Umowa zlecenie a emerytura

Umowa zlecenie a emerytura
Emerytura, czyli świadczenie finansowe wypłacane po osiągnięciu wymaganego wieku i stażu pracy, to jeden z podstawowych przywilejów osób aktywnych zawodowo. Prawo do jej nabycia jest jednak zależne od kilku czynników, głównie od tego, przez jaki okres odprowadzano za pracownika składki. Nie każde zatrudnienie gwarantuje opłacenie składek i tym samym nie wlicza się do stażu pracy – jak jest w przypadku umowy zlecenie? Sprawdźmy!

Dynamiczne zmiany rynkowe i demograficzne przekładają się na nowe przepisy regulujące nabycie prawa do emerytury i narzędzia pozwalające je uzyskać.  Podstawą jest osiągnięcie ustawowego wieku emerytalnego oraz obliczenie stażu pracy na podstawie przepracowanych lat, za które odprowadzano składki do ZUS. Etatowcy zatrudnieni w oparciu o tradycyjną umowę o pracę nie mają się czym martwić. Z kolei wszyscy pracownicy wykonujący obowiązki na podstawie umowy cywilnoprawnej, powinni mieć świadomość, że ta forma nie podlega pełnemu oskładkowaniu i nie gwarantuje potencjalnym beneficjentom dodatkowych, stażowych lat pracy.

Prawo do emerytury

Emerytura to podstawowe świadczenie pracownicze, które pozwala na otrzymywanie środków finansowych jako zabezpieczenie na życie, gdy zaprzestajemy aktywności zawodowej. Nie bez powodu wszystkie modyfikacje stają się tematem publicznej debaty – zwłaszcza jeśli chodzi o wysokość wieku emerytalnego oraz zróżnicowania go ze względu na płeć. Od 1 października 2017 roku, aby nabyć prawo do emerytury, kobiety muszą ukończyć 60 rok życia, z kolei mężczyźni mogą na nią przejść po skończeniu 65 lat.

Emerytura po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego nie jest obowiązkiem, dlatego możesz przejść na nią niezwłocznie po spełnieniu wymogów lub nieco później – jako uprawniony sam decydujesz o tym, jak długo chcesz być aktywny zawodowo. Należy pamiętać, że im dłuższy staż pracy oraz okres odprowadzania składek, tym wysokość świadczenia jest większa. Jest to zachęta dla wszystkich czujących się na siłach do kontynuowania pracy – zwłaszcza, że obecne stawki emerytury nie są zadowalające, podobnie jak prognozy przyszłych waloryzacji.

Emeryt, któremu nie wliczono do świadczenia niektórych okresów zatrudnienia lub przychodów, może się starać o ponowne przeliczenie emerytury. Z poniższego materiału wideo dowiesz się, jak i kiedy można to zrobić:

Szczególne przypadki przewidują możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę – m. in. z tytułu pracy w warunkach szczególnych, z tytułu wykonywania działalności twórczej lub artystycznej, ze względu na pracę górniczą i nauczycielską oraz na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej. Jednakże, w każdym przypadku prawo do emerytury nabywa się poprzez udokumentowanie wszystkich okresów odprowadzania składek emerytalnych. Właśnie dlatego kluczowe znaczenie ma rodzaj zawieranych przez lata umów i dbałość o swoje świadectwa pracy.

To Cię powinno też zainteresować: Czy umowa zlecenie wlicza się do stażu pracy?

Umowa zlecenie a staż pracy

Umowa zlecenie to najczęściej zawierany rodzaj umowy cywilnoprawnej. Nie mają tutaj zastosowania przepisy kodeksu pracy, a zleceniobiorcy nie przysługują żadne uprawnienia pracowników etatowych, zatrudnianych w oparciu o standardową umowę o pracę na czas określony, nieokreślony lub próbny. Umowa zlecenie to korzystne rozwiązanie – głównie z perspektywy pracodawcy, który za jej pomocą ogranicza swoje obowiązki wobec pracownika i tym samym znacznie zmniejsza koszty utrzymania podwładnego.

Zasadniczo umowa zlecenie to umowa zawierana na rzecz wykonywania zleconego zadania, bez ścisłego podporządkowania i nadzoru przełożonego oraz ustalonych godzin pełnienia obowiązków. Niemniej, w praktyce organizacja pracy zleceniobiorców nie różni się wiele od pracy etatowców – mimo to, pracownik taki nie posiada prawa do urlopu wypoczynkowego, nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu oraz nie może liczyć na zakończenie współpracy z przysługującym wypowiedzeniem.

