Przepisy BHP

Normy dźwigania - czyli ile może dźwigać pracownik

20 grudnia 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 5 głosów

5 głosów

41 komentarzy
Normy dźwigania - czyli ile może dźwigać pracownik
1 maja 2017 r. pojawiły się nowe rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach transportowych wykonywanych ręcznie. Od tego czasu uległy zmianie normy dotyczące dopuszczalnej wagi obciążenia fizycznego w zakresie ręcznego transportu ciężarów kobiet, które nie są w ciąży oraz będących w trakcie karmienia piersią.

Pracodawca ma obowiązek, aby zapewnić pracownikom odpowiednie warunki pracy, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny. Musi także kontrolować, czy wszystkie zasady BHP są przez pracowników przestrzegane. W innym wypadku, jeśli dojdzie do naruszenia przepisów higieny pracy, pracodawca narażony jest na karę grzywny. Zabronione jest m.in. dźwiganie przez pracowników zbyt ciężkich przedmiotów.

Normy dźwigania – przepisy i obowiązki pracodawcy

Zasady dotyczące wagi przedmiotów i pakunków dźwiganych przez pracowników ustala ustawa wprowadzona przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. Z ustawy wynika, że pracownik, który wykonuje powierzone obowiązki polegające na dźwiganiu przedmiotów, powinien posiadać informacje na temat specyfiki tej czynności.

Zatrudniający jest zobowiązany, aby przekazać pracownikowi wiedzę na temat charakterystyki przenoszonych przedmiotów, np. o tym, jak się rozkłada ciężar, ile waży przedmiot i gdzie odnaleźć odpowiedni środek ciężkości. Należy również poinformować pracownika, jakie ryzyko może wiązać się z wykonywaniem powierzonych mu obowiązków oraz wskazać sposoby zapobiegania potencjalnym uszkodzeniom zdrowia. Trzeba także przykładać dużą wagę do ergonomii stanowiska pracy, która uwzględnia fizyczne i psychicznie zdolności pracownika. Pracodawca powinien poinformować pracownika również o zasadach ergonomii pracy zawartych w Kodeksie pracy. Brak przekazania takiej wiedzy przez pracodawcę może być karalny.

Pamiętajmy, że bardzo ważny jest sposób, w jaki podnosimy ciężary w pracy, nie tylko ich waga i gabaryty. Poniższy materiał podaje kilka cennych rad w tej kwestii:

Video

Szukasz pracy?

Sortowanie cebulek kwiatowych w Holandii

GRUPA CONTRAIN

 • Holandia
 • 8 000-11 000 zł / mc
Dodana

Praca przy produkcji pisanek.

GRUPA CONTRAIN

 • Holandia
 • 8 000-11 000 zł / mc
Dodana

Praca przy cebulkach tulipanów – od zaraz!

GRUPA CONTRAIN

 • Holandia
 • 8 000-11 000 zł / mc
Dodana

SPAWACZ MAG

P.P.H.U. "JULIA" MAREK WIERZBA

 • Czechy
 • 14 000-20 000 zł / mc
Dodana
Aplikuj bez CV

Dyrektor sieci salonów fryzjerskich

tarasfomenko

 • Kraków
 • 8 000-20 000 zł / mc
Dodana

Noszenie ciężarów w pracy: ile może dźwigać kobieta, a ile mężczyzna?

Normy dźwigania w pracy są ściśle określone przez przepisy BHP. W zależności m.in. od wieku i płci dopuszczalne są odpowiednie maksymalne ciężary, które mogą podnosić pracownicy, by nie ryzykować uszczerbkiem na zdrowiu.

Normy dźwigania dla mężczyzn wynoszą 30 kg przy pracy stałej (na odległość maksymalnie 25 m) i 50 kg w trakcie pracy dorywczej. W przypadku kobiet waga ciężaru jest niższa, ponieważ jest to związane z odmiennością ich budowy oraz ilością ich tkanki mięśniowej i wydolności fizycznej niższej niż u mężczyzn. To odmienne traktowanie norm dźwigania dla mężczyzn i kobiet nie przeczy zasadzie równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy.

