Pracodawca - prawa i obowiązki

Konsekwencje Porzucenia Pracy przez Pracownika: Poradnik dla Pracodawcy

9 sierpnia 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 9 głosów

9 głosów

3 komentarze
Konsekwencje Porzucenia Pracy przez Pracownika: Poradnik dla Pracodawcy
Zrozum jakie są konsekwencje porzucenia pracy przez pracownika. Ten artykuł dla pracodawców zawiera strategie zarządzania ryzykiem i praktyczne wskazówki.

Choć pracodawcy są ostrożni w rozdawaniu umów o pracę, to trzeba pamiętać, że nawet przy pracy sezonowej istnieje możliwość tego rodzaju zatrudnienia. Dzieje się tak dlatego, że umowy cywilnoprawne nie mogą zastępować umów o pracę, zaś – zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy – przez nawiązanie stosunku pracy „pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”. Oznacza to, że w niektórych sytuacjach konieczne jest, aby zainteresowane strony podpisały właśnie umowę o pracę. W takim przypadku porzucenie przez podwładnego pracy stawia pracodawcę w kłopotliwej sytuacji. Dlaczego? Gdyż przepisy prawa pracy nie regulują takiego sposobu rozwiązania stosunku pracy.

Porzucenie pracy

Porzucenie pracy przez pracownika to sytuacja, która może wprowadzić znaczący chaos w działalności firmy. Skutki porzucenia pracy są różnorodne, począwszy od nieoczekiwanych kosztów rekrutacji po utratę czasu i zasobów. Jakie są konsekwencje porzucenia pracy przez pracownika? Co grozi za porzucenie pracy? W skrócie, może to wpłynąć na złożoność procesów operacyjnych, związaną z brakiem pracownika na kluczowym stanowisku, oraz wprowadzić niepewność wśród pozostałych pracowników.

Konsekwencje zwolnienia się

Rozważając konsekwencje zwolnienia się pracownika, warto zastanowić się nad strategią zarządzania ryzykiem. Odpowiednie szkolenie, komunikacja i wsparcie mogą pomóc w zminimalizowaniu ryzyka porzucenia pracy przez pracownika. Być może warto zastanowić się nad systemem motywacyjnym, który zwiększy lojalność pracowników i pomoże uniknąć niechcianych sytuacji związanych z porzuceniem pracy.

Negatywne skutki porzucenia pracy

Szukasz pracy?
Dodana

Manager Gastronomii

Hotel Crystal Mountain*****

  • Wisła
Dodana

Kierownik Zmiany

Hotel Crystal Mountain*****

  • Wisła
Dodana

Lider zmiany gastronomii

Hotel Crystal Mountain*****

  • Wisła
Dodana

Ostatni aspekt, który warto poruszyć, to negatywne skutki porzucenia pracy przez pracownika. Te mogą się objawiać w spadku produktywności, utracie zaufania klientów czy problemach z utrzymaniem terminów realizacji zadań. Dlatego też zarządzanie relacjami z pracownikami i rozwijanie środowiska pracy sprzyjającego zaangażowaniu może być kluczem do zminimalizowania tych ryzyk i zapewnienia stabilności operacyjnej firmy.

Aspekt Skutki porzucenia pracy Zapobieganie Negatywne konsekwencje
Operacyjny Złożoność procesów, brak kluczowych pracowników Szkolenie, komunikacja Spadek produktywności
Finansowy Koszty rekrutacji System motywacyjny Utrata zaufania klientów
Związkowy Niepewność wśród pracowników Wsparcie i rozwijanie zaangażowania Problemy z terminami realizacji

W dalszym ciągu to pracownik

Jak wspomniano, porzucenie przez pracownika stanowiska pracy nie oznacza, że następuje rozwiązanie umowy. O tym fakcie powinni pamiętać wszyscy zatrudnieni, którzy otrzymują propozycję lepiej płatnego zajęcia i – zamiast wypowiedzieć umowę – po prostu przestają przychodzić do dotychczasowej pracy. Dodatkowo trzeba zdawać sobie sprawę, że tej sytuacji w żaden sposób nie rozwiązują przepisy Kodeksu pracy. W praktyce można zatem uznać, że jest to faktyczne, ale nie prawne rozwiązanie stosunku pracy. To zaś niesie za sobą określone skutki – pracownik w dalszym ciągu jest pracownikiem, choć nie wypełnia powierzonych mu obowiązków. Po jakie środki może sięgnąć pracodawca, aby zakończyć tę kłopotliwą sytuację?

Bilet w jedną stronę

Porzucenie przez pracownika pracy jest podstawą do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Zgodnie z art. 52 § 1 Kodeksu pracy, podmiot zatrudniający może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

  • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
  • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
  • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Z punktu widzenia pracodawcy ważne jest, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika musi nastąpić w ciągu 1 miesiąca licząc od dnia uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okolicznościach, które uzasadniałyby rozwiązanie umowy właśnie w taki sposób. Oznacza to, że w praktyce podmiot, który pracownika zatrudnia powinien dowiedzieć się, czy to, że nie przychodzi on do pracy rzeczywiście jest wyłącznie jego winą, nie jest zaś spowodowane wypadkiem losowym.

Zabezpieczyć się przed procesem

Pracodawca, który nie chce mieć nieprzyjemności, powinien pamiętać o ewentualnym zabezpieczeniu się przed posądzeniem o niesłuszne wręczenie dyscyplinarki. Warto spróbować skontaktować się ze swoim podwładnym telefonicznie i sporządzić notatkę służbową. Ta powinna zostać dołączona do akt osobowych zobowiązanego. To skutecznie powinno obronić podmiot zatrudniający przed oskarżeniami. Warto również zadbać o świadków lub przynajmniej – od operatora telefonicznego – zażądać bilingu wykonanych połączeń telefonicznych.

Odpowiednie zarządzanie ryzykiem, komunikacja i motywacja są kluczem do minimalizacji skutków porzucenia pracy przez pracownika.

Walka z wiatrakami

Praca sezonowa wykonywana jest tylko przez kilka miesięcy w roku. Z punktu widzenia pracodawcy, który z dnia na dzień został bez pracownika ewentualne straty mogą być naprawdę duże. Właśnie dlatego naturalnym pytaniem jest, czy podmiot zatrudniający może liczyć na rekompensatę finansową lub odszkodowanie. Okazuje się, że to jednak trudne. Powoływanie się na art. 611 Kodeksu pracy nie przynosi oczekiwanego efektu, gdyż nie ma tu mowy o rozstaniu z powodu ciężkiego naruszenia przez pracownika jego podstawowych obowiązków. Ewentualną drogą jest wystąpienie do sądu o zasądzenie odszkodowania z uwagi na poniesioną szkodę i to na zasadach ogólnej odpowiedzialności materialnej pracownika.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są konsekwencje porzucenia pracy przez pracownika?

Konsekwencje obejmują złożoność procesów, koszty rekrutacji, niepewność wśród pracowników i spadek produktywności.

Czy istnieją negatywne skutki porzucenia pracy?

Tak, negatywne skutki mogą obejmować utratę zaufania klientów, spadek produktywności i problemy z terminami realizacji.

Jak zarządzać konsekwencjami porzucenia pracy?

Strategie zarządzania ryzykiem, takie jak odpowiednie szkolenie, komunikacja i system motywacyjny, mogą pomóc w zarządzaniu konsekwencjami.

Co grozi za porzucenie pracy przez pracownika?

Grozi to skomplikowaniem procesów operacyjnych, utratą czasu i zasobów oraz wprowadzeniem niepewności wśród pozostałych pracowników.

Jakie są praktyczne wskazówki dotyczące konsekwencji zwolnienia się?

Praktyczne wskazówki obejmują zapewnienie odpowiedniego szkolenia, komunikacji i wsparcia oraz rozwijanie systemu motywacyjnego.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Albert Turza

Stażysta

Jestem copywriterem w serwisie Aplikuj.pl. Copywritingiem zajmuje się już kilka lat i od zawsze mnie to pasjonowało.

3 komentarze

Roman

Roman

Porzucenie przez pracownika pracy jest podstawą do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. To przekopiowałem z tego ciekawego artykułu.
Alfons

Alfons

Mało kiedy pracownik zatrudniony na umowę o pracę, czy zlecenie porzuca pracę. Wie, jakie straty by poniósł z tego powodu. Czasami pracę porzucają pracownicy sezonowi i to z różnych względów. Porzucenie pracy jest podstawą do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika...
Karinka

Karinka

U mnie pracownicy codziennie podejmują takie decyzje, czy spróbować czegoś bardziej ambitnego niż norma. Porzucenie pracy jeszcze u nas się nie znalazło jednak dobrze wiedzieć.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka