Pracownik - prawa i obowiązki

Emerycie, czy wiesz, ile możesz dorobić?

13 grudnia 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 14 głosów

14 głosów

9 komentarzy
Emerycie, czy wiesz, ile możesz dorobić?
Emerytura tylko pozornie kojarzy się z wypoczynkiem i zabawianiem wnuków. Głodowe świadczenia sprawiają, że coraz więcej emerytów szuka alternatywnych źródeł dochodów. Ile można dorobić bez otrzymania decyzji o zmniejszeniu wysokości emerytury lub wstrzymaniu jej wypłaty?

Ile można dorobić na emeryturze?

Od 2040 roku wszyscy obowiązkowo pracować będziemy do 67-go roku życia. Problem w tym, że już teraz mamy rzeszę emerytów, którzy z uwagi na zbyt niskie świadczenia są zmuszeni do podjęcia pracy. Część, w obawie przed utratą świadczenia, szuka płatnego zajęcia w szarej strefie. Okazuje się jednak, że progi ustalone przez ustawodawcę wcale nie są niskie, zatem emeryt, który świadczy pracę choćby na część etatu, może liczyć na zwiększenie wysokości otrzymywanego świadczenia. Ile zarabiać, aby nie stracić?

Video

Limit zarobków emeryta

Każdy emeryt może podjąć dodatkową pracę zarobkową. Aby jednak świadczenie przez niego otrzymywane nie było obniżone lub wypłata nie została wstrzymana, musi uważać on na zmieniające się limity, które ustalane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ich obliczenia dokonuje się w oparciu o wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Progi te podane zostają do publicznej wiadomości raz na kwartał.

Osoby, które pobierają świadczenia emerytalne lub rentowe, powinny zaznajomić się z wyżej wskazanymi limitami.

Jeżeli dodatkowe dochody emeryta lub rencisty będą przekraczać:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyda decyzję o zmniejszeniu kwoty wypłacanego świadczenia,
  • 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyda decyzję o wstrzymaniu wypłaty świadczenia.

Progi te są na tyle duże, że większość osób bezpodstawnie obawia się ich przekroczenia.

Od 1 grudnia 2022 roku do 28 lutego 2023 roku kwota przychodu odpowiadająca:

Szukasz pracy?

Koordynator logistyki magazynowej B-B

Randstad Polska Sp. z o.o.

  • Bielsko-Biała
Dodana
Dodana

Nastawiacz Maszyn

SGP GROUP

  • Pabianice
Dodana

Specjalista/-tka działu serwisu (branża recyklingu)

BERGMANN POLSKA Sp. z o.o

  • Bielsko-Biała
Dodana

Pracownik działu kadr

MAJET

  • Bielsko-Biała
Dodana
  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2022 r. wynosi 4536,50 zł - przychody powyżej tej kwoty wpłyną na zmniejszenie emerytury/renty
  • 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2022 r. wynosi 8424,90 zł - przychody powyżej tej kwoty będą oznaczać zawieszenie emerytury/renty.

Co więcej, okazuje się, że praca na czarno wcale nie musi być korzystniejsza niż legalne zatrudnienie.

Przedsiębiorczy emeryt, czyli praca na emeryturze

Większość osób, które doczekały się wieku emerytalnego i pobierają świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podejmuje się lekkich prac dorywczych. Emerytki najmują się zazwyczaj do opiekowania się dziećmi lub też prowadzenia domu. Nie brakuje osób, które podejmują pracę w charakterze stróża lub ochroniarza, jeszcze inni z przyjemnością wyprowadzają domowych pupilów na spacery.  Emerytura to czas, który można spędzić bardzo kreatywnie i warto ją wykorzystać.

Video

Wciąż nieliczna grupa osób na emeryturze rozwija się zawodowo, gdyż nie chce utracić nabytych kwalifikacji zawodowych. Te osoby też najczęściej pracują na umowę o pracę lub podejmują decyzję o otwarciu własnej działalności gospodarczej. W ten sposób zyskują i to na różnych płaszczyznach. Okazuje się, że wbrew przeświadczeniu, funkcjonowanie w szarej strefie niekoniecznie jest bardziej opłacalne. Dlaczego? Powodów jest przynajmniej kilka.

