!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Praca za granicą

Podatek dochodowy w Rosji - stawki podatkowe

9 stycznia 2020

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 3 głosy

3 głosy

0 komentarzy

Podatek dochodowy w Rosji - stawki podatkowe
Rosja nie jest popularnym kierunkiem emigracji zarobkowej Polaków ze względu na specyfikę rynku pracy. Ten chłonie przede wszystkim zachodnich specjalistów znających język rosyjski. Takie osoby mogą liczyć na całkiem atrakcyjne zarobki, ale też na niezwykle przyjazny system podatkowy.

Osoby pracujące legalnie w Rosji mają obowiązek opłacania podatku dochodowego (NDFL) od osób fizycznych. Stosowne składki są potrącane z wynagrodzenia, a wysokość opłacanego podatku jest ściśle związana ze statusem rezydencji podatkowej. Rosyjski urząd skarbowy opracował dość ciekawy system, który zachęca do dłuższej pracy na terenie Federacji Rosyjskiej. Przyjrzyjmy się podatkowi dochodowemu w Rosji.

Podatek dochodowy dla rezydentów i nierezydentów w Rosji

Rosja słynie na świecie z bardzo atrakcyjnego podatku dochodowego od osób fizycznych. Stawka procentowa wynosi w tym kraju zaledwie 13% i obowiązuje wszystkich rosyjskich rezydentów podatkowych. Zupełnie inaczej traktowani są nierezydenci, na których nakłada się podatek w wysokości 30%.

Różnica jest spora, ale w ten sposób Rosja zachęca do podejmowania dłuższego zatrudnienia na jej terenie. Wyjaśnijmy sobie, kim są rezydenci i nierezydenci podatkowi w Rosji.

REZYDENT PODATKOWY w ROSJI NIEREZYDENT PODATKOWY w ROSJI
  • Opłaca 13% podatku dochodowego
  • Opłaca 30% podatku dochodowego


Rezydentem podatkowym w Rosji staje się osoba, która przebywała na terenie Federacji Rosyjskiej co najmniej 183 dni w roku kalendarzowym. Dotyczy to zarówno ciągłego pobytu, jak i pobytu z przerwami.

Nierezydentem podatkowym w Rosji jest osoba, która przebywała w Federacji Rosyjskiej mniej niż 183 dni w roku kalendarzowym. W celu zmiany statusu na rezydenta należy uzyskać specjalny certyfikat w urzędzie skarbowym.

Co ciekawe podatnikom po uzyskaniu statusu rezydenta urząd skarbowy oddaje cały nadpłacony podatek pobierany w czasie nierezydencji. Kwota nadpłaconego podatku zostaje przekazana pracodawcy i ten ma obowiązek przelania jej pracownikowi, który zmienił status rezydencji.

Co ciekawe obniżenie podatku do 13% otrzymują także wykwalifikowani pracownicy niebędący rezydentami. W przypadku gdy pracownik ma otrzymać roczny zarobek powyżej 2 mln rubli, zostaje uznany za fachowca i objęty niższą stawką procentową. Tyczy się to także pracowników oświaty zaproszonych przez organizacje rządowe.

Jak rozliczyć podatek dochodowy w Rosji?

Każdy legalny pracownik w Rosji, z którego pensji jest odprowadzony podatek dochodowy, ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowej. Stosownego rozliczenia dokonuje się po upływie roku podatkowego, który w Rosji jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. Oznacza to, że trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.

Podatnicy muszą złożyć deklarację podatkową do 30 kwietnia następnego roku po zakończeniu roku podatkowego. Rozliczenia można dokonać za pośrednictwem systemu on-line znajdującego się na stronie: www.nalog.ru Można także skorzystać z aplikacji na smartfony Налоги ФЛ.

Do rozliczenia podatku jest konieczne wcześniejsze uzyskanie indywidualnego numeru podatkowego (INN/ИНН). Każda osoba pracująca w Rosji powinna się udać do urzędu skarbowego w celu uzyskania takiego kodu. Z jego pomocą można się zalogować do systemu, gdzie podatnik znajdzie wszystkie informacje na temat swoich dochodów oraz naliczonych składek. Rosyjski fiskus zaleca korzystanie z rozliczenia on-line, ponieważ w ten sposób podatnik będzie miał dostęp do licznych podpowiedzi. Oczywiście można też złożyć deklarację tradycyjnie oraz skorzystać z pomocy konsultanta w urzędzie skarbowym.

Video

Pracodawcy mają obowiązek dostarczania do urzędu zaświadczeń o dochodach i odprowadzanych podatkach z wynagrodzeń swoich pracowników. Na koniec roku podatkowego przekazują także specjalny rejestr zawierający stosowne informacje. Na jego podstawie dokonuje się rozliczenia podatku w rocznej deklaracji.

Bez podwójnego podatku dochodowego za pracę w Rosji

Polskę i Rosję obowiązuje wspólna umowa o unikaniu podwójnego podatku dochodowego. Postanowienia umowy zakładają wykorzystanie metody odliczania proporcjonalnego. Co to oznacza? Dochód z Rosji zostaje opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się zapłacony podatek w Rosji.

Podatnik musi zsumować dochody z Polski i Rosji, i wyliczyć z nich należny podatek dochodowy. Następnie ustala się kwotę podatku przypadającą proporcjonalnie na dochód uzyskany za granicą i odejmuje się kwotę podatku zapłaconego za granicą. Odpis nie może przekroczyć wyliczonej proporcjonalnej kwoty. Jak wyliczyć podatek w Polsce?

Najpierw konieczne jest przeliczenie zagranicznego dochodu na złotówki. Następnie łączy się dochód z Rosji i Polski ustalając kwotę do opodatkowania. Z niej wyliczamy kwotę należnego podatku. Obliczenie kwoty podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany za granicą wyliczamy przez pomnożenie należnego podatku w Polsce przez wysokość dochodu w Rosji. Następnie dzielimy wynik przez kwotę podlegającą opodatkowaniu w Polsce. Wynik jest kwotą, jakiej nie można przekroczyć przy odpisie.

Z należnego podatku odejmujemy podatek zapłacony w Rosji, ale tylko do kwoty podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany za granicą. Podatnicy mogą też zastosować ulgę abolicyjną, która pozwoli zredukować ewentualny zbyt wysoki podatek. W tym wypadku od kwoty podatku uzyskanego metodą odliczenia proporcjonalnego odejmujemy kwotę, jaka byłaby należna przy użyciu metody wyłączenia z progresją.

System podatkowy w Rosji jest dość przyjazny i w przypadku rezydentów podatkowych cechuje się najniższą stawką procentową w Europie. To zdecydowanie jeden z bardziej zachęcających czynników do podjęcia pracy w Federacji Rosyjskiej.

To może Cię również zainteresować

Praca w Rosji

Podziel się

Komentarze

Nikt jeszcze nie dodał komentarza do tego artykułu.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.