KRUS a działalność gospodarcza

KRUS a działalność gospodarcza
Rolnik-przedsiębiorca to coraz powszechniejsza praktyka. Posiadacze gospodarstw rolnych, decydują się na założenie własnej firmy, dzięki czemu będą mogli generować dodatkowy przychód, np. kiedy jest martwy sezon. Sprawdź, jak wygląda kwestia KRUS a działalność gospodarcza, czy możliwe jest ubezpieczenie rolnicze, gdy jest się przedsiębiorcą, a także czy wciąż będziesz otrzymywać rentę z KRUS, jeśli otworzysz firmę.

Działalność gospodarcza KRUS

Na początku warto wyjaśnić kwestię kim jest rolnik i czy możemy go uznać za przedsiębiorcę. Otóż rolnikiem jest osoba pełnoletnia, prowadząca na własny rachunek i osobiście działalność rolniczą, zamieszkująca terytorium Polski. Za rolników uważa się również osoby, które posiadane grunty rolne przeznaczyły pod zalesienie czy też prowadzą działalność rolniczą w ramach grupy producentów rolnych. Bez względu jednak, jak bardzo przedsiębiorczy by rolnik nie był, jeśli nie prowadzi on swojej działalności gospodarczej, nie uważa się go za przedsiębiorcę. Zgodnie z definicją, tym jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, która posiada zdolność do prowadzenia we własnym imieniu działalności gospodarczej. Kiedy więc rolnik zostaje przedsiębiorcą? Wówczas, gdy poza prowadzeniem gospodarstwa rolnego, posiada on własną firmę. Sprawdź najważniejsze kwestie działalność gospodarcza KRUS i rozwiej swoje wątpliwości odnośnie składek.

Ubezpieczenie KRUS a działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza KRUS to kwestia, która budzi wiele emocji. Rolnicy zastanawiają się, czy dalej mają opłacać składki KRUS, czy też do ZUS. Która opcja jest korzystniejsza? Otóż bez wątpienia opłaca się być płatnikiem składek KRUS – są one znacznie niższe i korzystniejsze finansowo. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Zakładając własną firmę, trzeba spełnić kilka wymogów, aby móc nadal korzystać z ubezpieczenia KRUS. Zgodnie z art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik musi:

  • podlegać ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie przez okres minimum 3 lat nieprzerwanie;
  • nadal prowadzić gospodarstwo rolne lub w nim pracować;
  • dysponować gospodarstwem, którego obszar użytków rolnych przekracza 1ha przeliczeniowego;
  •  złożyć w KRUS oświadczenie o kontynuacji ubezpieczenia w ciągu 14 dni od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;
  • ponadto nie może być pracownikiem ani pozostawać w stosunku służbowym i nie może posiadać ustalonego prawa do emerytury, renty czy innych świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
  • jeśli była prowadzona działalność pozarolnicza w minionym roku, to kwota należnego podatku dochodowego z niej nie może przekroczyć kwoty granicznej, ustalanej na dany rok.

Ubezpieczenie KRUS a działalność gospodarcza to zatem konieczność spełnienia wspomnianych powyżej wymogów. Dzięki temu rolnik-przedsiębiorca, ma możliwość kontynuowania opłacania korzystnych składek KRUS. Nie jest to jednak reguła! Sprawdź kwestię składki KRUS a działalność gospodarcza w poniższym akapicie!

Składki KRUS a działalność gospodarcza

Składki na ubezpieczenia KRUS są niższe niż składki ZUS. W związku z tym rolnicy prowadzący działalność gospodarczą starają się pilnować wysokości osiąganych dochodów, aby nie wystąpiła konieczność przejścia z KRUS na ZUS. Niemniej tak też czasem bywa. Kiedy zostanie przekroczony limit podatku dochodowego od prowadzonej działalności bądź nie zostaną spełnione wspomniane kryteria (np. nie będzie dochowany termin złożenia wniosku w ciągu 14 dni od rozpoczęcia funkcjonowania firmy), rolnik będzie opłacał składki na ZUS, a nie na KRUS. Ewentualnie będzie mógł pozostać w KRUS, ale wówczas niezbędne będzie zamknięcie działalności gospodarczej.

