Obniż koszty zatrudnienia - przyjmij stażystę lub absolwenta

Obniż koszty zatrudnienia - przyjmij stażystę lub absolwenta
Zatrudnienie na umowę o pracę wiąże się z koniecznością zapewnienia pracownikowi nie tylko minimalnego wynagrodzenia, ale również płatnych urlopów. Koszty pracy są duże i narzeka na nie większość pracodawców. Jednym z możliwych rozwiązań jest przyjęcie do pracy stażysty lub absolwenta. Co można dzięki temu zyskać?

Coraz więcej pracodawców podkreśla, że przyjmowanie do pracy pracowników na podstawie umowy o pracę wiąże się z ryzykiem. Podmiot zatrudniający nie ma możliwości zweryfikowania praktycznych umiejętności pracownika. Wydłużanie procesu rekrutacji czy nawet zlecenie jej przeprowadzenia podmiotom zewnętrznym nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty. Ponadto, problemem często są także koszty pracy. Jednym z możliwych rozwiązań, po które pracodawcy sięgają coraz częściej jest korzystanie ze staży czy praktyk absolwenckich. Zorganizowanie takich kosztuje niewiele, zaś osoba zatrudniona ma możliwość wykazać się i zdobyć ? w przyszłości ? stałe stanowisko. W praktyce bowiem pracodawcy często i chętnie zatrudniają sprawdzonych uprzednio praktykantów czy stażystów.

Zgodnie z przepisami

Pracodawcy, którzy są zainteresowani przyjęciem stażysty lub praktykanta muszą pamiętać o konieczności spełnienia szeregu wymogów. Zasady przyjmowania takich osób do zakładu pracy określone zostały w przepisach. Mowa tu o dwóch ustawach, czyli:

  • ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o praktykach absolwenckich.

W przypadku stażu pracodawcy powinni też zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych.

Staż czy praktyki?

Pracodawca, który zdecydował się na obniżenie kosztów pracy przez zorganizowanie stażu lub praktyki musi pamiętać, że te dwa pojęcia różnią się między sobą pod wieloma względami. O ile staż organizowany jest po to, aby osoba bezrobotna nabyła praktyczne umiejętności, o tyle praktyka powinna być ukierunkowana na to, by absolwent uzyskał doświadczenie. Duże rozbieżności istnieją również w zakresie wieku osoby, która miałaby odbywać staż lub praktyki. Staże są skierowane do znacznie szerszej grupy osób. Chodzi między innymi o osoby bezrobotne, które:

  • nie przekroczyły 25. roku życia lub są powyżej 50. roku życia,
  • nie posiadają kwalifikacji zawodowych i doświadczenia czy wykształcenia średniego,
  • samotnie wychowują dziecko w wieku do 18. roku życia lub nie podjęły pracy po urodzeniu dziecka,
  • nie podjęły pracy po odbyciu kary pozbawienia wolności.

Inaczej jest w przypadku absolwentów. W tym przypadku mowa tylko o osobach, które ukończyły co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyły 30. roku życia.

To Cię powinno też zainteresować: Ile zarabia się na stażu?

Zawarcie umowy

Duże rozbieżności pojawiają się też przy formalnościach, w tym nawiązaniu umowy. O ile bezrobotnego na staż kieruje starosta, o tyle praktykant nie musi korzystać z pośrednictwa jakichkolwiek instytucji. Przekłada się to na fakt, że umowa o staż jest podpisywana między pracodawcą a starostą, zaś umowę o praktyki podmiot zatrudniający będzie podpisywał bezpośrednio z zainteresowanym praktykantem. Co więcej, staż zawarty może być na czas do 6 lub do 12 miesięcy (zależy od statusu osoby bezrobotnej). W przypadku praktyk okres ten jest znacznie krótszy i wynosi tylko 3 miesiące.

Z punktu widzenia pracodawcy ważne są też obciążenia związane z wynagrodzeniem, które należy wypłacić stażyście czy praktykantowi. W pierwszym przypadku pracodawca nie ponosi żadnych kosztów, gdyż stażyście przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia. Jest ono wypłacane przez starostę. Gdy mowa o praktykach, to strony mogą ustalić, że są one bezpłatne lub płatne. W drugim przypadku wysokość miesięcznego wynagrodzenia nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Niezależnie od tego, czy pracodawca zdecyduje się przyjąć do swojej firmy stażystę czy też praktykanta, musi się on liczyć z koniecznością poświadczenia odbycia odpowiednio stażu lub praktyk przez osobę zatrudnioną. W pierwszym przypadku przedsiębiorca będzie zobowiązany wydać opinię, w której zawrze informacje o realizowanych przez stażystę zadaniach i umiejętnościach, które nabył on w trakcie trwania stażu. Praktykantowi taki dokument pracodawca również ma obowiązek wydać, ale tylko wówczas, gdy sam praktykant wystąpi o niego składając wniosek.

Oceń ten wpis
Obniż koszty zatrudnienia - przyjmij stażystę lub absolwenta
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

stażystka
2019-12-12, 08:54
Koszty zatrudnienia dla pracodawcy się zmniejszają, jak przyjmuje do pracy stażystów lub absolwenta. Stażystów oddelegowanych z UP - płaci im wynagrodzenie UP.
Jerzyk
2019-05-21, 08:37
Pracodawcy pragną mieć pracowników doświadczonych, ale nie chętnie chcą, by byli na umowach o pracę. Szukają absolwentów i stażystów. Przyjmują stażystów z UP, jest to dla pracodawcy bardzo opłacalne, bo im wynagrodzenie płaci UP.
Ernest
2019-05-08, 13:48
Ludzie często spędzają godziny na zadaniach, które można zautomatyzować lub przyspieszyć dzięki technologii. W większości przypadków taniej jest płacić za takie rzeczy jak automatyzacja kalendarza, niż planować spotkania ręcznie. Stażysta także może być opcją.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.