Pożegnanie z pracownikiem? Nie zapomnij o świadectwie pracy!

Pożegnanie z pracownikiem? Nie zapomnij o świadectwie pracy!
Świadectwo pracy to dokument, który potwierdza fakt nawiązania stosunku pracy. Z punktu widzenia zarówno pracownika, jak i pracodawcy jest on niezwykle istotny. Podmiot zatrudniający musi przy tym pamiętać, że jest zobowiązany wydać świadectwo pracy i to niezależnie od tego, czy zatrudniony rozliczył się z nim.

Zgodnie z art. 97 § 1 Kodeksu pracy: ?W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą?. W praktyce oznacza to, że podmiot zatrudniający jest zobowiązany do wydania świadectwa pracy w ostatnim dniu pracy pracownika i to niezależnie od tego, czy zda on choćby służbowy telefon. Może więc to rodzić wiele konfliktów ? jeżeli pracownik dostanie świadectwo pracy i nie rozliczy się z pracodawcą, ten drugi dochodzić swoich praw musi w sądzie.

Jedyny dokument

Pracodawca, który zatrudniania pracowników jest zobowiązany wydać swoim podwładnym ? przy rozstaniu ? wyłącznie świadectwo pracy. To właśnie ten dokument potwierdza zatrudnienie w danej firmie i jednocześnie jest istotny dla kolejnego pracodawcy, gdyż dostarcza o pracowniku szeregu istotnych wiadomości (dotyczących jego uprawnień czy obowiązków). Warto zauważyć, że w takim świadctwie pracodawca jest zobowiązany umieścić informacje o zajęciu wynagrodzenia lub też o wykorzystanym urlopie wypoczynkowym.

Kiedy dokładnie należy wydać świadectwo pracy? Przyjmuje się, że pracodawca jest zobowiązany wręczyć je pracownikowi nie w ostatni dzień jego pracy (wówczas jest on jeszcze pracownikiem), ale po zakończeniu dnia pracy. W praktyce zatem były już pracownik powinien opuszczać zakład pracy ze świadectwem pracy w ręku.

Nie ma usprawiedliwienia

Ustawodawca często wprowadza w przepisach wyjątki od ustalonych reguł. W przypadku świadectwa pracy takich nie ma ? przedsiębiorca zatrudniający pracowników musi liczyć się z koniecznością wydania dokumentu po zakończeniu stosunku pracy. Oznacza to, że pracodawcy nie będą też usprawiedliwiały żadne okoliczności. Warto jednak zauważyć, że podmiot zatrudniający może się zabezpieczyć. Nie należą do rzadkości sytuacje, w których ? zwłaszcza w dużych firmach ? stosuje się tak zwane obiegówki. Wówczas pracownik jest zobowiązany w poszczególnych działach uzyskać podpis np. kierownika poświadczający, że zdał sprzęt lub dokumenty firmowe, z których korzystał.

Jakie informacje w świadectwie pracy?

Ustawodawca uregulował również kwestie tego, co powinno znaleźć się w świadectwie pracy. Mowa tu o wszystkich ważnych informacjach świadczących o tym, że strony podpisały umowę o pracę. Część wytycznych pracodawcy znajdą w Kodeksie pracy ? cały art. 97 poświęcony został świadectwu pracy. Warto jednak zauważyć, że to nie jedyna podstawa, na której należy się opierać. Równie istotne jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. Zgodnie z § 1 ust. 1 w przygotowanym dokumencie należy zamieścić informacje m.in. o:

  • wymiarze czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy,
  • urlopie wypoczynkowym wykorzystanym przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
  • wykorzystanym urlopie macierzyńskim lub wychowawczym,
  • okresach nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty,
  • okresie odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,
  • danych, które są zamieszczane na żądanie pracownika.

W przypadku dodatkowych danych, które znaleźć mogą się w świadectwie pracy należy wskazać, że najczęściej pracownicy chcą, aby ich pracodawca zamieścił informacje o wysokości czy składnikach wynagrodzenia lub uzyskanych kwalifikacjach. Dla osób, które zostały przywrócone do pracy na mocy prawomocnego orzeczenia sądu, ważne może być także zamieszczenie właśnie takiej informacji.

Oceń ten wpis
Pożegnanie z pracownikiem? Nie zapomnij o świadectwie pracy!
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

infirm, TY
2019-12-12, 07:36
Różne są przyczyny, że pracownik zwalnia się lub jest zwolniony z zakładu pracy. W dniu ustania stosunku pracy z takim pracownikiem, musi on dostać świadectwo pracy.
infor.TY
2019-12-12, 07:33
Różne są przyczyny odejścia pracownika z zakładu pracy. Zawsze on musi dostać świadectwo pracy i to w dniu ustania stosunku pracy.
Grześ
2019-05-21, 07:15
Świadectwo pracy właściwie napisane musi dostać pracownik, który się sam zwalnia, jak i ten co jest zwolniony.... To bardzo ważny dokument.
Panik1
2019-05-08, 13:26
Świadectwo pracy to dokument jaki w odpowiednim terminie musi zostać przekazany pracownikowi jaki został zwolniony lub gdy sam zwolnił się. To ważna rzecz jest.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.