Twoje wsparcie w rekrutacji

Zwrot podatku z Malty - rozliczenie dochodów w Polsce

Zwrot podatku z Malty - rozliczenie dochodów w Polsce
Wszystkie osoby legalnie pracujące na Malcie są zobowiązane do płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. W przypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę stosowne składki na poczet podatków są pobierane przez pracodawcę. Ten wpłaca je na konto urzędu skarbowego.

Podatek jest odprowadzany w formie zaliczek wyliczanych według prognoz, co oznacza, że ostatecznie wysokość potrąceń może się różnić od faktycznie należnego podatku. To daje możliwość uzyskania zwrotu podatku po zakończeniu roku podatkowego. Podatnicy mają obowiązek złożenia rocznej deklaracji, która jest okazją do uzyskania zwrotu oraz skorzystania z ulg podatkowych.

Warto odnotować, że rezydenci podatkowi mający stałe miejsce zamieszkania na Malcie są zobowiązani do opłacenia podatku za wszystkie dochody uzyskiwane na świecie. W przypadku rezydentów nieposiadających stałego miejsca zamieszkania w kraju, opodatkowaniu podlegają dochody uzyskane na Malcie oraz dochody zagraniczne wpłacane na maltańskie konto. Nierezydenci opłacają podatek jedynie od wpływów uzyskanych na terenie Malty. Sprawdźmy, w jaki sposób należy się rozliczyć z maltańskim fiskusem.

Kiedy należy złożyć deklarację podatkową na Malcie?

Roczne zeznanie podatkowe należy wypełnić i przekazać do urzędu skarbowego po zakończeniu roku podatkowego. Podobnie, jak w Polsce tak i na Malcie jest on tożsamy z rokiem kalendarzowym, co oznacza, że trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.

Maltański fiskus wymaga złożenia rocznych deklaracji podatkowych do dnia 30 czerwca kolejnego roku po zakończeniu roku podatkowego. Niedotrzymanie tego terminu zaowocuje naliczeniem odsetek do należnego podatku dochodowego. Warto więc pamiętać o obowiązku rozliczenia.

Prawo podatkowe Malty przewiduje możliwość starania się o zwrot podatku do pięciu lat wstecz. Oznacza to, że w 2020 roku będzie można wnioskować o zwrot podatku za lata 2019, 2018, 2017, 2016 oraz 2015. Proces zwrotu podatku może zająć do 6 miesięcy. Czas ten jest zależny od terminu złożenia deklaracji podatkowej oraz tempa pracy danego urzędu.

To Cię powinno też zainteresować: Praca na Malcie

Jakie dokumenty potrzebuję do rozliczenia podatku na Malcie?

Wszelkie operacje podatkowe na Malcie wymagają posiadania przez podatnika karty i numeru podatkowego Payee's IDcard/IT reg Number. Po przybyciu w celach zarobkowych do tego kraju konieczne będzie zarejestrowanie się w urzędzie skarbowym i uzyskanie stosownych dokumentów. Na ich podstawie jest możliwa identyfikacja podatnika i poprawne odprowadzanie podatku oraz późniejsze rozliczanie.

Do wypełnienia deklaracji podatkowej konieczny będzie formularz FS3. Odpowiednik polskiego PIT-11 jest przekazywany pracownikom przez pracodawcę po zakończeniu roku podatkowego. Formularz zawiera szczegółowe informacje na temat uzyskanego dochodu oraz potrąconych składek na poczet podatków. Należy pamiętać, że w przypadku pracy w kilku firmach w czasie roku podatkowego należy posiadać formularze FS3 od każdego z pracodawców.

Maltański fiskus pozwala skorzystać z kilku ulg podatkowych. W tym wypadku należy przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające poniesione koszty uprawniające do odpisów. Deklaracje podatkowe można składać w placówkach urzędów skarbowych bądź za pośrednictwem systemu on-line dostępnego na stronie urzędu: https://cfr.gov.mt.

Na jakie ulgi podatkowe można liczyć na Malcie?

Podstawową ulgą podatkową jest kwota wolna od podatku. W zależności od statusu rezydencji podatnicy mogą uszczuplić podstawę podatkową.

Kwota wolna od podatku na Malcie:

  • Rezydenci podatkowi nie zapłacą podatku od 9 100 euro.
  • Nierezydenci są zwolnieni od podatku z pierwszych 700 euro.

Oprócz kwoty wolnej od podatku przewidziano kilka ulg pomniejszających należny podatek. Odliczeniu podlegają między innymi alimenty bądź pożyczki na zakup aktywów potrzebnych do uzyskiwania dochodu. Odpisy można także dokonać z tytułu kosztów edukacji, opieki nad dziećmi czy wydatków na aktywność sportową dzieci.

Skorzystanie z ulg podatkowych wymaga przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających poniesione koszty. Należy więc pamiętać o zachowaniu rachunków na aktywa oraz usługi podlegające odpisom. W przeciwnym razie odpisy nie będą możliwe.

Jak rozliczyć dochód z Malty w Polsce?

Polska i Malta są związane umową o unikaniu podwójnego podatku dochodowego. Na jej mocy ma zastosowanie tak zwana metoda wyłączenia z progresją. Na czym ona polega? Dochody zagraniczne nie podlegają opodatkowaniu w kraju rezydencji, ale należy je wykazać w celu ustalenia stawek procentowych dla pozostałych dochodów podlegających opodatkowaniu.

W efekcie polski rezydent podatkowy mający obowiązek rozliczenia się z rodzimym fiskusem musi wykazać dochód z Malty. Wpływy z Malty umieszcza się w deklaracji PIT-36 z załącznikiem ZG. Dochód maltański nie zostaje opodatkowany, ale zostaje włączony do ustalenia stawki procentowej podatku obejmującego pozostałe dochody.

Rozliczenie podatku na Malcie i uzyskanie zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego nie powinno być problemem. Osoby nieczujące się dobrze przy sprawach podatkowych mogą zawsze skorzystać z pomocy biur rachunkowych specjalizujących się w uzyskiwaniu zwrotów podatku z Malty.

Oceń ten wpis
Zwrot podatku z Malty - rozliczenie dochodów w Polsce
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.