Koronawirus i tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa - zwolnienie z opłacania składek ZUS

2 kwietnia 2020

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 10 głosów

10 głosów

6 komentarzy
Tarcza antykryzysowa - zwolnienie z opłacania składek ZUS
Według ustaleń rządu osobom prowadzącym działalność gospodarczą przysługują ulgi z tytułu kryzysu gospodarczego wskutek pandemii COVID-19. Jednym ze sposobów wsparcia przedsiębiorców jest zwolnienie z opłacania składek ZUS na czas zagrożenia epidemiologicznego. Wyjaśniamy, kto może zostać zwolniony ze składek ZUS i jakie warunki trzeba spełniać.

W zależności od wielkości firm i typu działalności gospodarczej, w pakiecie wobec kryzysowej sytuacji gospodarczej znalazła się możliwość zwolnienia z opłacania składek przez niektórych płatników, zarówno zatrudniających pracowników, jak i samozatrudnionych. Muszą oni jednak spełniać wymogi określone w ustawie antykryzysowej.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS dla pracodawcy

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek w związku z kryzysem wskutek zagrożenia epidemiologicznego mogą zgłosić przedsiębiorcy, którzy spełniają określone warunki. Ulga taka dotyczy płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych.

Jakich składek ZUS dotyczy zwolnienie?
Zwolnienie dotyczy nieopłaconych należności z tytułu składek na:
 • ubezpieczenia społeczne,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz Pracy,
 • Fundusz Solidarnościowy,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Przy czym chodzi tu o składki należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazane w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.

Przeczytaj także o innych formach wsparcia przedsiębiorstw wobec kryzysu w związku z koronawirusem w artykule: Tarcza antykryzysowa - pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, odroczenie zaliczek na podatek i świadczenie postojowe.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS dla osób niezatrudniających pracowników

Takie zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek przysługuje także płatnikowi składek będącemu osobą prowadzącą pozarolniczą działalność i opłacającemu składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne.

Szukasz pracy?

TECHNIK UTRZYMANIA RUCHU (K/M)

AUDIT HR Sp. z o.o.

 • Nowa Sól
Dodana

AUTOMATYK (K/M)

AUDIT HR Sp. z o.o.

 • Kożuchów
Dodana

Cieśla, Murarz, Zbrojarz – betoniarz, Stolarz budowlany

Zakład Techniczno-Budowlany Polbau

 • Niemcy
Dodana
Aplikuj bez CV
Dodana

Zwolnienie dotyczy składek należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed 1 lutego 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Podstawa wymiaru składek podlegających zwolnieniu

W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność opłacającej składki wyłącznie na własne ubezpieczenie i osoby z nią współpracującej, zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych składek.

Tak samo do osoby wykonującej pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia i osoby z nią współpracującej, dla której podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota.

Video

Dowiedz się także, kto może otrzymać w ramach pakietu antykryzysowego Dofinansowanie do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak uzyskać zwolnienie z opłacania składek ZUS?

Aby otrzymać tę ulgę, niezbędne jest wypełnienie formalności. Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., płatnik składek przekazuje do ZUS, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek powinien zawierać:

 1. Dane płatnika: imię i nazwisko, nazwę skróconą (firmy), numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu,
 2. Adres do korespondencji
 3. Oświadczenie płatnika składek, potwierdzające uzyskanie, w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek przychodu z działalności nie wyższego niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.
 4. Inne informacje niezbędne do umorzenia składek
 5. Podpis wnioskodawcy.

Taki wniosek może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Czy płatnik nadal musi składać deklaracje?
Za marzec, kwiecień i maj 2020 r. płatnik składek zobowiązany jest przesyłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne na zasadach i w terminach określonych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zgodnie z tymi przepisami zwolniony jest z obowiązku ich składania.

Ile trwa rozpatrywanie wniosku o zwolnienie ze składek ZUS?

ZUS podejmuje decyzję o zwolnieniu z obowiązku opłacania należności z tytułu składek w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek, a w przypadku gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek.

Przeczytaj też o tym, Jak uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowniczych w ramach tarczy antykryzysowej.

Podsumowanie:
  • Przedsiębiorcy, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych na dzień 29 lutego 2020 roku, mogą złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek za okres od 1 marca do 31 maja 2020 roku w związku z kryzysem spowodowanym epidemią.
  • Osoby prowadzące pozarolniczą działalność i opłacające składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne również mogą skorzystać z tej ulgi, jeśli ich przychody w pierwszym miesiącu, za który składają wniosek, nie były wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 roku.
  • Wniosek o zwolnienie z opłacania składek należy złożyć do ZUS, zawierający m.in. dane przedsiębiorcy, adres korespondencyjny, oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów oraz podpis wnioskodawcy.
  • ZUS ma 30 dni na podjęcie decyzji o zwolnieniu z obowiązku opłacania składek.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

6 komentarzy

Happy

Happy

Cieszę się, że rząd wprowadził takie ulgi dla przedsiębiorców. Oby to pomogło nam przetrwać ten trudny czas i utrzymać nasze firmy na rynku.
Wera

Wera

To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy z powodu kryzysu stracili pracę. Liczę, że w przyszłości sytuacja na rynku pracy się poprawi.
Reks

Reks

Cieszę się, że rząd w końcu zdecydował się na jakąś pomoc dla przedsiębiorców i osób prowadzących działalność. Mam nadzieję, że to przyniesie pozytywne efekty.
Dina

Dina

Nareszcie coś, co przynosi nieco ulgi w trudnych czasach. Mam nadzieję, że to pomoże przedsiębiorcom przetrwać kryzys.
bulwar miejski

bulwar miejski

Trzeba zatem takie informacje zaktualizować by informacja była pełna.
Klaudia

Klaudia

Nie jest to pelna informacja, zabrakło Wam podziału na duże, średnie, małe i mikroprzedsiębiorstwa....

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.