Twoje wsparcie w rekrutacji

Zwrot podatku z Portugalii - rozliczenie dochodów w Polsce

Zwrot podatku z Portugalii - rozliczenie dochodów w Polsce
Wszystkie osoby pracujące legalnie na terenie Portugalii są zobowiązane do opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych. W przypadku umów o pracę za odprowadzanie stosownych składek odpowiada pracodawca. Wyliczenia wysokości potrąceń opierają się o prognozowany dochód, więc na koniec roku podatkowego należy się rozliczyć z portugalskim urzędem skarbowym.

Złożenie deklaracji podatkowej jest obowiązkowe dla większości podatników i jest też jedyną możliwością ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego. Rozliczając się z fiskusem, można także wnioskować o różne ulgi, co dodatkowo powiększa wysokość zwrotu, na jaki można liczyć.

Przyjrzyjmy się kilku kwestiom dotyczącym rozliczenia podatków w Portugalii. Kiedy należy złożyć deklarację i czy w Polsce zapłacimy podwójny podatek od dochodów uzyskanych w Portugalii?

Kto i kiedy musi złożyć zeznanie podatkowe w Portugalii?

Podatnicy w Portugalii dzielą się na trzy grupy. Prawo tego kraju wyszczególnia rezydentów, nierezydentów oraz osoby objęte statusem Non-Habitual Residency (NHR). Obowiązek rocznego rozliczenia się z dochodów jest nałożony na wszystkich podatników poza nierezydentami, którzy osiągali dochód tylko z tytułu pracy najemnej.

Rezydentem podatkowym Portugalii zostaje osoba, która przebywała w tym kraju ponad 183 dni w roku podatkowym bądź na dzień 31 grudnia posiadała stałe miejsce zamieszkania w Portugalii. O status NHR można się starać jeżeli przez poprzednie pięć lat nie było się rezydentem portugalskim i ma się w planach 10-letnią rezydencję. Taki status obejmuje osoby o konkretnych wartościowych dla kraju zawodach i zakłada zastosowanie zryczałtowanego podatku dochodowego.

Zeznanie podatkowe należy złożyć po upływie roku podatkowego, który w Portugalii jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. Oznacza to trwanie od 1 stycznia do 31 grudnia. Dyrekcja Generalna ds. Podatków (a Direcção Geral dos Impos) wyznaczyła dla składania deklaracji termin od 1 lutego do 15 marca. Dotyczy on zeznań za podatek dochodowy od osób fizycznych IRS (Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares). W przypadku czerpania dochodów także z innych tytułów niż praca najemna, deklaracje można składać w terminie od 16 marca do 30 kwietnia.

To Cię powinno też zainteresować: Praca Portugalia

Jak rozliczyć podatki w Portugalii?

Portugalski urząd skarbowy pozwala na złożenie deklaracji drogą on-line, co znacząco ułatwi zadanie polskim podatnikom, którzy wrócili do kraju. Można też osobiście odwiedzić stosowny urząd jeżeli nadal mieszka się w Portugalii. Dokumenty do pobrania oraz system do rozliczania można znaleźć na stronie: https://www.portaldasfinancas.gov.pt.

Podatnicy muszą w pierwszej kolejności zadbać o uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej NIF. Jest on konieczny nie tylko do rozliczania podatków, ale także do każdej operacji finansowej, więc złożenie wniosku o jego przyznanie powinno być jedną z pierwszych czynności. Bez numeru NIF przykładowo nie będzie można założyć konta w portugalskim banku.

W urzędzie skarbowym należy także złożyć wniosek o przyznanie danych do logowania w systemie. Do poprawnego wypełnienia deklaracji potrzebne będą dokumenty od pracodawcy zawierające informacje na temat dochodu oraz potrąconych składek na poczet podatku dochodowego. Można się posiłkować odcinkami z wypłaty. Rezydenci portugalscy mogą się rozliczać z małżonkami, którzy z automatu uzyskają rezydencję tego kraju.

Portugalski system podatkowy pozwala na uzyskanie wielu ulg podatkowych. Dzięki nim będzie można obniżyć należny podatek dochodowy, a co za tym idzie pozyskać większy zwrot. W tym wypadku należy posiadać wszelakie rachunki oraz dokumenty potwierdzające prawo do skorzystania z danych odliczeń.

Jakie ulgi podatkowe można uzyskać w Portugalii?

Portugalski fiskus opracował szereg ulg podatkowych obowiązujących rezydentów tego kraju. Podatnicy mają możliwość zarówno obniżenia podstawy opodatkowania, jak i odliczenia pewnych kwot z należnego podatku dochodowego.

Przede wszystkim obowiązuje kwota wolna od podatku, która obecnie wynosi 4 104 euro. Podatnicy mogą od podstawy opodatkowania odliczyć także 150% kwoty uiszczanej na opłaty związkowe, ale tylko do wysokości 1% dochodu brutto. Obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne także podlegają odpisowi, ale po przekroczeniu 4 104 euro. Ostatnim odliczeniem z podstawy opodatkowania są wydatki na utrzymanie nieruchomości zapewniających dochód z najmu.

Po wyliczeniu podatku można też zastosować szereg ulg.

Podatnik ma prawo dokonać następujących odliczeń:

  • 35% ogólnych wydatków rodzinnych do kwoty 250 euro;
  • 15% wydatków na zdrowie do kwoty 1000 euro;
  • 30% wydatków na edukację do kwoty 800 euro;
  • 15% VAT od faktur wystawianych przez restauracje, fryzjerów czy warsztaty samochodowe do kwoty 250 euro;
  • 20% rent alimentacyjnych narzuconych przez wyrok sądu;
  • 15% kosztów wynajmu do kwoty 502 euro;
  • 15% odsetek od kredytów mieszkaniowych do kwoty 296 euro;
  • 25% darowizn na instytucje akredytowane
  • 25% na cele charytatywne wspierające osoby starsze i niepełnosprawne do kwoty 403,75 euro;
  • 20% składek na fundusz emerytalny do kwoty 400 euro dla osób poniżej 35 roku życia, 350 euro dla osób w wieku 35-50 lat oraz 300 euro dla osób powyżej 50 roku życia.

Oprócz powyższych ulg odpisowi podlegają także dodatki na posiłek, dodatki na podróże służbowe oraz koszty podróży związane z wykonywaniem pracy.

Jak rozliczać dochód z Portugalii w Polsce?

Wiele osób pracujących w Portugalii zadaje sobie pytanie, czy zapłacą podwójny podatek w Polsce? Szczęśliwie oba kraje są związane postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego podatku dochodowego. Na jej mocy stosuje się tak zwaną metodę wyłączenia z progresją, co oznacza, że dochód z Portugalii nie jest opodatkowany w naszym kraju.

Podatnicy będący polskimi rezydentami mają obowiązek dokonania rocznego rozliczenia. Składając formularz PIT-36 z załącznikiem ZG należy wykazać dochód uzyskany w Portugalii. Ten nie podlega opodatkowaniu, ale jest brany pod uwagę przy wyliczeniu stawki procentowej nakładanej na pozostały dochód opodatkowany w Polsce.

Jak widać, portugalscy rezydenci podatkowi mają możliwość dokonania sporych odpisów. Wynika to między innymi z działań rządu mających zachęcić Portugalczyków do powrotu z emigracji. Na takim działaniu korzystają także obcokrajowcy osiedlający się na dłużej w Portugalii. Polscy rezydenci nie muszą się za to martwić o zapłacenie podwójnego podatku dochodowego. Stosowne umowy między państwami regulują tę kwestię.

Oceń ten wpis
Zwrot podatku z Portugalii - rozliczenie dochodów w Polsce
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.