Oprócz tego czas przepracowany w oparciu o umowę cywilnoprawną nie wlicza się do stażu pracy – nawet jeśli przez ten okres odprowadzano składki emerytalno-rentowe.

Dlaczego umowa-zlecenie nie liczy się do stażu pracy?Staż pracy oblicza się poprzez dodanie do siebie tzw. okresów pracowniczych, czyli m.in.:
  • pracy na umowie o pracę,
  • pracy z powołania, wyboru i mianowania,
  • czynnej służby wojskowej,
  • rejestracji jako bezrobotny,
  • prowadzenia gospodarstwa rolnego,
  • czasu studiów doktoranckich.


Umowa zlecenie nie zalicza się do tej kategorii, dlatego też nie podlega wkładowi w ogólny staż pracy.

Czy umowa zlecenie liczy się do emerytury?

Emerytura obliczana jest na podstawie wysokości odprowadzonych przez lata składek – zarówno obowiązkowych, jak i dobrowolnych. Umowa cywilnoprawna podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, dlatego też zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie traktuje się jako okres składkowy. Zasadniczo więc, w kwestii prawa do emerytury oraz wyliczania okresów składkowych, umowa zlecenie nie musi być niekorzystna dla pracownika. Jej wady odnoszą się jedynie do podsumowania stażu pracy, a także do kwestii braku większości uprawnień pracowniczych – takich jak ubezpieczenie zdrowotne czy urlop chorobowy. Te składki są w całości dobrowolne i wynoszą ponad 11 proc. wynagrodzenia zleceniobiorcy.

Według przepisów umowa zlecenie wlicza się więc do emerytury tak długo, jak długo podlegała oskładkowaniu. Osoby uczące się powinny jednak pamiętać, że w przypadku studentów do 26. roku życia umowa zlecenie nie jest poddawana oskładkowaniu ZUS. W takiej sytuacji warto zastanowić się nad możliwością dobrowolnego odprowadzania składek, co z pewnością stanowi optymalną inwestycję w przyszłość.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że wysokość składek społecznych w umowie zlecenie jest taka sama, jak w przypadku umowy o pracę i wynosi 19,52 proc. podstawy wymiaru wynagrodzenia dla składki emerytalnej oraz 8 proc. podstawy wymiaru wynagrodzenia dla składek rentowych. Składki odprowadzane są po połowie – zarówno przez zleceniodawcę, jak i zleceniobiorcę. Tym samym nasuwa się kolejne pytanie: jak wliczyć umowę zlecenie do emerytury w przypadku pracy na zlecenie u kilku pracodawców jednocześnie? Otóż od niedawna przepisy obligują każdego pracodawcę do odprowadzenia składek za zatrudnionego, aż do momentu, gdy łączna podstawa wymiaru składek będzie równa minimalnemu wynagrodzeniu.

Umowa zlecenie dla emeryta

Osoba, która przeszła na emeryturę, może nadal podejmować pracę zarówno na umowie o pracę, jak i na podstawie umów cywilno-prawnych. W przypadku emerytów pracujących na umowie zlecenie może obowiązywać różne oskładkowanie w zależności od rodzajów i zatrudnienia.

Umowa zlecenie – składki na emeryturze
forma zatrudnienia obowiązkowe dobrowolne
umowa-zlecenie (jako jedyna forma zatrudnienia) emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne chorobowe
umowa-zlecenie u zatrudnionego na umowie o pracę u różnych pracodawców ubezpieczenie zdrowotne -


Co w przypadku, gdy emeryt jest zatrudniony jednocześnie na umowie o pracę i umowie zleceniu u jednego pracodawcy? Wówczas ów pracodawca odprowadza wszystkie składki z podstawy, na którą składają się wynagrodzenia z obu stosunków pracy.

Jak widać, ten typ umowy zapewnia ścisłe regulacje w kwestii wliczania umowy zlecenie do okresów składkowych oraz wpływu na przyszłą wysokość emerytury. Warto pamiętać o kwestiach umowy zlecenia i emerytury już na początku budowania własnej ścieżki zawodowej.

Najczęściej zadawane pytania

Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury?

Tak, jeżeli od umowy-zlecenie odprowadzano składki, wlicza się ona do emerytury. Przy obliczaniu bierze się pod uwagę wysokość wszystkich odprowadzanych na różnych formach zatrudnienia składek.

Czy umowa zlecenie wlicza się do stażu pracy?

Nawet jeśli w okresie pracy na umowie zleceniu odprowadzano składki emerytalno-rentowe, nie wlicza się ona do stażu pracy, gdyż jest to umowa cywilno-prawna, a do stażu pracy wliczają się tylko okresy przepracowane na podstawie tzw. stosunku pracy.

Jakie składki odprowadza od umowy-zlecenie z emerytem?

Umowa zlecenie z emerytem podlega oskładkowaniu ZUS. Jeśli jest to jedyna forma zatrudnienia emeryta, należy obowiązkowo odprowadzać składki: emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne, a dobrowolnie - chorobowe. Jeżeli emeryt pracuje także dla kogoś innego na umowie o pracę, odprowadzać trzeba tylko ubezpieczenie zdrowotne.
Oceń ten wpis
Umowa zlecenie a emerytura
Ocena: 4.7, liczba głosów: 28

Opinie

Greg
2021-04-16, 11:31
Mnie bardzo ciekawi czy do okresów składkowych liczą się umowy zlecenia sprzed 2016 roku, kiedy to zlecenia mimo iż składki były odprowadzane to od 30-50% najniższej krajowej gdyż wtedy nie było minimalnej stawki godzinowej na zleceniu.
I drugie pytanie, biorąc pod uwagę pierwszy wariant, czy do stażu będą zaliczone studia jeżeli przez okres 5 lat po studiach pracowałem na zleceniu za 50% najniższej krajowej, a więc teoretycznie miałem okres składkowy acz nie od najniższej.... a okres studiów wlicza się do stażu od..... No własnie od czego. Czy od okresu składkowego minimum najniższej krajowej czy w ogóle od samego w sobie okresu składkowego
Roma
2020-11-11, 13:53
To niesprawiedliwe . Pracując 5 lat na zlecenie staż pracy powinien być liczony bo wykonuje się prace na rzecz pracodawcy. Nierozdzielnie niema urlopu i L4 .
januszasj
2020-10-02, 10:03
Czy praca na umowie-zleceniu PO osiągnięciu wieku emerytalnego ma wpływ na wysokość emerytury ?
Martita
2020-08-08, 19:32
Nie ma żadnego świadectwa pracy z umowy cywilno- prawnej,(zleceniówki),ale można poprosić o zaświadczenie od swojego zleceniodawcy !?
Jola
2020-01-27, 19:13
No właśnie czy bierze się od pracodawcy jakieś świadectwo pracy jeśli pracowało się na umowę zlecenie
Maja
2020-01-26, 22:21
Mam pytanie- wiadomo że z umowy o pracę na zakończenie otrzymuje się świadectwo pracy. Czy z umowy zlecenie trzeba także brać od firmy na zakończenie współpracy jakiś zestaw przepracowanych miesięcy? czy nie, przecież ZUS widzi ile miesięcy i lat były opłacone składki, . Jak to jest z tym obliczaniem i udokumentowaniem żeby obliczono emeryturę???
Daria
2019-12-17, 10:54
Ach te limity. Jeżeli człowiek jest obrotny to źle. Tak jest z wszystkim i to samo dotyczy wielu biznesów Haracze się płaci tylko na zusy itp.
Słowik
2019-12-05, 11:35
Kontrakty zagraniczne i wiele innych spraw z przeszłości dzisiaj ma wpływ na emeryturę. Przecież przez lata zmieniały się przepisy i nie może być tak, że teraz coś nie ma związku. Dobrze jednak umieć to ogarnąć.
gość 45
2019-05-29, 08:00
Warto znać przepisy. O emeryturze myślimy wtedy, jak się ona zbliża. Według przepisów, umowa zlecenie wlicza się więc do emerytury tak długo, jak długo podlegała oskładkowaniu. Ale nie zawsze umowa zlecenie wliczana jest do emerytury???
Bernadetta
2019-05-07, 15:00
Pracować można tylko są jakieś limity dla emerytów, którzy pobierają świadczenie emerytalne więc nie mogą przekroczyć na takiej umowie danego progu wielkości.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.