu odsetkami.

Umowa o pracę wygasa

Zgodnie z art. 63? Kodeksu pracy z dniem śmierci pracownika wygasa stosunek pracy. Jednocześnie jednak, co należy podkreślić: ?Prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku?. Inaczej mówiąc, jedyną przesłanką do tego, aby małżonek zmarłego pracownika mógł pobrać przysługującą mu nagrodę jubileuszową i odprawę, jest fakt pozostawania w związku małżeńskim w chwili jego śmierci. Jeżeli zmarły pracownik nie miał małżonka lub też rozwiódł się, to świadczenia, które przysługują mu od pracodawcy wchodzą w skład spadku. Wówczas też, zgodnie z postanowieniem sądu, są one wypłacane poszczególnym spadkobiercom. Tym samym zakład pracy nie może odmówić wypłaty nagrody jubileuszowej oraz odprawy, jeżeli zaś tak zrobi, to spadkobiercy mogą dochodzić roszczeń przed sądem pracy.

Co z przedawnieniem?

Nagroda jubileuszowa jest zawsze roszczeniem, które wynika bezpośrednio z zawartego przez strony stosunku pracy. W związku z tym faktem ważne jest, że jej wypłata podlega przedawnieniu. Zgodnie z art. 291 § 1 Kodeksu pracy: ?Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne?. Inaczej mówiąc, termin przedawnienia biegnie od dnia, w którym uprawniony mógł pobrać należne mu pieniądze. Z drugiej strony trzeba też podkreślić, że termin ten wiążący jest dla osób uprawnionych do pobrania nagrody jubileuszowej lub odprawy za zmarłego pracownika. Jeżeli nie odbiorą oni pieniędzy w terminie, to kwota ta przepada.

Odprawa również przysługuje

Zainteresowani muszą pamiętać o konieczności rozróżnienia nagrody jubileuszowej od odprawy. Ta pierwsza przysługuje po prostu pracownikom, którzy nabyli do niej prawo w związku ze stażem pracy i zgodnie z przepisami obowiązującymi w firmie. W żadnym przypadku uprawnienia małżonka lub innych członków rodziny zmarłego do nagrody jubileuszowej nie są związane z odprawą pośmiertną. Inaczej mówiąc, te dwie kwestie są odrębnymi świadczeniami. Zgodnie z art. 93 § 1 Kodeksu pracy: ?W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna?.

Wysokość świadczeń

Zarówno wysokość nagrody jubileuszowej, jak i odprawy pośmiertnej uzależniona jest od długości zatrudnienia pracownika w danym zakładzie pracy. O ile wysokość nagrody jubileuszowej uregulowana jest w przepisach wewnętrznych u danego pracodawcy, o tyle informacje o wysokości odprawy znaleźć można w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 93 § 2 Kodeksu pracy wysokość odprawy wynosi odpowiednio:

  • jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat,
  • sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

Trzeba też pamiętać, że w Kodeksie pracy zostają wskazani członkowie rodziny, którym przysługuje oprawa pośmiertna. Poza małżonkiem, jak w przypadku nagrody jubileuszowej, są to również inni członkowie rodziny, którzy spełniają warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

To może Cię również zainteresować

Nagroda jubileuszowa - komu przysługuje?

Podziel się

4 komentarze

Akira

Akira

Powinno to być jasne tak jak z emeryturą np. męża po jego śmierci dla żony. Te wszystkie zasady czasami są tak niejasne, że ciężko coś normalnie pozyskać.
Pikam

Pikam

Nagroda jubileuszowa dla osób uprawnionych po śmierci pracownika. Przysługuje zgodnie z przepisami prawnymi. Nie chcę błędu popełnić, a od tego jest wpis w tym artykule.
Pawilon

Pawilon

Takie rzeczy są zawsze trudne do sprecyzowania, bowiem zwykle się o nich dopiero myśli gdy taki fakt miał miejsce. No ale takie jest życie i każdego może to spotkać.
Monika Dragon

Monika Dragon

To dość ciekawa opcja. Dobrze to zostało wszystko opisane gdyż wcześniej nie znałem takiej sytuacji. Niby nikt o tych sprawach nie myśli ale lepiej jest poznać mechanizmy itp.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.