To Cię powinno też zainteresować: Emerytura z KRUS

Warto jednak rozwiać wszelkie wątpliwości pt. „składki KRUS a działalność gospodarcza”. Otóż nie zawsze kontynuacja ubezpieczenia w KRUS jest równoznaczna z opłacaniem niższych składek. Z tytułu prowadzonej działalności, rolnik-przedsiębiorca ma obowiązek podwoić należną składkę na ubezpieczenie w KRUS – wynika to z art. 17 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Co jednak z zasadą, iż przedsiębiorcy prowadzącemu działalność przysługuje możliwość bezpośredniego odliczenia składek opłaconych z tytułu ubezpieczenia społecznego od dochodu bądź też uwzględnienia ich w kosztach działalności? W przypadku rolników opłacających składki KRUS, te nie pomniejszają w całości dochodu i nie są zaliczane do kosztów. Możliwe jest natomiast uwzględnienie ich części, czyli kwoty, o którą zostało podwyższone ubezpieczenie z tytułu prowadzonej działalności. Dlaczego? Otóż jedynie ta część spełnia kryterium uznania za koszt, jakim jest związek z prowadzoną działalnością.

Renta z KRUS a działalność gospodarcza

Wiele osób zastanawia się, czy rolnik na rencie może prowadzić własną firmę. Otóż na mocy Ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych, innych ustaw, nie ma przeszkód do pobierania renty KRUS, kiedy prowadzi się pozarolniczą działalność gospodarczą. Rolnicza renta przyznawana jest na stałe (chyba, że decyzja prezesa KRUS stanowi inaczej), jednak trzeba pamiętać, iż osiąganie przez rencistę przychodów z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, może spowodować zawieszenie rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych bądź też ich pomniejszenie.

Tym samym, renta z KRUS a działalność gospodarcza, która wymaga pochylenia się nad art. 34 Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, gdzie istnieje zapis mówiący o możliwości zawieszenia tego świadczenia. Następuje to na następujących zasadach: rolnik nie traci renty, ponieważ nie zawiesza się wypłaty części składkowej z tytułu niezdolności do pracy. Niemniej, część uzupełniająca może zostać pomniejszona w razie przekroczenia osiągania przychodów w wymiarze 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub 130%, a wówczas zostanie całkowicie zawieszona.

Tutaj warto jednak pamiętać, że przy stosowaniu zawieszenia prawa do renty KRUS nie są brane pod uwagę dochody z działalności rolniczej. Kolejną istotną kwestią jest fakt, że zawieszenie nie dotyczy emerytów, którzy ukończyli 60 lat (w przypadku kobiet) lub 65 lat (w przypadku mężczyzn).

Podsumowując, KRUS a działalność gospodarcza to kwestie, które zostały uregulowane przez Ustawę o ubezpieczeniu społecznym rolników. Reguluje ona m.in. to, jakie składki obowiązują rolników-przedsiębiorców oraz to, jak ma się relacja renta z KRUS a działalność gospodarcza.

Oceń ten wpis
KRUS a działalność gospodarcza
Ocena: 5, liczba głosów: 8

Opinie

Satka
2019-12-17, 12:57
Dla wszystkich biznesmenów w tym środowisku jest to szczególna wiedza. Tak jak z zus z krus również trzeba dobrze współdziałać.
Dariusz
2019-12-11, 09:01
Każdy kto jest w danej sytuacji powinien wiedzieć jak wykorzystać najbardziej korzystnie obecne przepisy do swojej sytuacji. Wielkość gospodarstwa także ma na to wpływ.
Janko
2019-05-29, 13:48
Bardzo dobrze, że można też mieć własną firmę. Ubezpieczenie KRUS a działalność gospodarcza - to czasami jest problem, bo rolnicy nie widzą czy mają opłacać składki KRUS, czy też do ZUS. Faktycznie myślą o opcji, czy KRUS lepsze, czy ZUS lepsze.
Mokasyn
2019-05-13, 13:06
Możemy to zapewnić, podając wszystkie informacje dotyczące ryzyka w naszym kalkulatorze porównawczym, na przykład, ile hektarów ma twój obszar użytkowy.
Jaś
2019-05-04, 13:29
Ludzie prowadzący działalność muszą wiedzieć takie niuanse. Dzięki takim artykułom człowiek coraz więcej wie jak w praktyce to wszystko zastosować. Tak to wszystko wygląda.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.