Premia zapisana w regulaminie

Premia zapisana w regulaminie
Rzadko zdarza się, aby pracownik otrzymywał ? tytułem wynagrodzenia ? wyłącznie kwotę bazową. Najczęściej pracodawcy przewidują dodatkowe świadczenia dla swoich podwładnych. Jednym z takich jest premia. Co warto o niej wiedzieć?

Premia jest jednym z najczęściej spotykanych dodatkowych składników wynagrodzenia. W zakładach pracy, w których obowiązują przepisy zakładowe, muszą obowiązywać stosowne zapisy o wynagradzaniu pracowników. Dotyczy to również premii. Warto jednak wiedzieć, że nie oznacza to, że każdy zatrudniony ją otrzyma wraz z wynagrodzeniem. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że jej przyznanie może być uzależnione od wielu czynników. Dokładnie zapoznanie się z regulaminem wynagradzania nie tylko rozwieje wszelkie wątpliwości pracowników, ale pozwoli im również dochodzić premii, jeżeli nie zostanie im wypłacona.

Premia premii nie jest równa

W praktyce pracodawcy najczęściej dokonują rozróżnienia przyznawanych swoim podwładnym premii. Również w literaturze, która podejmuje ten problem jest ona dzielona odpowiednio na:

  • premię uznaniową,
  • premię regulaminową.

Myląca może być druga nazwa. Wielu zatrudnionych ? błędnie ? uważa, że przysługuje ona każdemu, kto pracuje w firmie na podstawie umowy o pracę. Niestety, faktycznie prawo do niej może wynikać z zapisów, jakie strony poczyniły w umowie o pracę. Dzieje się tak dlatego, że ważna jest nie podstawa prawna, ale warunki, na jakich przysługuje prawo do niej. Premia regulaminowa najczęściej jest wypłacana dopiero w momencie, w którym pracownik spełnia określone warunki. Inaczej mówiąc, będzie ona przysługiwała każdemu pracownikowi, ale dopiero w momencie, w którym spełni on warunki jej uzyskania. Wówczas też ? jeżeli pracodawca nie będzie chciał mu jej wypłacić ? pracownik będzie mógł jej dochodzić nawet na drodze sądowej.

To Cię powinno też zainteresować: Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Zupełnie inaczej jest w przypadku premii uznaniowej. Ta jest traktowana jako swoistego rodzaju nagroda. Oznacza to, że osoby zatrudnione nie mogą jej dochodzić, zaś szef może wypłacić ją zgodnie z własnym uznaniem. Co więcej, nie musi on wskazywać czy tłumaczyć się, dlaczego jednemu pracownikowi ją przyznał, drugiemu zaś nie.

Kiedy premia wpływa na wynagrodzenie urlopowe?

Warto wiedzieć, że wysokość premii może mieć wpływ na podstawę wynagrodzenia urlopowego czy też na ekwiwalent za urlop. Te, o czym należy pamiętać, ustala się biorąc pod uwagę zarówno wynagrodzenie, jak i pozostałe świadczenia, które związane są z zawartym stosunkiem pracy. Mowa przy tym wyłącznie o tych świadczeniach, które dokonywane są w sposób periodyczny. Inaczej mówiąc, premia wypłacana regularnie może być czynnikiem, który będzie wpływać na wysokość wynagrodzenia urlopowego. Jednocześnie należy podkreślić, że będzie to dotyczyło tylko i wyłącznie takich sytuacji, w których w regulaminie znajdzie się zapis, że pracownikowi przysługuje premia, nie zaś może przysługiwać (wówczas można mówić o tym, że nie jest to świadczenie wypłacane w sposób regularny co pewien czas).

Premia a świadczenia chorobowe

Zgodnie z aktualnymi przepisami, premia może mieć też wpływ na świadczenie chorobowe. Warto zauważyć, że jego podstawa jest ustalana na odrębnych zasadach niż w przypadku wynagrodzenia urlopowego. Dzieje się tak dlatego, że tu istotne są przepisy dotyczące podstawy zasiłku chorobowego, dokładniej zaś ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zgodnie z tym aktem, do wyliczenia podstawy świadczeń chorobowych nie uwzględnia się tych składników wynagrodzenia, do których ? w myśl przepisów obowiązujących w danym zakładzie pracy ? osoba zatrudniona zachowuje prawo w okresach choroby (są one wypłacane nawet wówczas, gdy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim). Oznacza to, że niezbędne jest ponowne przyjrzenie się zapisom poczynionym w regulaminie. Jeżeli przepisy zakładowe zawierają zapis mówiący, że premia może ulec zmniejszeniu w okresach, gdy pracownik nie świadczy pracy, to składnik ten należy wliczyć do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego.

Oceń ten wpis
Premia zapisana w regulaminie
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Olek
2019-12-04, 12:36
Jeżeli regulamin w jakiejś firmie coś takiego określa to bardzo dobrze. W każdej firmie wszystkie zasady premiowania powinny być jasne i czytelne dla wszystkich by potem nikt z tego powodu nie miał pretensji.
Arieta
2019-05-18, 07:53
Oprócz wynagrodzenia za pracę, można dostać premię uznaniową lub regulaminową. Prawie każdy pracownik wie, czy premia regulaminowa jemu się należy czy nie. Z kolei o premii uznaniowej decyduje pracodawca.
Ignacy
2019-05-02, 12:47
Niektóre bonusy są skonfigurowane w taki sposób, że pracownik ma niewielką możliwość wpływania na nie. Dlatego warto jest dokłądnie w umowie przestudiować zasady premii.
Marek Kolczyński
2019-04-01, 18:01
To wynika z tego, że generalnie pracownikowi bardziej zależy na stałej kwocie finalnej wynagrodzenia, a pracodawcy na obniżaniu miesięcznych kosztów za pracownika i wszyscy są zadowoleni.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.