Dorabiasz legalnie na emeryturze? Zwiększasz wysokość swojego świadczenia!

Za osoby, które pracują legalnie, choćby tylko na część etatu, pracodawca musi odprowadzać składki. W ten sposób z urzędu zwiększa się ich staż pracy. Jak wiadomo, to między innymi od niego zależy wysokość przyznanego świadczenia. Osoby, które dorabiają do emerytury, mogą zatem złożyć stosowne wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przeliczenie jej wysokości. Możliwości są przy tym dwie. Emeryci, którzy świadczą pracę na podstawie umowy o pracę, składają wniosek o przeliczenie emerytury ze względu na wydłużony staż pracy, zaś ci, którzy zdecydowali się na własną działalność gospodarczą ze względu na wysokość odprowadzanych składek. Do wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty, w tym zaświadczenie od pracodawcy stwierdzające, że w okresie zatrudnienia pracownik-emeryt nie korzystał zarówno z urlopu bezpłatnego, jak i zwolnienia lekarskiego. Po zweryfikowaniu informacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych emeryt otrzyma stosowną decyzję z informacją o podwyższeniu emerytury.

Świadczenie przedemerytalne? Tu zasady są inne!

Sytuacja osób, które pobierają świadczenia przedemerytalne, jest nieco inna, niż emerytów. Co prawda, w dalszym ciągu obowiązują progi, po których przekroczeniu świadczenie jest wstrzymywane, lub obniżana jest jego wysokość, niemniej jednak limity te są mniej korzystne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy ich ustaleniu kieruje się przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, które również ogłaszane jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Tak, jak przy świadczeniu emerytalnym, tak i tu obowiązują dwa progi, zaś przekroczenie:

  • 25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji powoduje, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzję o zmniejszeniu wysokości przyznanego świadczenia,
  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji powoduje, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzję o zawieszeniu wypłacenia przyznanego świadczenia.

Osoba, która uzyska prawo do świadczenia emerytalnego, będzie korzystała z limitów właściwych dla emerytów i rencistów.

Dorabianie do emerytury okiem emeryta

Aktualnie obowiązujące progi są stosunkowo wysokie i większość osób, które doczekały się świadczeń emerytalnych, bez obawy może podjąć legalną pracę. Niestety, większość emerytów wciąż ma niewystarczającą wiedzę na temat progów oraz swoich praw. Legalna praca lub prowadzenie działalności gospodarczej w perspektywie czasu jest znacznie korzystniejsze niż świadczenie pracy w szarej strefie. Tylko w ten sposób można zwiększyć swoją emeryturę i bez obaw czekać na dzień, w którym przestanie się pracować a zacznie wypoczywać.

Jak dorobić na emeryturze

Dodatkowe pieniądze na emeryturze bardzo się przydają, dlatego warto wiedzieć, czy można pracować na emeryturze i czy nie wiąże się to z obniżeniem świadczenia. Limity są cztery razy do roku określane przez GUS, a ich wysokość uzależniona jest od przeciętnego wynagrodzenia. Trzeba o tym pamiętać, aby nie narazić się na nieprzyjemne konsekwencje.

Pamiętaj!
Limit zarobków emeryta nie obowiązuje osób, które osiągnęły pełny wiek emerytalny jeszcze przed podjęciem pracy zarobkowej.

Dotyczy to również osób, które mają ustalone prawo do emerytury i przez cały rok pracowały u pracodawcy, u którego pracowały jeszcze przed przejściem na świadczenie. Limitom nie podlega też zatrudnienie, które nie jest obarczone ubezpieczeniem społecznym, czyli honoraria z tytułu umowy o dzieło, niewykonywanej na rzecz pracodawcy czy honoraria wynikające z działalności artystycznej. Świetnym przykładem mogą być koniakowskie koronczarki:

Video

Dorabianie na emeryturze bez obniżenia świadczenia możliwe jest również w sytuacji, gdy emeryt jest uprawniony do renty inwalidy wojskowego związaną ze służbą wojskową lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć była skutkiem służby wojskowej. Planując dorabianie do emerytury, można też uniknąć zawieszenia lub zmniejszenia emerytury, składając wniosek do ZUS o zawieszenie emerytury – dotyczy to sytuacji, gdy emerytura nie była wypłacana przez cały rok. Bez limitów mogą dorabiać renciści, którzy pobierają rentę inwalidy wojennego z tytułu pobytu w miejscach odosobnienia czy w obozie lub renty rodzinne po takich osobach. Zgodnie z obowiązującym prawem emeryt lub rencista dorabiający do emerytury ma obowiązek poinformowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o podjęciu pracy oraz o jej zakończeniu.

Według danych ZUS w Polsce pracujących emerytów jest ponad 370 tysięcy. Wynika to z faktu, że emerytury są na bardzo niskim poziomie. Idealna praca dla emeryta to m.in. korepetytor czy nauczyciel na zastępstwo. Często podejmowane są również inne prace, np. jako kierowca taksówki, pracownik pomocy społecznej czy ochrony. Są to stanowiska, które nie wymagają dobrej sprawności fizycznej, dlatego doskonale nadają się dla emerytów.

To może Cię również zainteresować

Emerytura - co powinniśmy wiedzieć?

Najczęściej zadawane pytania

Czy można dorabiać na emeryturze?

Emeryci mogą podjąć pracę zarobkową. Muszą jednak pamiętać o tym, aby nie przekroczyć wskazanych limitów.

Ile można dorobić do emerytury?

Limity zarobków osób na emeryturze lub świadczeniu przedemerytalnym są na bieżąco podawane przez GUS.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

9 komentarzy

Ania

Ania

Jak dla mnie, to super opcja! W końcu nie trzeba oderwać się od pracy, a można dorobić kilka złotych. Ważne, żeby działać legalnie. W szarej strefie ryzykujemy utratę świadczeń, a przecież to one są dla nas ważne na starość.
Jola

Jola

W sumie to warto zainteresować się pracą na emeryturze. Chociaż wolę szukać pracy w swoim zawodzie, to nie opłaca mi się już długo być bezrobotnym. Może skorzystam z takiej możliwości, żeby zarobić trochę dodatkowych pieniędzy, zwłaszcza że dla bezrobotnych także przewidziano limity zarobków, po których świadczenie jest obniżane.
Bartosz

Bartosz

Świetnie, że emeryci mogą dorabiać do swojego świadczenia. Byłoby jeszcze lepiej, gdyby dla nas, młodych ludzi, problemy związane z bezrobociem były równie łatwe do rozwiązania. Wiele osób w moim wieku ma wysoko wykształcenie, ale ciągle brakuje nam pracy. Mam nadzieję, że też znajdziemy sposoby na dorabianie do swojego budżetu.
Italiana

Italiana

Bardzo cenna informacja dla nas, pracodawców, którzy zatrudniamy emerytów. Teraz wiemy, że legalna praca emerytów to rozwiązanie, które owocuje na kilku płaszczyznach. Nasi emerytowani pracownicy mogą nie tylko dorobić do swojego świadczenia, ale też zwiększyć swoją emeryturę dzięki odprowadzonym składkom.
Jeremi

Jeremi

Wystarczy dorabiać na czarno i problem rozwiązany
Azja1111

Azja1111

Trzeba wiedzieć jaki jest próg by go nie przekroczyć,
Linda Jan

Linda Jan

Stawki są znane i dobrze je znać by nie przekroczyć. Swoją drogą do chore, że po tylu latach niska emerytura i jeszcze zaostrzenia by dorobić.
emeryt

emeryt

Emerycie, czy wiesz, ile możesz dorobić? Bardzo dużo emerytów dorabia Są tacy co pracują w ochronie, są stróżami czy sprzątają biura. Od 1 marca 2019 r. do 31 maja 2019 r. emeryci i renciści mogą dorobić do emerytury miesięcznie: do 3 404,70 zł brutto – bez zmniejszenia świadczenia, od 3 404,70 zł do 6322,90 zł brutto – świadczenie zostanie zmniejszone, powyżej 6 322,90 zł brutto – ZUS zawiesi wypłatę emerytury lub renty.
Olia1

Olia1

Emeryci dostają małe emerytury w porównaniu z pracą, gdy oczywiście zarabiali sporo, więc kwestia dorobienia jest normalna, są oczywiście wspomniane tutaj limity.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka