Za gorąco w pracy? Sprawdź, jakie obowiązki ma Twój szef!

Za gorąco w pracy? Sprawdź, jakie obowiązki ma Twój szef!
Kiedy żar leje się z nieba większość pracowników odlicza dni do urlopu. Niestety, zanim nadejdą dni wypoczynku, praca w upalne dni może być nie tylko nieefektywna, ale również niebezpieczna dla zdrowia i życia pracowników. Każdy pracodawca ma zaś obowiązek zadbać o prawidłowe warunki pracy. Jakim dodatkowym obowiązkom powinni sprostać zatrudniający?

Jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy jest właściwe zadbanie o stanowiska, na których pracują zatrudnieni przez niego pracownicy. W myśl bowiem art. 94§4 Kodeksu pracy, ma on ?zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy?. Ponadto, z przeprowadzony badań wynika, że optymalną temperaturą, w jakiej organizm człowieka funkcjonuje najlepiej jest 18-20°C. Według specjalistów warunki atmosferyczne i temperatura powyżej 25°C wymagają określonego postępowania, w tym zwłaszcza zapewnienia właściwych mechanizmów ochronnych.

 

Woda jest niezbędna

Podwyższona temperatura negatywnie wpływa na organizm człowieka. Niezbędne jest dostarczanie odpowiedniej ilości wody, czyli uzupełnianie płynów na bieżąco. I zapisy o tym właśnie obowiązku znajdują się w przepisach BHP. Zgodnie z § 112 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy: ?Pracodawca jest obowiązany zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych zapewnić oprócz wody, inne napoje. Ilość, rodzaj i temperatura tych napojów powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników. Szczegółowe zasady zaopatrzenia w napoje pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych określają odrębne przepisy?.

Miejsce czerpania wody nie powinno znajdować się dalej niż 75m od stanowiska pracy. Woda powinna być oczywiście zdatna do picia, czyli zbadana pod względem higieniczno-sanitarnym. Z powyżej przywołanego przypisu wynika również, że poza wodą, w niektórych sytuacjach, pracodawca będzie zobowiązany dostarczyć również inne napoje. Sytuacja taka będzie miała miejsce przy pracy w temperaturze:

  • powyżej 25°C ? wykonywanej na otwartej przestrzeni,
  • powyżej 28°C ? wykonywanej w pomieszczenia zamkniętych.

Wówczas obowiązkiem pracownika jest również zapewnienie napojów wzbogaconych w sole mineralne oraz witaminy. Powinny być one zapewnione pracownikom w ilości, która zaspokaja ich potrzeby w ciągu zmiany roboczej.

To Cię powinno też zainteresować: Przepisy bhp - praktyczne zastosowanie

 

Kiedy masz prawo powstrzymać się od pracy?

W niektórych sytuacjach pracownicy mogą odmówić wykonywania obowiązków im zleconych. Taką możliwość przewiduje choćby art. 210§1 Kodeksu pracy: ?W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego?. Wówczas pracownik zachowuje prawo do swojego wynagrodzenia, zaś pracodawca jest zobowiązany wyeliminować zagrożenie.

W przypadku, gdy zatrudniający nie dopełnia ciążącego na nim musi liczyć się nie tylko z faktem, iż pracownicy zaprzestaną wykonywania obowiązków, ale również może zostać on ukarany karą grzywny. Zapewnienie zatrudnionym właściwych napojów musi być realizowane z urzędu. W żadnym przypadku, gdy przekroczona zostaje wskazana powyżej temperatura, o napoje czy wodę nie powinni wnioskować sami pracownicy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zgodnie z art. 283§1 Kodeksu pracy: ?Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1 000zł do 30 000zł?.

 

Co jeszcze może pracodawca?

Z punktu widzenia przepisów prawa zatrudniający nie ma innych obowiązków poza tymi, które zostały wymienione powyżej. Z drugiej jednak strony, aby pracownicy wykonywali powierzone im zadania w sposób efektywny, każdy zatrudniający może wprowadzić szereg innych udogodnień. Mowa zarówno o dodatkowych przerwach, jak i ewentualnym skróceniu czasu pracy. Takie działanie nie stoi w sprzeczności z przepisami prawa, gdyż w myśl art. 18§1 Kodeksu pracy same postanowienia umów nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. W związku z powyższym ? w takim przypadku ? mowa jedynie o dobrej woli zatrudniającego, który skraca dzień pracy lub umożliwia pracownikom korzystanie z dodatkowych przerw.

Ewentualne, ekstra pauzy w czasie pracy mogą zostać wyznaczone bezpośrednio przez pracodawcę, mogą również być efektem porozumienia pracowników z szefem. I tutaj prawo pozostawia dużą lukę i swobodę w konstruowaniu takich uzgodnień. Z punktu specjalistów takie działanie jest również korzystne i dla samego pracodawcy, gdyż nawet krótkie przerwy znacząco poprawiają efektywność pracowników i poziom świadczonej przez nich pracy.

Oceń ten wpis
Za gorąco w pracy? Sprawdź, jakie obowiązki ma Twój szef!
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Adelajda
2019-12-11, 17:13
Z pewnością musi być zapewniona woda i inne rzeczy to bardzo ważne. Analogicznie warunki w zimie także mają regulacje bo odpowiednia temperatura w biurze musi być.
FEko
2019-05-22, 14:06
Za gorąco w pracy? Sprawdź, jakie obowiązki ma Twój szef! Na pewno musi zapewnić odpowiednie napoje. Może zarządzić więcej przerw w pracy. Może pomyśli, aby w przyszłości zrobić klimatyzację.
Sanok
2019-05-08, 11:23
Z tego co wiem pracodawca musi zapewnić odpowiednią temperaturę, klimatyzację i przede wszystkim wodę mineralną do picia. Na budowie jeszcze pewnie posiłki.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.