Dyscyplinarka? Uważaj, możesz zapłacić!

Dyscyplinarka? Uważaj, możesz zapłacić!
Nie każde naruszenie przez pracownika obowiązków będzie skutkowało rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia. Pracodawca musi być ostrożny, gdyż w przeciwnym wypadku musi liczyć się z tym, że pracownik będzie w sądzie dochodził swoich praw i domagał się przywrócenia do pracy.

O formie rozstania się z pracownikiem decyduje pracodawca, choć nie ma on zupełnej dowolności w tej kwestii. W przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, muszą zachodzić przesłanki, które będą uzasadniały pożegnanie się z podwładnym w taki właśnie sposób. W praktyce oznacza to, że pracodawca powinien dokładnie zapoznać się z wytycznymi, które znajdują się w Kodeksie pracy. Ustawodawca bowiem bardzo dokładnie wskazał, kiedy rozwiązanie umowy o pracę w takim trybie będzie w pełni uzasadnione.

Przesłanki do zwolnienia dyscyplinarnego

Zgodnie z art. 52 § 1 Kodeksu pracy pracodawca ma prawo rozwiązać nawiązany stosunek pracy bez wypowiedzenia w winy pracownika w razie:

  • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
  • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia jego dalsze zatrudnienie na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
  • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

W praktyce oznacza to, że nie każde zachowanie czy niedopełnienie obowiązków będzie równoznaczne z podstawą do rozwiązania zawartej z pracownikiem umowy bez wypowiedzenia. Jednocześnie należy pamiętać, że jednym z podstawowych obowiązków każdej osoby zatrudnionej jest świadczenie pracy w sposób staranny i sumienny. Pracownicy powinni więc bezwzględnie przestrzegać regulaminów, które obowiązują w zakładzie pracy oraz czasu pracy czy przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ciężkie, czyli jakie?

Ustawodawca w Kodeksie pracy nie sprecyzował pojęcia ?ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych?. Pracodawca, w tym zakresie, powinien wesprzeć się praktyką i orzecznictwem. Przyjmuje się, że o takim naruszeniu obowiązków mówi się wówczas, gdy pracownik działał lub zaniechał swoich obowiązków w sposób umyślny. Przykładem może być spożywanie alkoholu w miejscu pracy lub kradzież, której pracownik dokonał na szkodę swojego pracodawcy.

Znacznie mniej kontrowersji wywołuje drugi punkt. W tym przypadku, aby uznać, że wina leży po stronie pracownika, musi on przestępstwo popełnić w trakcie trwania stosunku pracy. Przestępstwo, aby nie było nieporozumień, powinno zostać stwierdzone prawomocnym wyrokiem. Ważne jest też, aby fakt popełnienia przestępstwa i przede wszystkim jego charakter dyskwalifikował zatrudnionego z dalszego wykonywania obowiązków na danym stanowisku.

To Cię powinno też zainteresować: Zwolnienie dyscyplinarne - Kodeks Pracy art. 52

Zawiniona utrata uprawnień

Dyscyplinarnie z pracownikiem można rozstać się również wówczas, gdy doprowadził on do utraty uprawnień, które są mu niezbędne, aby wykonywać swoją pracę w sposób rzetelny. Dobrym przykładem jest utrata prawa jazdy z uwagi na prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu przez zawodowego kierowcę. W takiej sytuacji pracodawca nie ma obowiązku dalej go zatrudniać, gdyż kierowca ? przez swoje niedbalstwo ? doprowadził do sytuacji, w której nie może dalej w sposób prawidłowy wykonywać swojej pracy.

Pracodawca, który zamierza rozwiązać ze swoim podwładnym umowę o pracę bez wypowiedzenia i to niezależnie od powodu, powinien swoją decyzję skonsultować z reprezentujące osobę zatrudnioną zakładową organizacją związkową.

Kiedy i jak może odwołać się pracownik?

Ustawodawca przyznaje każdemu zatrudnionemu prawa, a jednym z nich jest możliwość odwołania się od decyzji pracodawcy w zakresie otrzymania zwolnienia dyscyplinarnego. Warto przy tym wskazać, że takie odwołanie będzie uznane tylko wówczas, jeżeli pracodawca nie dotrzymał powyższych warunków. W takiej sytuacji pracownik powinien dochodzić swoich praw przed sądem.

Zgodnie z zapisami, które znajdują się w Kodeksie pracy, osoba zatrudniona może wnioskować o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach lub wnieść o przyznanie jej odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. O słuszności zarzutów i ewentualnym przyznaniu odszkodowania decyduje sąd.

Oceń ten wpis
Dyscyplinarka? Uważaj, możesz zapłacić!
Ocena: 3.6, liczba głosów: 17

Opinie

Witek
2019-12-04, 16:11
Szymala masz rację. Z kolei ja uważam, jak szef zwolni dyscyplinarnie pracownika i ma pewność 100%, że robi to zgodnie z prawem, to najlepiej się dogadać jakoś z szefem. Niech zwolni, ale nie dyscyplinarnie.
Szymala G
2019-05-15, 15:09
Mnie chciał zwolnić pracodawca, ale wiedział, że się odwołam m.in. do sądu. Chyba zrozumiał, że zwolnienie dyscyplinarne mnie, to musiałbym coś bardzo złego zrobić....
Wolf
2019-05-13, 13:39
Ta rozmowa nie jest również rundą dyskusji. Decyzja była tak. Powinieneś, oczywiście, uzasadnić decyzję, ale uważaj, aby nie obrazić pracownika lub zaatakować jego poczucia własnej wartości.
Rolek
2019-05-07, 09:45
Przyczyną zwolnienia jest zazwyczaj zmiana siły finansowej pracodawcy lub nowy kierunek strategii korporacyjnej. Szkoda, że nieprofesjonalne firmy szukają haka na dobrych ludzi.
Magda Dobrzyńska
2019-04-15, 17:06
Wszystkie sprawy związane z konfliktem obie strony muszą realizować ostrożnie. Najważniejsza jest wiedza jak reagować i jak wykorzystać argumenty po swojej stronie.
Anna
2019-04-09, 11:03
Dobrze wiedzieć. Trzeba po prostu uważać by nie zrobić sobie jeszcze więcej problemów niż samo świadectwo pracy ze zwolnieniem dyscyplinarnym. Przystępny tekst.
Orda
2019-04-07, 14:39
Nie dość, że człowiek jest zwolniony to jeszcze płacić musi. No jednak z drugiej strony to oczywiste jak np. spowodował przez swoje zachowanie wielkie starty dla firmy.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.