Zwolnienie pracownika. Kiedy wręczyć dyscyplinarkę?

Zwolnienie pracownika. Kiedy wręczyć dyscyplinarkę?
Rozstanie się z pracownikiem nie zawsze musi być łatwe. Pracodawca musi zdecydować się na jedną z form rozwiązania umowy. Poza zachowaniem okresu wypowiedzenia, możliwe jest natychmiastowe zwolnienie pracownika. Zastosowanie ?dyscyplinarki? musi być jednak uzasadnione.

W orzecznictwie wyraźnie rozróżnia się zwykłe rozwiązanie umowy o pracę od tak zwanej ?dyscyplinarki?. Zróżnicowanie to jest istotne, gdyż ?dyscyplinarka? nie tylko musi być uzasadniona, lecz także pociąga za sobą określone konsekwencje dla byłego już pracownika. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem pracodawca może zastosować zaś w przypadku różnorodnych umów, w tym na okres próbny, czas nieokreślony czy określony. Co dokładnie warto wiedzieć o zwalnianiu swoich podwładnych? Co może być istotne z punktu widzenia pracodawcy?

Ostrożnie z ?dyscyplinarką?

Zwolnienie bez wypowiedzenia jest znane jako ?dyscyplinarka?. Pracodawca, który decyduje się na rozstanie ze swoim podwładnym w ten sposób musi mieć świadomość, że powinien mieć ku temu solidne podstawy. Tu, co prawda, zwolnienie następuje z dnia na dzień, jednak zastosowanie takiego trybu rozwiązania umowy powinno być dobrze umotywowane. Ustawodawca bowiem wskazał ? w art. 52 Kodeksu pracy ? jakie przesłanki umożliwiają dyscyplinarne zwolnienie podwładnego. Zgodnie z podanym przepisem, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

  • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
  • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnienie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
  • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Tylko te trzy przesłanki uzasadniają zastosowanie przez pracodawcę dyscyplinarnego zwolnienia.

Kiedy mowa o naruszeniu obowiązków pracowniczych?

Gdy mowa o naruszeniu obowiązków pracowniczych należy pamiętać, że ustawodawca nie ustalił puli czynów będących ciężkim naruszeniem tychże obowiązków. Takie rozwiązanie jest korzystne z punktu widzenia pracodawcy, choć jednocześnie ryzykowne. Podmiot zatrudniający, który nie chce popełnić wykroczenia przeciwko prawom swoich podwładnych powinien odwołać się do art. 100 Kodeksu pracy. Tam bowiem wymienione zostały podstawowe obowiązki pracownika. Dodatkowo pracodawca powinien pamiętać, że dyscyplinarne zwolnienie jest możliwe tylko wówczas, gdy pracownik zaniedbał wykonanie swoich obowiązków w sposób umyślny.

To Cię powinno też zainteresować: Zwolnienie dyscyplinarne - Kodeks Pracy art. 52

Pracownik, który został skazany

Jeżeli pracownik popełnił przestępstwo i został skazany prawomocnym wyrokiem, pracodawca również może rozstać się z nim z dnia na dzień. Warto wskazać, że ten punkt rodzi mniej wątpliwości niż wcześniejszy. Dzieje się tak dlatego, że (obok samego skazania), musi istnieć przeszkoda w dalszym zatrudnianiu pracownika na danym stanowisku. Taka sytuacja ma odniesienie np. do skazania pracownika za kradzież, podczas gdy pracuje on jako kasjer w kantorze.

Zawiniona utrata uprawnień

Z pracownikiem można pożegnać się dyscyplinarnie również wówczas, gdy utracił on uprawnienia niezbędne do wykonywania pracy z własnej winy. Przykładem może być utrata prawa jazdy przez kierowcę zawodowego, który prowadził pojazd mechaniczny pod wpływem alkoholu. W takiej sytuacji pracodawca może, ale nie musi zaproponować mu inne stanowisko. Jeżeli firma zatrudnia wyłącznie zawodowych kierowców, podmiot zatrudniający może podjąć decyzję o zwolnieniu pracownika również bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Oceń ten wpis
Zwolnienie pracownika. Kiedy wręczyć dyscyplinarkę?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Hania
2019-12-04, 16:04
Zwolnienie bez wypowiedzenia - to dyscyplinarka. Lepiej nie być zwolnionym dyscyplinarnie. Z pewnością pracodawca zwalniając dyscyplinarnie pracownika, musi mieć niezbite dowody, że robi to zgodnie z prawem. W końcu pracownik też może od takiej decyzji się odwołać???
Jaś
2019-05-15, 15:01
Nie życzę nikomu, aby był zwolniony dyscyplinarnie z zakładu pracy.
Dimenda
2019-05-13, 13:38
Radzę jednak, abyś zawsze miał spotkanie z kimś z działu kadr lub działu prawnego. Powinieneś mieć ze sobą kogoś, kto ma know-how z zakresu prawa pracy, a także jest świadkiem.
Roksa
2019-05-07, 09:46
Pracownicy nie są zazwyczaj wybierani do zwolnienia z powodu ich wydajności, chociaż czasami inni pracodawcy tego nie rozumieją. Dyscyplinarka jednak musi być dana na jakiejś podstawie konkretnej.
Wiki
2019-04-15, 17:03
Pewnie są jakieś zasady i jak ktoś haka szuka na pracownika i go znajdzie to zrealizuje takie coś. Najlepiej chyba dbać o dobre relacje i w takich sytuacjach dążyć do porozumienia.
Remigiusz
2019-04-09, 11:05
Nie chciałbym się znaleźć w takiej sytuacji. Jednak pracodawca także musi znać ramy, kiedy może np. dać zwolnienie dyscyplinarne i na jakiej podstawie może pracownikowi takie coś przedstawić.
Aldona
2019-04-07, 14:33
Są pewne formy takiej sytuacji. Zależy wszystko od tego jak pracownik postępuje. Zdarzają się przecież bezczelni pracownicy co kombinują z l4 itp. w pracy olewają obowiązki to nie ma wyjścia.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.