Urlopy? Zgodnie z grafikiem

Urlopy? Zgodnie z grafikiem
Sporządzenie grafiku urlopowego pozwala nie tylko na zorganizowanie czasu pracy poszczególnych zatrudnionych, ale również wyeliminowanie sytuacji, w której dojdzie do nadużyć. Przepisy prawa pracy ? poza pewnymi wyjątkami ? nie pozwalają na zwłokę w tym względzie. W jaki sposób stworzyć grafik urlopów?

Jednym z podstawowych uprawnień pracowników, którzy świadczą pracę w oparciu o umowę o pracę jest prawo do urlopu wypoczynkowego. Zasada obligatoryjności wyraża się w tym, że osoba zatrudniona ma nie tylko prawo do dni wolnych, ale również obowiązek odpoczynku i zregenerowania sił. Z tego też względu ? zgodnie z art. 152 Kodeksu pracy ? każdemu zatrudnionemu przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, który powinien trwać co najmniej 2 tygodnie. Jednocześnie pracownik nie może się przysługującego mu prawa zrzec. Ze względów organizacyjnych ustawodawca przyjmuje przy tym, że granicznym terminem na rozliczenie urlopowych zaległości osób zatrudnionych jest wrzesień następnego roku, po tym za który przysługiwał urlop.

Wyjątkowy charakter urlop na żądanie

Poza grafikiem, który przygotowywany powinien być przez pracodawcę na początku roku kalendarzowego, warto wskazać na urlop na żądanie. Łączny wymiar takiego urlopu dla pracownika, który pracuje na pełen etat nie może przekroczyć w roku kalendarzowym 4 dni (i to niezależnie od ilości pracodawców, z którymi pracownik pozostaje w danym roku w kolejnych stosunkach pracy). Z takiego urlopu osoba zatrudniona może skorzystać według własnego uznania, zaś swojego przełożonego powinna o tym fakcie powiadomić najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. Oznacza to, że w praktyce urlop na żądanie nigdy nie jest uwzględniony w grafiku przygotowywanym przez pracodawcę w porozumieniu z pracownikami.

Co z zaległościami?

Nie można wykluczyć sytuacji, w której dochodzi do zaległości ? pracownik nie wykorzystał wszystkich dni urlopu, które przysługują mu w danym roku kalendarzowym. W takiej sytuacji pracodawca powinien pamiętać o terminie granicznym, który go obowiązuje, czyli o 30 września roku kalendarzowego. Jednocześnie warto wskazać na pewną pulę wyjątków. Taki dotyczy m.in. pracowników, którzy pierwszy raz w życiu podjęli pracę w oparciu o umowę o pracę. W ich przypadku nie tylko nie można mówić o braku zaległości, gdyż nabywają oni prawo do dni wolnych po każdym przepracowanym miesiącu. Nawet wówczas, gdy dochodzi do skumulowania kilku dni, to pracodawca nie jest zobowiązany do tego, aby udzielić takiej osobie urlopu do końca września danego roku (obowiązywać będzie go dopiero wrzesień przyszłego roku).

To Cię powinno też zainteresować: Wymiar urlopu wypoczynkowego

Urlopy związane z rodzicielstwem

Pytanie o wykorzystywanie urlopu wypoczynkowego budzi również powrót do pracy pracownika, który korzystał z jednego z typów urlopu związanego z rodzicielstwem. Warto zauważyć, że zasadniczo jego pula urlopu wypoczynkowego jest pełna. Część pracodawców słusznie zauważa przy tym, że nie zawsze jest możliwe udzielenie pełnego urlopu wówczas, gdy osoba zatrudniona wraca do pracy. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest złożenie przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wypoczynkowego już po urlopie np. macierzyńskim. Pracodawca nie ma możliwości takiego podania odrzucić, automatycznie rozwiązuje się też problem z kumulowaniem się dni wolnych pracownika.

Są wyjątki

Choć grafik urlopów ? co do zasady ? powinien być wiążący zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy, to nie można wykluczyć takiej sytuacji, w której konieczne będzie przesunięcie terminu wypoczynku osoby zatrudnionej. Może to mieć miejsce w różnych sytuacjach. Przykładem może być choćby fakt wręczenia pracodawcy zwolnienia lekarskiego przez pracownika tuż przed jego urlopem. Jeszcze inną sytuacją są usprawiedliwione potrzeby pracodawcy lub konieczność odwołania osoby zatrudnionej z urlopu. Takie wydarzenia powinny być jednak traktowane jako wyjątki.

Oceń ten wpis
Urlopy? Zgodnie z grafikiem
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Piotr
2020-01-10, 06:26
Urlop zgodnie z grafikiem- ok. Czasami jest konieczność, że z ważnych przyczyn urlop ktoś musi mieć i to nie taki, jak ujęty jest w grafiku. A zresztą może w tym czasie być na L4
Celina
2019-12-04, 07:44
Urlop zgodnie z grafikiem to fajna sprawa. U nas w zakładzie to nie dotyczy, bo wszyscy pracownicy w sierpniu muszą iść na urlop. Ale artykuł ok.
Władysław Żwak
2019-05-14, 09:11
Ciekawy artykuł. Nie wiedziałem, że można skorzystać z urlopu na żądanie i w czerwcu będę się starał o 4 dni takiego urlopu. Chyba pracodawca mi nie odmówi?
Magdalena Wilczyńska
2019-05-09, 13:11
Urlop ten na wniosek pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze godzin jest przyznawany równocześnie z zapewnieniem urlopu w głównym miejscu pracy. Grafik jest dla wszystkich.
Bożek
2019-05-07, 11:21
U nas także ustalamy główny urlop założy te 2 tygodnie by zawsze ktoś był w pracy, a nie że stoi cała firma. W korporacjach jednak stoją w danym okresie całe działy.
Euforia
2019-04-15, 15:10
W naszej firmie także ustalamy wszystko wcześniej i każdy może się dostosować do planów firmy i własnych osobistych. Nie ma potem żadnych niedociągnięć w tym zakresie.
Pooyan
2019-04-05, 09:19
Jak zą określone zasady przyznawania urlopów w danej firmie to określa to regulamin i wtedy każdy wie jak do tego podchodzić i np. do kiedy wpisać do grafiku przewidywane wolne.
Hala
2019-03-30, 14:08
Prawo prawem ale w różnych miejscach pracy przecież top jest regulowane inaczej. Jest jakieś porozumienie na grafik i wszyscy są zadowoleni. Złe relacje przecież zawsze są szkodliwe.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.