Pracodawca - prawa i obowiązki

Nowy pracownik w firmie to nowe obowiązki

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 4 głosy

4 głosy

3 komentarze

Nowy pracownik w firmie to nowe obowiązki
Przyjęcie nowego pracownika do firmy to dla pracodawcy konieczność spełnienia szeregu formalności. Te dotyczą nie tylko zawarcia umowy o pracę, ale również przygotowania nowego członka zespołu do pracy. O czym powinien pamiętać każdy pracodawca?

Zainteresowane strony mają dowolność, gdy mowa o wybraniu formy zatrudnienia. Współcześnie pracodawca zatrudniać może zarówno w oparciu o umowę o pracę, jak i umowy cywilnoprawne. Jeżeli wybiera umowę o pracę, to istotne jest, aby pamiętał, że umowa, która nie została zawarta w formie pisemnej powinna zostać potwierdzona (precyzując jej warunki) najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. Każda umowa musi przy tym zawierać takie elementy, jak: określenie stron umowy, rodzaj umowy, datę zawarcia czy warunki pracy i płacy. W ostatnim punkcie w szczególności mowa o rodzaju pracy, miejscu jej wykonywania, wynagrodzeniu za pracę ze wskazaniem jego składników, wymiarze czasu pracy czy terminie jej rozpoczęcia.

Wstępne badania lekarskie

Podstawową kwestią jest dopilnowanie wstępnych badań lekarskich. Zasadą jest, że pracodawca nie może dopuścić pracownika do wykonywania obowiązków służbowych, jeżeli nie posiada on aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Wymóg ten odnosi się zarówno do osób przyjmowanych do pracy, jak również przenoszonych na stanowiska, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz do pracowników młodocianych przenoszonych na inne stanowiska pracy.

Szukasz pracy?
Dodana
Dodana
Polecana
Dodana

Projektant - LEROY MERLIN - Olsztyn

Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.

  • Olsztyn
Dodana
Polecana
Dodana

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Pracodawca nie może też dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on kwalifikacji czy umiejętności. Warto też pamiętać, że bezpieczne warunki pracy są zawsze priorytetem. Oznacza to, że pracodawca powinien nowo przyjętą osobę skierować na odpowiednie szkolenie. W myśl obowiązujących przepisów wymienić można następujące szkolenia wstępne:

  • instruktaż ogólny ? powinien on zostać przeprowadzony jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania przez pracowników zadań służbowych,
  • instruktaż szkoleniowy ? przeprowadza się go przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na powierzonym stanowisku.

Z punktu widzenia pracodawcy ważne powinno być przy tym, że poszczególne instruktaże, które zostały wymienione powyżej powinny odbywać się przez określoną ilość godzin. Mowa tu odpowiednio o 3 godzinach lekcyjnych i 8 godzinach ? według odpowiednich przepisów właśnie tyle potrzeba, aby pracownik mógł wykonywać swoją pracę w bezpieczny sposób.

Sprawdź kwalifikacje

Ten punkt powinien być realizowany już przy wstępnej rekrutacji na określone stanowisko pracy. Oczywistym ? zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika ? powinno być, że na pewne stanowiska mogą zostać przyjęte wyłącznie takie osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje. Dotyczy to między innymi osób pełniących funkcję nadzoru czy też tych, które obsługiwać będą maszyny lub urządzenia. Warto zatem, jeszcze przed zatrudnieniem pracownika i wskazaniem mu jego stanowiska pracy, upewnić się, że posiada on wymagana kwalifikacje. Dokumenty potwierdzające uprawnienia pracownika powinny przy tym znaleźć się w jego teczce osobowej.

Równe traktowanie

Nie można zapomnieć, że na pracodawcy ciążą również antydyskryminacyjne obowiązki. W praktyce oznacza to, że powinien on udostępnić nowemu pracownikowi tekst dotyczący równego traktowania kobiet i mężczyzn. Takie udostępnienie może przy tym nastąpić w formie pisemnej lub w inny sposób, który został u pracodawcy przyjęty. Dodatkowo, warto wspomnieć, że obowiązek poszanowania godności pracownika przejawia się na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze pracodawca jest zobowiązany w równy sposób traktować pracowników w zatrudnieniu, po drugie ma również zakaz dyskryminowania osób zarówno starających się o posadę, jak i zatrudnionych.

Kwestie formalne

Sporo obowiązków czeka na pracodawcę również w zakresie formalności. Niezwłocznie po zatrudnieniu pracownika jest on zobowiązany do prowadzenia stosownej dokumentacji. Kierować przy tym należy się przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych.

Podmiot, który decyduje się na zatrudnienie pracownika musi też pamiętać o tym, aby prowadzić ewidencję czasu pracy. Przyjmuje się, że karta ewidencyjna powinna obejmować między innymi faktycznie przepracowany przez pracownika czas, jak również informacje o pracy w niedzielę i święta czy w porze nocnej. To również w ewidencji znaleźć muszą się szczegółowe dane na temat okresów usprawiedliwionej czy nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

To może Cię również zainteresować

Obowiązki pracodawcy - co musi Twój szef?

Podziel się

3 komentarze

Gita

Gita

Wiadomo - w zakładach pracy są zatrudniani nowi pracownicy. Z takim pracownikiem pracodawca musi podpisać jakąś umowę, skierować go na badania lekarskie, przeszkolić pod względem BHP.
znawca

znawca

Pracodawca przyjmując nowego pracownika do pracy, powinien z nim zawrzeć jakąś umowę. Powinie go zapoznać z jego obowiązkami. Pracownik powinien wiedzieć, ile zarobi na danym stanowisku i powinien znać swoje prawa i obowiązki. Powinien zostać przeszkolony BHP.
Natalia

Natalia

Każdy pracownik musi wiedzieć jakie ma obowiązki i je realizować. jest przecież zatrudniony po to by pomóc takiej organizacji. To jest bardzo oczywista rzecz w tym zakresie.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka