Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 1108        SUBSKRYBUJE: 7289
Tematy, które interesują czytelników:  Wypadek przy pracy, Rozmowa kwalifikacyjna przygotowanie, Praca zdalna

Kiedy dostaniesz odzież i obuwie robocze?

Kiedy dostaniesz odzież i obuwie robocze?
Zagadnienie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego zostało uregulowane w Kodeksie pracy. Nie wszystkim pracownikom pracodawca będzie musiał środki te zapewnić. Dowiedz się, kiedy będą przysługiwały Tobie!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pracodawca jest zobowiązany ?dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami?.Z artykułu tego wynika, że pracownik otrzyma środki tylko wówczas, gdy będą miały one go zabezpieczać przed niekorzystnymi środowiskiem pracy.

Odzież i obuwie

Pracownik na stanowisku pracy może wykorzystywać swoją własną odzież oraz obuwie, niemniej jednak w niektórych przypadkach będzie to niemożliwe. Wówczas bowiem, gdy:

? odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, ? ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy, ? wykonywane prace związane są bezpośrednio z obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych albo prace powodują intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi

pracodawca będzie zobowiązany dostarczyć zatrudnionemu odzież oraz obuwie. Wszystkie środki, które podmiot zatrudniający dostarcza podwładnym, muszą być im udzielone nieodpłatnie. Z punktu widzenia pracownika istotny jest również fakt, iż pracodawca nie może dopuścić go do pracy bez uprzedniego zapewnienia mu stosownej odzieży oraz obuwia. Ponadto, pracodawca zobowiązany jest w odpowiedni sposób dobrać środki indywidualnej ochrony. Mowa o tym, aby zarówno odzież, jak i obuwie posiadały określone właściwości, dostosowane do określonego stanowiska pracy. Na pracodawcy ciąży również obowiązek prania, konserwacji, naprawy, odpylania, jak i odkażania odzieży roboczej.

Kiedy ekwiwalent?

Ekwiwalent pracownikowi przysługiwać będzie w dwóch przypadkach. Przede wszystkim wówczas, gdy będzie on używał swojej własnej odzieży oraz obuwia. W takim przypadku świadczenie pieniężne powinno uwzględniać aktualne ceny takich właśnie rzeczy. Wniosek z tego taki, że ustawodawca zobligował podmiot zatrudniający do wypłaty ekwiwalentu, to zaś przekłada się na stwierdzenie, że pracodawca nie może przerzucać ciążących na nim obowiązków właśnie na pracowników. Dalej, zgodnie z powyższym, nie powinna mieć miejsce sytuacja, że pracodawca żąda od swojego podwładnego zaopatrzenia się we własnym zakresie w odzież i obuwie, za które to on wypłaca jedynie ekwiwalent. Drugą sytuacją, w której pracodawca będzie zobowiązany wypłacać pracownikowi świadczenie pieniężne jest bezpośrednio związane z utrzymaniem obuwia i odzieży w należytym stanie. Podmiot zatrudniający ? jak wskazano powyżej ? powinien we właściwy sposób dbać o środki, które powierza pracownikom. Przepisy dopuszczają sytuację, w której to pracodawca wypłaca ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. W tym przypadku ? co jest istotne z punktu widzenia pracownika ? nie musi mieć on jego zgody. W takim też wypadku wysokość świadczenia powinna w zupełności pokrywać wszelkie koszty, jakie to pracownik ponosi właśnie z uwagi na pranie odzieży roboczej. Niezależnie od rodzaju ekwiwalentu, każdy z pracodawców musi dokładnie określić, za jaki czas będzie wypłacać świadczenie. W praktyce kwestie takie rozstrzygane są w aktach prawa wewnątrzzakładowego. Wypłaty zaś mogą odbywać się co miesiąc lub ? co jest częściej spotykane ? kwartalnie. Jeżeli pracodawca w regulaminie pracy lub innym obowiązującym w zakładzie pracy akcie nie zaznaczy, że ma możliwość obniżenia ekwiwalentu za pranie lub używanie własnej odzieży w przypadku pracowników, którzy przez dłuższy czas nie świadczą pracy, to mają oni prawo domagać się świadczenia w pełnej wysokości.

To Cię powinno też zainteresować: Przepisy bhp - praktyczne zastosowanie

Środki ochrony indywidualnej

Nieco inaczej jest w przypadku środków ochrony indywidualnej. W tym przypadku pracodawca ma po prostu obowiązek dostarczyć je pracownikom. Nie może przerzucić w tej kwestii odpowiedzialności na zatrudnionych. Ci bowiem ? zgodnie z uregulowaniami dokonanymi przez ustawodawcę ? nie mogą korzystać w własnych środków ochrony indywidualnej. W żadnym przypadku nie przysługuje im również ekwiwalent, gdyż wszelkie niezbędne środki powinni otrzymać od przełożonych. Pracodawca, który nie dostosuje się do wymogów aktualnie obowiązującego prawa dopuszcza się wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym. W przypadku kontroli oraz wykrycia uchybień może on zostać ukarany karą grzywny w wysokości od 1 000zł do nawet 30 000zł. Ustawodawca przywiązuje do prawidłowego wyposażenia pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej, obuwie, jak i odzież dużą rolę. Obszerne uregulowanie, które znajduje się w Kodeksie pracy, jak również i innych aktach ma nie tylko obligować pracodawców do zwracania szczególnej uwagi na tę kwestię, ale również podnosić świadomość samych pracowników w zakresie ich praw. Dzięki odpowiednim środkom i odzieży roboczej mogą oni swoją pracę wykonywać w sposób bezpieczny i zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Oceń ten wpis
Kiedy dostaniesz odzież i obuwie robocze?
Ocena: 3.5, liczba głosów: 3

Zobacz inne porady

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.