Kobiety nie mogą dźwigać przedmiotów ważących więcej niż 12 kg przy pracy stałej (na odległość nie dłuższą niż 25 m) i 20 kg, jeśli jest to praca dorywcza. W sytuacji, gdy pracodawca wymaga od pracownika dźwigania cięższych przedmiotów, pracownik może wysłać powiadomienie do Państwowej Inspekcji Pracy. Często dźwiganie ciężkich przedmiotów wymaga pracy zespołowej. Kiedy towary podnoszone są przez kilka osób, waga musi być równomiernie rozłożona. Zasada ta obejmuje przedmioty, które są cięższe niż 30 kg i dłuższe niż 4 m. Jeśli dźwigające osoby pracują w trybie stałym, wówczas ciężar na każdego z nich musi rozkładać się po 25 kg.

W przypadku osób wykonujących pracę dorywczą ciężar nie może przekraczać 42 kg. Niektóre towary są jednak tak ciężkie, że nawet grupa ludzi nie może ich podnieść (np. jeśli przedmioty ważą więcej niż 500 kg lub muszą być przeniesione na odległość większą niż 25 m). Wtedy pracę ludzkich rąk należy zastąpić maszynami.

Warto przy tym pamiętać, że to pracownik powinien podnosić ciężary w odpowiedni sposób, omawiany na szkoleniach BHP. W razie wypadku przy podnoszeniu ciężkich przedmiotów, jeśli poszkodowany uległ mu wskutek złamania przepisów BHP, będzie musiał ponieść pełną odpowiedzialność i nie otrzyma odszkodowania.

Na obrazku zły i dobry przykład podnoszenia ciężarów

Normy dźwigania dla młodocianych

Pracownik młodociany to taki, który ukończył już 16 lat, ale nie jest jeszcze pełnoletni. W kwestii norm dźwigania w pracy obowiązują go inne zasady niż dorosłych pracowników. Chłopcy pracujący dorywczo mogą dźwigać do 20 kg, a dziewczyny maksymalnie 14 kg.

Pracownicy młodociani, pracujący w trybie stałym, mogą dźwigać tylko 12 kg (chłopcy) i 8 kg (dziewczyny). Jeśli przedmiot musi być wniesiony pod górę, normą dźwigania dla chłopców w przypadku pracy dorywczej jest 15 kg, a u dziewczyn 10 kg. W zasadach uwzględnione jest także tzw. obciążenie powtarzalne, które porównywalne jest do stałej pracy – wówczas chłopcy mogą dźwigać maksymalnie 8 kg, a dziewczyny 5 kg.

Normy dźwigania a pracownica w ciąży

O normach dźwigania, stosowania sprzętu pomocniczego oraz ergonomii stanowiska pracy w przypadku kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersi można przeczytać w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. z 2000 r. nr 26, poz. 313) na temat bezpieczeństwa i higieny pracy przy transportowych pracach ręcznych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym. Rozporządzenie to zawiera także załącznik z wykazem wszystkich prac niebezpiecznych, szkodliwych lub uciążliwych dla kobiety w ciąży lub karmiącej piersią.

Według rozporządzenia kobiety w ciąży mają kategoryczny zakaz przenoszenia towarów ważących więcej niż 3 kg, zarówno w przypadku pracy stałej, jak i dorywczej. Jednak określając normy dźwigania dla kobiet w ciąży, należy wziąć pod uwagę nie tylko ciężar przenoszonych przedmiotów, ale także intensywność wysiłku fizycznego, który towarzyszy tej czynności. Wysiłek ten powinien być mierzony za pomocą wydatku energetycznego i uwzględniać odległość i wysokość, na jaką towary muszą być przenoszone.

Według rozporządzenia dotyczącego prac związanych z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów, regulacje przedstawiają się następująco.

Kobietom w ciąży nie wolno

 • Wykonywać prac, które przekraczają 2900 kJ na zmianę roboczą, a w przypadku pracy dorywczej 7,5 kJ na minut,
 • Własnoręcznie przenosić towarów ciekłych (żrących, gorących, niebezpiecznych dla zdrowia),
 • Podnosić własnoręcznie towarów, ważących więcej niż 3 kg,
 • Wnosić przedmiotów ważących więcej niż 1 kg własnoręcznie pod górę,
 • Przemieszczać przedmiotów, jeśli do tego ruchu potrzeba siły o wartości 30 N przy pchaniu i 25 N przy ciągnięciu,
 • Pracować w wymuszonej pozycji,
 • Przewozić towarów na wózku jednokołowym i wielokołowym,
 • Wtaczać i przetaczać przedmiotów okrągłych własnoręcznie,
 • Brać udział w grupowym przenoszeniu przedmiotów.

Należy pamiętać, że to nie pracodawca, ale przepisy decydują o normach dźwigania i przenoszenia ładunków w pracy. Określając maksymalny ciężar, który może dźwigać pracownik, nie bierze się pod uwagę masy jego ciała. Wielu pracowników próbuje negować te zasady, uważając, że osób o drobnej budowie nie powinny obowiązywać takie same normy dźwigania, jak osób zbudowanych i silnych. Ustawodawca ustalił jednak normy obejmujące podział na płci, kobiety w ciąży i karmiące oraz pracowników młodocianych. Chociaż można z tym polemizować, takie są zasady i należy ich przestrzegać. Warto pamiętać, że niedostosowanie się do norm dźwigania narusza zasady BHP i może być niebezpieczne dla zdrowia.

Skutki podnoszenia nadmiernie ciężkich przedmiotów

Pracownicy pomimo przyjętych norm, często lekceważą ostrzeżenia mówiące o przykrych konsekwencjach podnoszenia nadmiernie ciężkich przedmiotów. Wiele osób wychodzi z założenia, że da radę przenieść kilka cięższych paczek, jednak nawet niewielka ich ilość, może skutkować kontuzją, czy nawet kalectwem. 

Istnieją dwa rodzaje urazów występujących w wyniku przedźwigania się:

 • Urazy kumulacyjne – w wyniku wielokrotnego i długotrwałego podnoszenia ciężarów.
 • Urazy ostre – w wyniku podnoszenia ciężarów, które przekraczają nasze normy.

Wieloletnie przenoszenie ciężarów, może doprowadzić pracownika do sytuacji kryzysowej, w której będzie zmuszony skorzystać z rehabilitacji kręgosłupa. Warto pamiętać, że to my mamy obowiązek stosować się do zasad BHP i w razie kontuzji wynikającej z łamania tych zasad, poniesiemy pełną odpowiedzialność za koszty leczenia oraz nie będzie nam przysługiwać odszkodowanie.

To może Cię również zainteresować

Przepisy BHP - praktyczne zastosowanie

Najczęściej zadawane pytania

Ile kg może podnieść mężczyzna?

Według przepisów BHP mężczyźni mogą podnieść 50 kg, jeśli podejmują pracę dorywczą lub 30kg w przypadku pracy stałej. Przenoszenie przedmiotów może odbywać się na odległość nie dłuższą niż 25m.

Ile kg może podnieść kobieta?

Kobiety podejmujące pracę dorywczą mogą podnieść 20kg, ale przy pracy stałej nie więcej niż 12kg i przenieść je na odległość maksymalnie 25m.

Jakie są normy dźwigania dla kobiet w ciąży?

Przepisy kategorycznie zabraniają kobietom w ciąży podnosić przedmioty, których ciężar przekracza 3kg. Nie mogą one także wnosić pod górę przedmiotów ważących więcej niż 1kg.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

41 komentarzy

Zdzisława B

Zdzisława B

Psy są ok
Adam C.

Adam C.

Nie lubię psów
Zbigniew K

Zbigniew K

Lubię psy
Jacek Szuta

Jacek Szuta

Praca fizyczna może być bardzo wymagająca dla naszego zdrowia, dlatego ważne jest, aby znać normy dźwigania i stosować się do nich. Dzięki temu unikniemy kontuzji i będzie nam łatwiej wykonywać nasze obowiązki.
monaliza

monaliza

Nie zdawałam sobie sprawy, że istnieją normy dźwigania dla różnych grup społecznych pracowników. To bardzo ważne, aby wiedzieć o swoich prawach jako pracownik i nie narażać swojego zdrowia na szkodę.
Natalia C.

Natalia C.

Szkolenia BHP są bardzo ważne w mojej firmie, a teraz dzięki artykułowi mam większą wiedzę na temat norm dźwigania. Będę miał pewność, że moi pracownicy są bezpieczni i nie narażą się na kontuzje.
Delicja

Delicja

Bardzo ważne informacje dla osób, które chcą podjąć pracę fizyczną. Dzięki tym normom dźwigania, pracownicy będą mieli większą ochronę swojego zdrowia.
Witam pracuje w dużym zakładzie Zelando jestem po

Witam pracuje w dużym zakładzie Zelando jestem po

nowotworowej 7lat usunięta cała prawa pierś i węzły chłonne wszystkie prawe ile powinnam dźwigać w pracy i czy w ogóle powinnam po takiej chorobie dźwigać bardzo proszę o odpowiedź
Piszecie bzdury

Piszecie bzdury

"Normy dźwigania dla mężczyzn wynoszą 30 kg przy pracy stałej (na odległość maksymalnie 25 m)" i "Kobiety nie mogą dźwigać przedmiotów ważących więcej niż 12 kg przy pracy stałej (na odległość nie dłuższą niż 25 m)" Przecież mogą przenosić dalej tylko nie można przekroczyć tej masy. Rozporządzenie: Jeżeli przedmioty są przenoszone przez jednego pracownika na odległość przekraczającą 25 metrów, masa przenoszonych przedmiotów nie może przekraczać: 1) dla kobiet – 12 kg; 2) dla mężczyzn – 30 kg.
iona

iona

Wnoszene wiader z węglem na 2-3 pietro przez opiekunke.Czy to jest w porzadku?
betti74

betti74

Poczytajcie dokładnie przepisy. Nie można sobie dźwigać bez końca po 8 godzin. Jest wszystko doprecyzowane. Praca dorywcza, to praca wykonywana nie więcej niż 4 razy na każdą godzinę pracy, jeżeli łączny czas wykonywania pracy nie przekracza 4 godzin na dobę. Normy wynoszą: 20 kg dla kobiet. 50 kg dla mężczyzn
Pracownik fizyczny

Pracownik fizyczny

Witam pracuje w pralni szpitalnej pierze się nie tylko szpital czyli covidy i zarazy a też pościel hotelowa. Czy to jest normalne czy tak można. No i ile możemy dźwigać kilo w trakcie zmiany. Zaznaczę ze pracuje nas 3 a przerabiamy miesięcznie od 5 ton szpitala do 10 i wiecej
Tomax

Tomax

Co ma zrobić pracownica placówki poczty wyznaczonej do przyjmowania paczek 30 kg. Sama na okienku, żadnej pomocy, a klient przynosi 20 takich paczek. Jak ma je przenieść na zaplecze ? Albo kurier ma do doręczenia 10 paczek po 50 kg na trzecie piętro bez windy ? Jak ma się do tego kodeks pracy ? Pracodawca oczywiście ma to gdzieś.
Płytkarz

Płytkarz

Płytkarze również noszą paczki płytek po 37 kg nieraz z klatki na klatke i wnoszą na 4-5 piętro... O klejach i innych matetiałach nie wspomnę
Karo

Karo

Jestem kobietą pracująca w fabryce świec, i pakując na pewnej maszynie przerzucam 13 ton paczek ze świeczkami dziennie . Ciekawe czy firma zapłaci za moją rehabilitację w przyszłości.
agawa

agawa

Pracownicy MOPS noszące zakupy dla seniorów samotnych w czasie pandemii nie chcą przynieść zgrzewki wody tj. ok.9 kg, ani proszku do prania bo ma 3 kg. Norma jest przy pracy dorywczej 20 kg. ale kto tego przestrzega ? Widać bardzo MOPS pracownice swe w Bydgoszczy oszczędza.
kioto2

kioto2

Taaaa... Rónouprawnienie kończy się w momencie gdy trzeba wersalkę wnieść na pierwsze piętro.
riko

riko

ciężary powinny być ustalone bezwzględnie w stosunku do wagi ciała.
k0rek

k0rek

30kg dla mężczyzn i 12 kg dla kobiet fajna ta równość taka nie za równa Oczywiście której płci szybciej się stawy się zetrą i zepsują? No której?!! Mężczyźni w Polsce dożywają ok 70 lat a kobiet nawet 80 lat...
ASDSDA

ASDSDA

ktoś jeszcze chce powalczyć o "równość płci"? czy tylko tam się walczy gdzie wygodnie dla kobiet?
Robol

Robol

Jak to się ma do lodówki 130kg, którą musi wnieść dwóch mężczyzn na 11-te piętro bo ona nie mieści się w windzie. Przecież klient zapłacił.
Torunianin

Torunianin

Firma gamet i pojemniki z surowym detalem tych powyzej 35 kg srednio trzeba przezucic powyzej 150 razy dziennie bywaja takie po 50 do nawet 60 pare kilogramów i co na to pracodawca lub bhp w pracy.... Moze sie pan zwolnic to o czym my mowimy
Hhh

Hhh

Nie ma to jak na sortowni 8 ton dziennie i 15 km na butach
artek

artek

sami podnoście sobie 30 kg
ojciec

ojciec

Niech w przepisach ustalą ile to podnoszenie 30 kg dla mężczyzny : na sekundę, minutę, godzinę czy dniówkę? Bo po tygodniu to może być kilka ton. Chciałbym żeby Ci co takie ustawy wprowadzają sprawdzili jak się czuje ten który to mógłby wykonywać przez parę lat
B. J.

B. J.

Nawet gdy nosi się dopuszczalny ciężar i z tego powodu dojdzie do urazu to jest to wypadek przy pracy.
B. J.

B. J.

zatrudnijcie behapowca to Wam powie kto kiedy i ile może dźwigać. Powie też dużo innych rzeczy.
Grzegorz

Grzegorz

W przepisach nie jest uwzględniona postura i masa ciała pracownika , a ludzie są różni.Te przepisy wymyślają upośledzeni urzędnicy.
Beata

Beata

Wyzysk człowieka przez człowieka. Przypadkiem przy zmianie miejsca pracy dopadł mnie silny ból kręgosłupa lędźwiowego i ,, korzonów,, które w gabinecie na masażu OKAZAŁY SIĘ PANEWKAMI MIEDNICY. Zmiany zaszły bardzo podstępnie... nic wcześniej nie bolało. Życzę dobrych kierowników i dyrektorów i zmiany przepisów bo to dźwiga ie jest ponad ludzkie siły. Jeszcze tyle lat do emerytury.
Dario

Dario

Dobrze sprecyzować ile może kobieta dokładnie podnieść. To też czasami jest zmienne. Przecież może być mocna kobieta i malutki chucherko chłop i ona przecież więcej podniesie a on np. ni ebo się zabije.
teresa

teresa

duzo tekstu a malo faktow
Monica

Monica

Ile kg w ciągu 8 godzin pracy może przenieść kobieta?
Oj edytuj

Oj edytuj

Dalibyście jakieś graficzne informacje. W niektórych zakładach pracy są takie.
Zosia

Zosia

Nic nie jest w praktyce tak jak tu napisane
mode on road

mode on road

Liczba odejść na emeryturę z powodu zmniejszonej zdolności zarobkowej pozostała ogólnie stabilna. Wszędzie jednak obowiązują normy jakie trzeba przestrzegać np. w magazynach.
pola

pola

Określają one standardy, które muszą być spełnione, aby zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich pracowników i innych osób, na które może mieć wpływ każda praca.
dzionek

dzionek

Wszystkie wypadki w miejscu pracy należy zgłaszać odpowiednim urzędnikom, którzy powinni rejestrować wszystkie szczegóły zdarzenia i sporządzić niezbędną dokumentację.
Premier

Premier

W każdym przedsiębiorstwie podejmowane są działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i przeznaczanie dużych środków na realizację tych celów.
estella

estella

Dobrze wiedzieć ile kobieta i mężczyzna może dźwignąć i jest to uregulowane w umowie, przepisach bhp oraz na szkoleniach przedstawione. Dobrze się tego czytało. Bez przesady.
Set

Set

Szczególnie w pracach w magazynie liczy się to wszystko. Kobieta także mniej może unieść. Z tego tytułu także problemy zdrowotne mogą wyniknąć. BHP to podstawa.
Andrzej

Andrzej

Nic specjalnego słaby opis nie wszystko ujęto

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka