Przepisy BHP

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 15 głosów

15 głosów

7 komentarzy

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
Pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiednich i bezpiecznych warunków pracy. Pracownik ma prawo do odmowy wykonywania powierzonych mu obowiązków na stanowisku, które pozostawia wiele do życzenia i zagraża jego zdrowiu lub życiu. W takiej sytuacji pracownik może także zgłosić ten fakt do Państwowej Inspekcji Pracy, że zachodzi łamanie zasad BHP przez pracodawcę.


Każdy pracownik powinien znać przepisy BHP, obowiązujące w przedsiębiorstwie, w którym pracuje. Brak wiedzy na ten temat może być zagrożeniem dla bezpieczeństwa i zdrowia pracownika oraz osób, z którymi pracuje. Do obowiązków pracodawcy należy odpowiednie przeszkolenie pracownika oraz poinformowanie go o podstawowych zasadach higieny i bezpieczeństwa pracy. Zarówno pracownik, jak i pracodawca, powinni wziąć udział w odpowiednich szkoleniach, które zwiększą ich wiedzę na temat zasad BHP.
 

Przepisy BHP - co musimy wiedzieć?
 

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) to zbiór norm, dzięki którym tworzone są odpowiednie warunki dla człowieka na jego na stanowisku pracy. Usługa BHP to także szkolenie z zakresu pierwszej pomocy.

Każdy pracownik powinien znać zasady bezpiecznego funkcjonowania na swoim stanowisku pracy oraz swoje prawa, związane z przepisami BHP.  Należy pamiętać, że:

 • Pracownik ma prawo do odmowy wykonania powierzonych mu obowiązków służbowych, jeśli łamią one przepisy BHP. W przypadku, gdy z winy pracodawcy lub innych pracowników nie były przestrzegane zasady BHP, wówczas pracownik może przestać pracować i odmówić wykonywania poleceń. Jednocześnie wciąż ma on prawo do wynagrodzenia za czas, w którym przebywa na terenie przedsiębiorstwa;
 • Pracownik może wnioskować u pracodawcy o wyeliminowanie niebezpiecznych dla zdrowia i życia usterek lub awarii na stanowisku pracy, np. zepsute maszyny. Może ubiegać się także o zastosowanie przez pracodawcę dodatkowych zabezpieczeń;
 • Pracownik może opuścić zakład pracy lub oddalić się od niego w przypadku, jeśli pozostanie na stanowisku zagraża zdrowiu albo życiu, np. podczas awarii elektrycznej, pożaru, wycieku gazu, wybuchu. Pracownik powinien pamiętać, że jego zdrowie jest najważniejsze i w takiej sytuacji może w każdej chwili opuścić stanowisko pracy. Pracownikowi należy się wynagrodzenie za czas niewykonywania poleceń w wyniku przyczyn niezależnych od pracownika;
 • Zaniechanie pracy w przypadku obniżonej sprawności psychicznej lub fizycznej. W sytuacji, gdy powierzone obowiązki wymagają użycia sprawności umysłowej lub zbyt dużej siły fizycznej, a pracownik nie jest w stanie ich wykonać z przyczyn niezależnych od siebie, może odmówić wykonywania poleceń.
   

Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
 

W każdym przedsiębiorstwie to pracodawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i odpowiednie warunki pracy swoich pracowników. Dlatego też umowy o pracę zawarte z pracownikami oraz umowy cywilnoprawne (np. umowa o dzieło, umowa zlecenie) obligują go do wypełniania swoich obowiązków w zakresie BHP. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP określają przepisy zawarte w Kodeksie pracy. Pracodawca musi również zapewnić bezpieczeństwo oraz ochronę życia i zdrowia również w stosunku do osób, które nie pracują dla niego, ale przebywają na terenie jego zakładu pracy (np. kontrolerzy).

Szukasz pracy?

Doradca Klienta

Credit Agricole Bank Polska S.A.

 • Wałbrzych
Dodana

Senior React Developer

TIMEBOOK

 • Śląskie
Dodana
Polecana

MENADŻER SPRZEDAŻY

ULTER-SPORT

 • Węgierska Górka
Dodana
Polecana
Dodana
Polecana

Tapicer meblowy

Beskidzkie Fabryki Mebli Sp. z o.o.

 • Bielsko-Biała
Dodana

Kodeks pracy głosi, że obowiązkiem pracodawcy jest ochrona zdrowia i życia swoich pracowników, poprzez zagwarantowanie im bezpiecznych i higienicznych stanowisk pracy, wykorzystując osiągnięcia cywilizacji. Dlatego do podstawowych obowiązków pracodawcy w zakresie BHP należy:

 • organizacja pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach,
 • obligowanie do przestrzegania w przedsiębiorstwie przepisów Kodeksu pracy oraz zasad BHP,
 • usuwanie usterek i awarii,
 • spełnianie potrzeb pracowników w zakresie BHP oraz udoskonalanie obecnego systemu ochrony zdrowia i życia pracowników oraz ciągłe poprawianie warunków na stanowiskach pracy,
 • zwracanie szczególnie uwagi na ochronę zdrowia pracownic ciężarnych i karmiących piersią, pracowników niepełnosprawnych oraz pracowników młodocianych,
 • wykonywanie rozkazów i nakazów organów kontrolnych oraz nadzorczych, dotyczących kwestii higieny i bezpieczeństwa pracy,
 • wykonywanie nakazów społecznego inspektora pracy,
 • poinformowanie pracowników o zagrożeniach związanych z pracą na danym stanowisku,
 • poinformowanie pracowników o zasadach postępowania w razie awarii lub niebezpiecznych usterek.
   

Szkolenia BHP dla pracodawców
 

Jedynym szkoleniem w Polsce, które jest obowiązkowe dla każdego pracownika, jest szkolenie BHP. Przeszkolony powinien być zarówno pracownik, jak i pracodawca – szczególnie, jeśli prowadzi własną działalność gospodarczą i chce zatrudnić pierwszego pracownika. Pracodawca odpowiada za stan bezpieczeństwa i warunki pracy pracowników, dlatego powinien znać wszystkie zasady dotyczące bezpiecznej organizacji stanowiska pracy. Do jego obowiązków należy również przeprowadzenie dla nowych pracowników instruktażu pracy na przydzielonych im stanowiskach. Warto pamiętać, że każde szkolenie BHP obejmuje dwie części: pierwsza to instruktaż ogólny, przeprowadzany najczęściej przez pracownika służby BHP, a druga to instruktaż stanowiskowy – prowadzony przez pracodawcę lub wyznaczoną do tego celu osobę.

Szczegółowe informacje na temat obowiązkowych szkoleń BHP pracownika znajdziemy w Rozporządzeniu dotyczącym szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli prowadzimy własną działalność gospodarczą i zatrudniamy minimum jednego pracownika lub praktykanta – szkolenie jest obowiązkowe. Nie trzeba wykonać szkolenia tylko wtedy, gdy nikogo nie zatrudniamy. Należy pamiętać, że jako pracodawcy odpowiadamy za bezpieczeństwo naszych pracowników, dlatego ważne jest, aby mieć wystarczającą wiedzę w zakresie BHP.

Szkolenie wstępne osób kierujących pracownikami i pracodawców jest prowadzone w formie stacjonarnej. Program szkolenia obejmuje m.in. obowiązki i zasady, których muszą przestrzegać osoby zarządzające pracownikami, a także informacje, jak odpowiednio przeprowadzić instruktaż stanowiskowy. Po szkoleniu wstępnym, pracodawcy muszą także odbyć pierwsze szkolenie okresowe, które zazwyczaj ma miejsce do pół roku od szkolenia wstępnego. Następne szkolenia BHP powinny odbywać się nie dłużej, jak co 5 lat. Mogą one być zarówno stacjonarne, jak i zdalne. Ich czas trwania to minimum 16 godzin lekcyjnych. Na koniec przygotowany jest egzamin, który sprawdza wiedzę pracodawcy wyniesioną ze szkoleń.  

Podsumowując, stosowanie się do zasad BHP jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz dla utrzymania odpowiednich warunków stanowiska pracy. Zasady te znacząco wpływają na poprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa, dlatego też powinny być bezwzględnie przestrzegane przez firmę.

To może Cię również zainteresować

Przepisy bhp - praktyczne zastosowanie

Podziel się

7 komentarzy

sonia

sonia

Po pierwsze, należy wspomnieć o kosztach bezpośrednich, takich jak koszty opieki zdrowotnej. Następnie pojawiają się koszty wynikające z obniżenia wydajności i zmniejszenia wydajności. Dlatego potrzeba zadbać odpowiednio o wdrożenie przepisów, bo w razie wypadku mogą być bardzo duże koszty.
bhp

bhp

Bezpieczeństwo i higiena pracy to dla wszystkich firm, ponieważ oznacza to bezpieczeństwo dla Twojej firmy w dziedzinie medycyny pracy i bezpieczeństwa pracy.
Cewuka

Cewuka

Głównym wymogiem Zarządzania BHP jest to, że pracodawcy muszą przeprowadzać oceny ryzyka, aby wyeliminować lub zmniejszyć ryzyko. BHP zawsze jest najistotniejsze.
Jarosław

Jarosław

Jednak wielu z nas uważa, że ​​praca, którą wykonujemy, powinna być bardziej humanitarna. Obawiamy się, że nasza praca nie jest wystarczająco bezpieczna, a warunki pracy w miejscu pracy są niebezpieczne dla zdrowia, życia i naszej godności ludzkiej oraz umiejętności zawodowych.
Gabi

Gabi

Zgodnie z prawem pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony ich zdrowia i dobrego samopoczucia w pracy, o ile jest to praktycznie możliwe
Sandra

Sandra

Szkolenie BHP uważam, że to podstawa w każdej pracy, szczególnie w pracy fizycznej gdzie jest istotne ryzyko wystąpienia sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu.
Nadia

Nadia

Wszystko jasne. Dobrze wiedzieć, że jak u nas było inaczej to w praktyce nie zrealizowali tego co powinni. Chyba, że ja już nie pamiętam czy tak samo było 11 lat temu.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka