Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 1061        SUBSKRYBUJE: 7263
Tematy, które interesują czytelników:  Wypalenie zawodowe, Obliczanie stażu pracy, Zwolnienie z obowiązków

Jadalnie w zakładzie pracy

Jadalnie w zakładzie pracy

Nie w każdym zakładzie pracy musi zostać wyodrębnione pomieszczenie, które zagospodarowane zostanie na jadalnię pracowniczą. Którzy pracodawcy mają obowiązek tworzenia takich miejsc? Jakie wymagania powinny one spełniać, aby były zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy?

Wytyczne związane z wyodrębnianiem pomieszczeń w zakładzie pracy pracodawcy znaleźć mogą w załączniku nr 3 oraz w dziale V rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z tym aktem podmioty zatrudniające są zobowiązane do stworzenia w zakładzie pracy między innymi jadalni. Ta jednak nie musi znaleźć się we wszystkich zakładach pracy. Fakt jej otwarcia uzależniony jest od charakteru pracy i ilości zatrudnianych pracowników.

Kto ma obowiązek utworzenia jadalni?

Obowiązek zapewnienia pracownikom jadalni dotyczy pracodawców, którzy:

  • zatrudniają powyżej dwudziestu pracowników na jednej zmianie roboczej,
  • zatrudniają mniej niż dwudziestu pracowników, jeżeli świadczą oni prace szczególnie brudzące (pracownicy produkcyjni).

Jadalnia stworzona dla pracowników musi być wyposażona w szereg urządzeń. Ponadto, podmiot zatrudniający musi zapewnić swoim podwładnym wodę zdatną do picia lub inne napoje. Konieczne jest przy tym, aby pracodawca pamiętał, że napoje ? zarówno ich ilość, rodzaj, jak i temperatura ? powinny zostać dostosowane do warunków wykonywania pracy. Najczęściej w zakładach pracownicy liczyć mogą na herbatę, kawę i wodę z dystrybutorów, choć bywa, że pracodawcy dostarczają również innych napojów.

Rodzaje jadalni

Wyodrębnienie w zakładach pracy jadalni jest uzasadnione. Przede wszystkim każdy pracodawca spełnia dzięki temu wszelkie wymogi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto, osoby zatrudnione ? korzystając z tego pomieszczenia ? są w znacznie mniejszym stopniu narażone na choroby, niż gdyby spożywali te posiłki na swoich stanowiskach pracy. Taki stan rzeczy przyczynia się również do ograniczenia liczby wypadków przy pracy. Jednocześnie warto wskazać, że zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy wyróżnić można kilka typów jadalni:

  • typ I ? jadalnia przeznaczona do spożywania posiłków własnych,
  • typ II ? jadalnia przeznaczona do spożywania posiłków własnych i wydawania napojów,
  • typ III ? jadalnia z zapleczem, która przeznaczona jest do spożywania posiłków profilaktycznych.

W praktyce istnieje możliwość łączenia jadalni typu II i III. Z punktu widzenia pracodawcy, konieczność stworzenia jadalni typu III wymaga tego, aby składała się ona z dwóch części, czyli jadalni właściwej i zaplecza, na którym przygotowywane będą posiłki. Ten fakt wymusza, aby jadalnia taka posiadała nie tylko węzeł sanitarny, ale również szatnię.

To Cię powinno też zainteresować: Obowiązki pracodawcy - co musi Twój szef?

Powierzchnia jadalni pracowniczej

Przepisy dotyczące jadalni są bardzo szczegółowe. Ustawodawca ustalił, że jej powierzchnia nie powinna być mniejsza niż 8 m2. Jest to związane z faktem, że pracodawca powinien zapewnić każdemu pracownikowi ? który spożywać będzie posiłek w jadalni ? miejsce siedzące przy stole. Trzeba też zwrócić uwagę na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Każde pomieszczenie, w którym pracownicy będą spożywali posiłki powinno być wyposażone wyłącznie w takie urządzenia, których użytkowanie nie może spowodować pożaru czy jego rozprzestrzeniania się. Oznacza to, że w praktyce pracownicy nie mogą użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych, w tym między innymi czajników elektrycznych. 

Bezpieczeństwo ponad wszystko

Jadalnie pracownicze spełniają określone role. Jeżeli taka istnieje w zakładzie pracy, to pracodawca może ? nawet w wewnętrznych wytycznych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy ? zakazać zarówno przygotowywania, jak i spożywania posiłków poza miejscami do tego wyznaczonymi. Pracownicy, którzy nie dostosują się do poleceń przełożonych muszą liczyć się z ewentualną karą porządkową. Warto też pamiętać, że wszystkie powyższe obowiązki nie dotyczą podmiotów zatrudniających, dla których pracownicy wykonują wyłącznie prace biurowe.

Zobacz inne porady dla pracodawców

Komentarze do wpisu

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.