Przepisy BHP

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

13 lipca 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 15 głosów

15 głosów

7 komentarzy
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
Jakie są podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP. Przeczytaj nasz poradnik, by zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy dla swoich pracowników.

Do obowiązków pracodawcy należy odpowiednie przeszkolenie pracownika oraz poinformowanie go o podstawowych zasadach higieny i bezpieczeństwa pracy. Zarówno pracownik, jak i pracodawca, powinni wziąć udział w odpowiednich szkoleniach, które zwiększą ich wiedzę na temat zasad BHP.

Przepisy BHP - co musisz wiedzieć?

Każdy pracownik powinien znać zasady bezpiecznego funkcjonowania na swoim stanowisku pracy oraz swoje prawa, związane z przepisami BHP.  Brak wiedzy na ten temat może być zagrożeniem dla bezpieczeństwa i zdrowia pracownika oraz osób, z którymi pracuje. Najważniejsze o czym należy pamiętać, to:

 • Pracownik ma prawo do odmowy wykonania powierzonych mu obowiązków służbowych, jeśli łamią one przepisy BHP. W przypadku, gdy z winy pracodawcy lub innych pracowników nie były przestrzegane zasady BHP, wówczas pracownik może przestać pracować i odmówić wykonywania poleceń. Jednocześnie wciąż ma on prawo do wynagrodzenia za czas, w którym przebywa na terenie przedsiębiorstwa.
 • Pracownik może wnioskować u pracodawcy o wyeliminowanie niebezpiecznych dla zdrowia i życia usterek lub awarii na stanowisku pracy, np. zepsute maszyny. Może ubiegać się także o zastosowanie przez pracodawcę dodatkowych zabezpieczeń.
 • Pracownik może opuścić zakład pracy lub oddalić się od niego w przypadku, jeśli pozostanie na stanowisku zagraża zdrowiu albo życiu, np. podczas awarii elektrycznej, pożaru, wycieku gazu, wybuchu. Pracownik powinien pamiętać, że jego zdrowie jest najważniejsze i w takiej sytuacji może w każdej chwili opuścić stanowisko pracy. Pracownikowi należy się wynagrodzenie za czas niewykonywania poleceń w wyniku przyczyn niezależnych od pracownika.
 • Zaniechanie pracy w przypadku obniżonej sprawności psychicznej lub fizycznej. W sytuacji, gdy powierzone obowiązki wymagają użycia sprawności umysłowej lub zbyt dużej siły fizycznej, a pracownik nie jest w stanie ich wykonać z przyczyn niezależnych od siebie, może odmówić wykonywania poleceń.

Sprawdź jakie są podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

W każdym przedsiębiorstwie to pracodawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i odpowiednie warunki pracy swoich pracowników. Dlatego też umowy o pracę zawarte z pracownikami oraz umowy cywilnoprawne (np. umowa o dzieło, umowa zlecenie) obligują go do wypełniania swoich obowiązków w zakresie BHP. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP określają przepisy zawarte w Kodeksie pracy. Pracodawca musi również zapewnić bezpieczeństwo oraz ochronę życia i zdrowia również w stosunku do osób, które nie pracują dla niego, ale przebywają na terenie jego zakładu pracy (np. kontrolerzy).

Szukasz pracy?

Portier w hotelu 4*

PI MANAGEMENT SP. Z O.O

 • Kraków
Dodana
Dodana

Młodszy Specjalista ds. Rozliczeń – Jelenia Góra

ZoltOs.pl Agencja Pracy Tymczasowej i Pośrednictwa Pracy

 • Jelenia Góra
Dodana
Dodana

Pracownik produkcji

DWABE Sp. z o.o.

 • 4 500 zł / mc
 • Łódź
Dodana

Kodeks pracy głosi, że obowiązkiem pracodawcy jest ochrona zdrowia i życia swoich pracowników, poprzez zagwarantowanie im bezpiecznych i higienicznych stanowisk pracy, wykorzystując osiągnięcia cywilizacji. Dlatego do podstawowych obowiązków pracodawcy w zakresie BHP należy:

 • organizacja pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach,
 • obligowanie do przestrzegania w przedsiębiorstwie przepisów Kodeksu pracy oraz zasad BHP,
 • usuwanie usterek i awarii,
 • spełnianie potrzeb pracowników w zakresie BHP oraz udoskonalanie obecnego systemu ochrony zdrowia i życia pracowników oraz ciągłe poprawianie warunków na stanowiskach pracy,
 • zwracanie szczególnie uwagi na ochronę zdrowia pracownic ciężarnych i karmiących piersią, pracowników niepełnosprawnych oraz pracowników młodocianych,
 • wykonywanie rozkazów i nakazów organów kontrolnych oraz nadzorczych, dotyczących kwestii higieny i bezpieczeństwa pracy,
 • wykonywanie nakazów społecznego inspektora pracy,
 • poinformowanie pracowników o zagrożeniach związanych z pracą na danym stanowisku,
 • poinformowanie pracowników o zasadach postępowania w razie awarii lub niebezpiecznych usterek.

Szkolenia BHP dla pracodawcy i pracownika

Jedynym szkoleniem w Polsce, które jest obowiązkowe dla każdego pracownika, jest szkolenie BHP. Przeszkolony powinien być zarówno pracownik, jak i pracodawca – szczególnie jeśli prowadzi własną działalność gospodarczą i chce zatrudnić pierwszego pracownika. Pracodawca odpowiada za stan bezpieczeństwa i warunki pracy pracowników, dlatego powinien znać wszystkie zasady dotyczące bezpiecznej organizacji stanowiska pracy. Do jego obowiązków należy również przeprowadzenie dla nowych pracowników instruktażu pracy na przydzielonych im stanowiskach. Warto pamiętać, że każde szkolenie BHP obejmuje dwie części: pierwsza to instruktaż ogólny, przeprowadzany najczęściej przez pracownika służby BHP, a druga to instruktaż stanowiskowy – prowadzony przez pracodawcę lub wyznaczoną do tego celu osobę.

Szczegółowe informacje na temat obowiązkowych szkoleń BHP pracownika znajdziemy w Rozporządzeniu dotyczącym szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli prowadzimy własną działalność gospodarczą i zatrudniamy minimum jednego pracownika lub praktykanta – szkolenie jest obowiązkowe. Nie trzeba wykonać szkolenia, tylko wtedy, gdy nikogo nie zatrudniamy.

Szkolenie wstępne osób kierujących pracownikami i pracodawców jest prowadzone w formie stacjonarnej. Program szkolenia obejmuje m.in. obowiązki i zasady, których muszą przestrzegać osoby zarządzające pracownikami, a także informacje, jak odpowiednio przeprowadzić szkolenie stanowiskowe pracowników. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca musi ukończyć szkolenie wstępne nie później niż 14 dni po rozpoczęciu wykonywania czynności związanych z kierowaniem pracą innych osób.

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy to podstawowy obowiązek każdego pracodawcy - zadbaj o przestrzeganie przepisów BHP i regularne szkolenia dla swoich pracowników.

Sprawdź wytyczne na temat higieny pracy i ochrony zdrowia pracowników

Higiena pracy jest nieodłącznym elementem obowiązków pracodawcy w zakresie BHP. W tym kontekście higiena pracy odnosi się do zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych na stanowiskach pracy, jak również do profilaktyki zdrowotnej, której celem jest ochrona zdrowia pracowników. To, co jest kluczowe, to zapewnienie, że pracownicy są świadomi zagrożeń i sposobów ich unikania, co jest możliwe dzięki regularnym szkoleniom BHP.

To może Cię również zainteresować

Przepisy BHP – praktyczne zastosowanie

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP?

Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP obejmują przestrzeganie przepisów BHP, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także organizację regularnych szkoleń BHP dla pracowników.

Czym jest BHP?

BHP to skrót od Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - dziedziny zajmującej się zapewnieniem bezpiecznych i zdrowych warunków pracy.

Co oznacza przestrzeganie higieny pracy?

Przestrzeganie higieny pracy oznacza utrzymanie czystości i porządku na stanowiskach pracy oraz zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków sanitarnych.

Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie szkolenia BHP?

Pracodawca ma obowiązek organizować regularne szkolenia BHP, które mają na celu zwiększenie świadomości pracowników na temat bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czym jest zakres bezpieczeństwa w miejscu pracy?

Zakres bezpieczeństwa w miejscu pracy oznacza podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia pracownikom bezpiecznych i zdrowych warunków pracy, w tym eliminację potencjalnych zagrożeń.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Jakub Strykowski

Copywriter

Jestem copywriterem dla Aplikuj.pl. Pisze teksty na wiele tematów od kilku lat, pracowałem też w researchu.
Zawsze interesowało mnie prawo pracy i wszystko co związane z prowadzeniem firmy.

7 komentarzy

sonia

sonia

Po pierwsze, należy wspomnieć o kosztach bezpośrednich, takich jak koszty opieki zdrowotnej. Następnie pojawiają się koszty wynikające z obniżenia wydajności i zmniejszenia wydajności. Dlatego potrzeba zadbać odpowiednio o wdrożenie przepisów, bo w razie wypadku mogą być bardzo duże koszty.
bhp

bhp

Bezpieczeństwo i higiena pracy to dla wszystkich firm, ponieważ oznacza to bezpieczeństwo dla Twojej firmy w dziedzinie medycyny pracy i bezpieczeństwa pracy.
Cewuka

Cewuka

Głównym wymogiem Zarządzania BHP jest to, że pracodawcy muszą przeprowadzać oceny ryzyka, aby wyeliminować lub zmniejszyć ryzyko. BHP zawsze jest najistotniejsze.
Jarosław

Jarosław

Jednak wielu z nas uważa, że ​​praca, którą wykonujemy, powinna być bardziej humanitarna. Obawiamy się, że nasza praca nie jest wystarczająco bezpieczna, a warunki pracy w miejscu pracy są niebezpieczne dla zdrowia, życia i naszej godności ludzkiej oraz umiejętności zawodowych.
Gabi

Gabi

Zgodnie z prawem pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony ich zdrowia i dobrego samopoczucia w pracy, o ile jest to praktycznie możliwe
Sandra

Sandra

Szkolenie BHP uważam, że to podstawa w każdej pracy, szczególnie w pracy fizycznej gdzie jest istotne ryzyko wystąpienia sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu.
Nadia

Nadia

Wszystko jasne. Dobrze wiedzieć, że jak u nas było inaczej to w praktyce nie zrealizowali tego co powinni. Chyba, że ja już nie pamiętam czy tak samo było 11 lat temu.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.