!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Pracodawca - prawa i obowiązki

Jak obniżyć pracownikowi pensję?

7 marca 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 4 głosy

4 głosy

3 komentarze

Jak obniżyć pracownikowi pensję?
Zdarza się, że zakład pracy ma przejściowe kłopoty finansowe. W takiej sytuacji pracodawca może zdecydować się na obniżenie wynagrodzenia swoim podwładnym. W jaki sposób zrobić to zgodnie z literą prawa, by nie dać pracownikom powodu do składania pozwów w sądzie pracy?

Pracodawca może mieć całą wachlarz powodów, by obniżyć wynagrodzenie swoim podwładnym. Poza kwestiami czysto ekonomicznymi, decyzja taka może być motywowana zmianą zakresu obowiązków poszczególnych pracowników lub zmniejszeniem ilości pracy. Aby dokonać obniżenia wynagrodzenia wypłacanego osobom zatrudnionym, konieczne jest jednak przestrzeganie pewnych reguł. Pracodawca ma przy tym do wyboru kilka dróg: może zdecydować się na porozumienie stron, wypowiedzenie zmieniające czy skorzystać z porozumienia zbiorowego, które dotyczy będzie wszystkich zatrudnionych w zakładzie pracy.

Kiedy wypowiedzenie zmieniające?

Informacje o istocie wypowiedzenia zmieniającego pracodawca może znaleźć w art. 42 Kodeksu pracy. Z punktu widzenia zarówno podmiotu zatrudniającego, jak i pracownika może być ono bardzo korzystne. Przede wszystkim za jego pomocą możliwe jest zmodyfikowanie warunków zatrudnienia. W praktyce zatem nie dochodzi do rozwiązania stosunku pracy. Wypowiedzenie zmieniające dotyczyć może przy tym zarówno rodzaju pracy, miejsca pracy czy rodzaju stanowiska. Za jego pomocą można też zmodyfikować wysokość wynagrodzenia pracownika.
Co w sytuacji, gdy pracownik odmawia przyjęcia zaproponowanych warunków pracy lub płacy? Wówczas umowa rozwiązuje się z upływem okresu wypowiedzenia. Jednocześnie warto wiedzieć, że jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził on na nie zgodę.

A może porozumienie zmieniające?

Może zdarzyć się, że pracownik przystanie na warunki, jakie zaproponuje mu (np. ustnie) jego przełożony. W takiej sytuacji strony powinny zawrzeć porozumienie zmieniające. Za jego pomocą możliwe jest modyfikowanie warunków zatrudnienia i to niezależnie od tego, jak długo trwa stosunek pracy.

Gdy mowa o porozumieniu zmieniającym, pracodawca powinien mieć świadomość, że nie zostało ono uregulowane wprost w przepisach Kodeksu pracy. W praktyce jednak jest stosowane bardzo często. Jeżeli strony uzgodnią wspólne stanowisko, mogą podpisać stosowne porozumienie w tej sprawie. W tej kwestii widać różnicę między porozumieniem zmieniającym a wypowiedzeniem. Porozumienie wywołuje też skutki w przewidziane w nim dacie, która została określona przez strony.

Porozumienie zbiorowe

Jeżeli zmiany mają dotyczyć wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy, pracodawca skorzystać może z możliwości zawarcia porozumienia zbiorowego. Jest to możliwe na podstawie art. 231a Kodeksu pracy: „Jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, nieobjętego układem zbiorowym pracy lub zatrudniającego mniej niż 20 pracowników, może być zawarte porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalonych w porozumieniu”. Inaczej mówiąc, w ten sposób pracodawca może zawiesić w określonej części (lub w razie konieczności w całości) postanowienia umowne w zakresie wynagradzania. Musi być jednak spełniona przesłanka dotycząca złej kondycji finansowej firmy. W innym przypadku niedopuszczalne będzie zastosowanie przez pracodawcę porozumienia zbiorowego.

Rozmowa będzie konieczna

W każdym z wyżej wymienionych przypadków niezbędna będzie rozmowa z załogą. Pracodawca powinien poinformować swoich podwładnych o motywach podjęcia takiej decyzji. Jeżeli przyczyną obniżenia wynagrodzenia pracowników są kwestie ekonomiczne, warto o tym powiedzieć wprost i jednocześnie podkreślić, że w ten sposób możliwe będzie zachowanie miejsc pracy. Z punktu widzenia pracowników taka informacja może być niezwykle ważna.

To może Cię również zainteresować

Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Podziel się

3 komentarze

naucz, OI

naucz, OI

Chyba nie jest tak łatwo pracownikowi obniżyć pensję?? Osobiście sobie tego nie wyobrażam, bo w moim zawodzie jest to niemożliwe. Pracuję w szkolnictwie i jeśli dyrekcja uważa, że nie wykonuję należycie jakiś prac- to może nie dać mi motywacyjnego do wynagrodzenia, ale jest to mała suma.
Alka

Alka

Chyba nie jest tak łatwo za wykonywaną pracę obniżyć pensje pracownikom????
Konrad Wójcik

Konrad Wójcik

Musi być jakaś podstawa lub ogólnie rozmowa związana z kondycją firmy albo z tym, żer pracownik źle po prostu pracuje. Zasady muszą być jasne i czytelne. To ma znaczenie.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.