Kontrolerzy PIP z kamerami?

Kontrolerzy PIP z kamerami?
Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy mają możliwość przeprowadzenia kontroli w każdym zakładzie pracy i to niezależnie od pory dnia czy nocy. Aby udokumentować nieprawidłowości w firmie mogą oni ? podczas przeprowadzanych czynności ? stosować urządzenia rejestrujące dźwięk lub obraz.

Zgodnie z przepisami prawa, każdy podmiot kontrolowany jest zobowiązany wpuścić do zakładu pracy inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy i jednocześnie zapewnić im odpowiednie warunki pracy czy środki, za pomocą których będą oni mogli przeprowadzić kontrolę. Działania pracowników PIP są bowiem ukierunkowane na sprawdzenie, czy w firmie nie dochodzi do naruszenia przepisów prawa i czy są w niej przestrzegane przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Warto zauważyć, że w sytuacji, gdy pracodawca np. nielegalnie zatrudnia pracowników inspektorzy mają obowiązek poinformować inne organy, w tym m.in. Policję, ZUS czy właściwy urząd skarbowy. Właściwe zabezpieczenie dowodów jest przy tym kluczowe. Właśnie w tym celu inspektorzy mogą stosować urządzenia rejestrujące dźwięk czy obraz.

Ustawa o PIP

Uprawnienia inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy są dość szerokie. Wskazać warto m.in. na fakt, że mogą oni w toku postępowania kontrolnego:

  • swobodnie przemieszczać się po zakładzie pracy, wchodzić do poszczególnych pomieszczeń podmiotu kontrolowanego,
  • przeprowadzać oględziny stanowisk pracy, w tym również maszyn czy przebiegu procesów technologicznych i pracy,
  • zapoznać się z decyzjami wydanymi przez inne organy kontroli i nadzoru nad warunkami pracy oraz ich realizacją,
  • sprawdzić tożsamość osób wykonujących pracę (dotyczy to nie tylko osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę) lub przebywających na terenie zakładu pracy,
  • korzystać z pomocy specjalistów, akredytowanych laboratoriów czy biegłych,
  • żądać okazania dokumentów związanych zarówno z zatrudnieniem, jak i dotyczących budowy, przebudowy czy też uruchomienia zakładu pracy.

Warto przy tym wskazać, że ustawodawca ustanowił przepisy, na podstawie których w toku prowadzonego postępowania inspektorzy mają prawo do rejestrowania przebiegu i wyników oględzin. Mowa tu o art. 23 § 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 roku o Państwowej Inspekcji Pracy.

To Cię powinno też zainteresować: Państwowa Inspekcja Pracy - przyjaciel czy wróg?

Również kamera

Wymieniony powyżej przepis pozwala inspektorom na ?utrwalanie przebiegu i wyników oględzin za pomocą aparatury i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku?. Z punktu widzenia pracodawców przepis ten może być niejasny, gdyż nie wymienia urządzeń, z których mogą korzystać inspektorzy. W literaturze przedmiotu specjaliści zwracają jednak uwagę na fakt, że pracownicy PIP mogą wykorzystywać wszelkie urządzenia, które pozwolą im na udokumentowanie stanu faktycznego. Warto przy tym dodać, że może to być niezwykle istotne choćby z uwagi na cele dowodowe czy monitorowanie późniejszych zmian.

Pracodawca nie może utrudniać

Z punktu widzenia pracodawcy istotne powinno być zatem to, aby nie utrudniać w żaden sposób przeprowadzania kontroli. Ewentualne uniemożliwienie inspektorom stosowania w czasie inspekcji urządzeń (np. kamery, aparatu fotograficznego czy dyktafonu) może zostać uznane za utrudnianie kontroli. W efekcie zatem pracodawca może liczyć się z odpowiedzialnością wykroczeniową.

Pracownicy PIP wykorzystują urządzenia przede wszystkim dlatego, że są zobowiązani ? w sytuacji, gdy w zakładzie pracy odkryli nieprawidłowości ? przygotować protokół. To na jego podstawie zobowiążą pracodawcę do usunięcia zagrożeń i będą mogli skontrolować, czy podmiot zatrudniający dostosował się do zaleceń.

Oceń ten wpis
Kontrolerzy PIP z kamerami?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

kontroler
2019-12-06, 06:03
Kontrolerzy PIP z kamerami? A niech mają kamery, niech nagrywają rozmowy....Oby swoje czynności wykonywali prawidłowo i sprawiedliwie. Uprawnienia inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy jakie są- o tym mówi ustawa o PIP.
pr. banku IZA
2019-05-26, 19:02
Kontrolerzy PIP z kamerami? To żadna dla mnie nie nowość. Ostatnio nikt nie wiedział u nas w banku, że Tajemniczy Klient nas nagrywał.
Winter
2019-05-07, 13:34
Jeżeli jest to zgodne z prawem to dobrze wiedzieć. Analogicznie bym nagrywał pracę takich urzędników sprawdzających by mieć jako szef podkłądkę pod ewentualne sądzenie się.
Selma
2019-04-09, 14:53
Ciekawa rzecz z tym rejestrowaniem wszystkiego. przede wszystkim powinni sprawdzać dokładnie dokumentację i realne zarobki danych pracowników. Tutaj najwięcej jest takich rzeczy.
byla pracownica
2015-06-21, 21:41
musieliśmy mieć swoje ubrania ,dawali tylko jedna pare rękawiczek co 3 miesiace
byla pracownica
2015-06-21, 21:40
to nich przyjdą do wadera i zobaczą jak tam sa ludzie traktowani .umowa o dzielo i 6 zl na godzine
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.