Twoje wsparcie w rekrutacji

Zespół powypadkowy w zakładzie pracy

Zespół powypadkowy w zakładzie pracy
Podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy jest właściwie zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników. Jednocześnie, jeżeli na terenie zakładu pracy dojdzie do wypadku, to podmiot zatrudniający powinien dopilnować, aby powołany został zespół powypadkowy. Kto może się w nim znaleźć?

Nie każdy wypadek może zostać uznany za wypadek przy pracy. Definicja takiego została zawarta w ustawie z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zgodnie z art. 3 przywołanej ustawy, za wypadek przy pracy ?uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia,
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy?.

 

Warto też pamiętać, że nie tylko w powyżej wymienionych przypadkach konieczne będzie powołanie zespołu powypadkowego.

 

Co jeszcze może być wypadkiem przy pracy?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, nie tylko powyższe przypadki uznawane są za wypadek przy pracy. Trzeba podkreślić, że za taki uważa się także nagłe zdarzenie, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu. Przykładem może być wypadek, któremu ulega wiezień przy wykonywaniu odpłatnej pracy, do jakiej został oddelegowany na podstawie skierowania do pracy i to w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub też tymczasowego aresztowania.

 

Na równi z wypadkiem przy pracy

Poza wypadkami przy pracy trzeba też wskazać grupę zdarzeń, które są uznawane na równi z wypadkiem przy pracy. Jest to o tyle istotne, że takie stwierdzenie bezpośrednio wpływa na prawo poszkodowanego pracownika do określonych świadczeń. I tak, zgodnie z art. 3 ust. 2 mowa tu o takim wypadku, któremu pracownik uległ:

 

  • w czasie podróży służbowej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań,
  • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
  • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

 

I w takich przypadkach pracodawca będzie zobowiązany zadbać o to, aby powołany został zespół powypadkowy.

 

Wypadek i co dalej?

Na podmiocie zatrudniającym spoczywają określone obowiązki. Część z nich odnosi się do sytuacji bezpośrednio po wystąpieniu wypadku. Zgodnie z art. 234 § 1 Kodeksu pracy: ?W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenia w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom?. Dodatkowo, jeżeli poszkodowany doznał ciężkiego urazu, wypadek dotyczy więcej niż jednego pracownika lub też wypadek był śmiertelny, to pracodawca powinien niezwłocznie zawiadomić okręgowego inspektora pracy i prokuratora.

 

Skład zespołu powypadkowego

Po każdym wypadku w zakładzie pracy musi zostać powołany zespół powypadkowy i to zawsze w dwuosobowym składzie ? zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. W skład takiego zespołu wchodzi:

 

  • pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inspektor pracy ? jeżeli w zakładzie powołano służę bezpieczeństwa i higieny pracy (czyli w zakładzie pracuje powyżej 100 osób) i w zakładzie działają także związki zawodowe,
  • pracodawca i pracownik, któremu to powierzono wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub też specjalista spoza zakładu pracy i przedstawiciel załogi ? jeżeli w zakładzie pracy nie została powołana służba bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nie działają związki zawodowe,
  • pracodawca i specjalista spoza zakładu pracy ? wówczas, gdy zakład pracy jest tak mały, że nie ma możliwości powołania zespołu w składzie podanym powyżej.

 

Zespół powypadkowy ma obowiązek przystąpić do ustalania okoliczności i przyczyn wypadku niezwłocznie po otrzymaniu stosownej informacji o wypadku. Wszelkie koszty, które związane są z ustalaniem okoliczności, jak i przyczyn wypadku obciążają pracodawcę.

Oceń ten wpis
Zespół powypadkowy w zakładzie pracy
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

klaudyna
2019-12-05, 10:37
Wcześniej nie wiedziałem jak to polega. Dość zrozumiale opisane. Najlepiej też by było gdyby aktualizowano przepisy jak coś się zmieni w tym zakresie.A jak wiemy zmienia się wszystko bardzo szybko.
Xenon
2019-05-13, 17:17
Zagrożenia należy rozwiązywać bezpośrednio tam, gdzie występują. Przykład: Jeśli panuje środowisko pracy z toksycznymi oparami, nie wystarczy rozprowadzić masek gazowych. Należy raczej sprawdzić, czy oparów nie da się całkowicie uniknąć.
Artur
2019-05-02, 14:04
Zatwierdzony kodeks postępowania do przepisów wymaga, aby pracodawcy przeprowadzili ocenę ryzyka w celu określenia potrzeb pierwszej pomocy. Kopalnie takie coś maja.
Pectus
2019-04-18, 17:48
Dla każdego pracownika i każdej nowej technologii szacujemy ryzyko wypadku i możliwą szkodę dla zdrowia. Przeprowadzamy okresowe oceny ryzyka i podejmujemy niezbędne działania w celu zmniejszenia go do akceptowalnego poziomu, aby zapewnić lepsze warunki pracy przez długi czas. Podobnie z wypadkami.
Agent
2019-04-16, 15:45
W wielu krajach ponad połowa pracowników jest zatrudniona w sektorze nieformalnym, gdzie nie zapewnia się im ochrony socjalnej, co pozwala im szukać opieki medycznej, a organy regulacyjne nie nadzorują przestrzegania norm bezpieczeństwa i higieny pracy.
Pniówek
2019-04-02, 12:09
U nas nie ma czegoś takiego ale słyszałem, że na kopalniach tak np. jest. Jeżeli jest tym bardziej ryzyko w pracy większe to takie miejsca chyba prawnie muszę być zrealizowane.
dziewczyna
2019-03-30, 17:27
Jak przyjdzie co do czego to tylko dobra polisa pozwoli na wywalczenie konkretnych pieniędzy z tytułu wypadku w pracy. Człowiek w afekcie dopiero si ę tym zajmuje a dobrze to znać.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.