Pracownik - prawa i obowiązki

Podwyższ bezpieczeństwo pracy, dlaczego?

7 sierpnia 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 30 głosów

30 głosów

4 komentarze
Podwyższ bezpieczeństwo pracy, dlaczego?
Wypadki w pracy są zagrożeniem nie tylko dla pracowników. Stracić może również szef. Mowa zarówno o ewentualnej konieczności zatrzymania pracy przedsiębiorstwa, jak również brakach personalnych.

Wstęp

Obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zostały ustalone w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 207 § 1 Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Ponadto, w przypadku, gdy warunki, jakie panują w zakładzie pracy nie odpowiadają poszczególnych przepisom bezpieczeństwa i jednocześnie stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników, mają oni prawo do powstrzymać się od wykonywania pracy. W jaki sposób pracodawca powinien zadbać o to, aby zakład pracy spełniał wszystkie podstawowe kwestie z zakresu higienicznych warunków pracy?

Co pracodawca musi zapewnić?

1.Oznakowanie zagrożeń: Pracodawca powinien zadbać o odpowiednie oznakowanie miejsc, w których mogą występować zagrożenia dla pracowników. Oznakowania informują o potencjalnych ryzykach i ostrzegają przed niebezpieczeństwem.

2.Środki ochrony osobistej: Pracodawca musi zapewnić pracownikom odpowiednie środki ochrony osobistej (np. kaski, rękawice, okulary ochronne), które zminimalizują ryzyko wystąpienia obrażeń lub uszczerbku na zdrowiu w przypadku wypadków lub niebezpiecznych sytuacji.

3.Szkolenia z BHP: Pracodawca powinien regularnie organizować szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników. Szkolenia te mają na celu zwiększenie świadomości zagrożeń oraz nauczenie pracowników jak unikać niebezpiecznych sytuacji.

4.Przestrzeganie zasad i procedur: Pracodawca musi zapewnić, że wszyscy pracownicy przestrzegają określonych zasad i procedur bezpieczeństwa. Dotyczy to zarówno procedur postępowania w przypadku wypadku, jak i ogólnych zasad zachowania w miejscu pracy.

5.Monitoring i kontrola: Pracodawca powinien regularnie monitorować i kontrolować stan bezpieczeństwa w miejscu pracy. To pozwala na wczesne wykrycie ewentualnych uchybień i szybką reakcję w celu ich usunięcia.

6.Zapewnienie warunków pracy: Pracodawca musi zadbać o odpowiednie warunki pracy, takie jak właściwe oświetlenie, wentylację czy ergonomiczne ustawienie stanowisk pracy. Te elementy wpływają na komfort pracy i zdrowie pracowników.

Szukasz pracy?
Dodana

Pracownik działu techniczno-handlowego

DREWMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  • Kędzierzyn-Koźle
Dodana

Automatyk

DREWMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  • Kędzierzyn-Koźle
Dodana

Dział sprzedaży (Agencja eventowa)

Projekt Efektywny - Organizacja Eventów Online

  • Bielsko-Biała
  • 3 000-12 000 zł / mc
Dodana

Pracownik ocynkowni - również bez doświadczenia

Zakład Wyrobów Metalowych STRUMET Sp. z o. o.

  • Strumień
Dodana

7.Wdrażanie procedur awaryjnych: Pracodawca powinien mieć ustalone procedury awaryjne i ewakuacyjne w przypadku wystąpienia niebezpiecznych sytuacji, takich jak pożar lub awaria.

8.Inspekcje i przeglądy: Pracodawca powinien regularnie przeprowadzać inspekcje i przeglądy stanu bezpieczeństwa w miejscu pracy, aby identyfikować potencjalne zagrożenia i podejmować odpowiednie działania naprawcze.

Co jest istotne?

To branżę budownictwa postrzega się jako tą, która obciążona jest wysokim poziomem ryzyka zawodowego. I choć z roku na rok wypadków coraz mniej, należy pamiętać, że stan bezpieczeństwa pracy w wielu zakładach jest wciąż niewystarczający. Uchybień jest tyle, że odpowiednie jednostki przeprowadzają wciąż inspekcje. Niestety, ochrona życia pracownika wciąż postrzegana jest w wielu firmach jako wydatek, nie zaś korzyść, która może rozwijać firmę. Z drugiej strony, warto pamiętać, że obowiązki ma zarówno podmiot zatrudniający, jak i sam pracownik. Tylko współdziałanie w zakresie bezpieczeństwa przynosi pożądane rezultaty. O czym muszą pamiętać strony umowy o pracę?

Co mówi teoria?

Zgodnie z art. 207 § 2 Kodeksu pracy, pracodawca jestobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Obowiązki zatrudniającego sprowadzić można do kilku kwestii. Istotna jest sama organizacja pracy, w taki sposób, aby warunki w zakładzie były bezpieczne. Ponadto, pracodawca powinien przestrzegać zasada bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś w przypadku wykrycia uchybień w tym zakresie jego obowiązkiem jest podejmowanie takich działań, które skutecznie wyeliminują braki. Podmiot zatrudniający powinien też na bieżąco kontrolować stan bezpieczeństwa w zakładzie pracy. W przypadku zmian warunków pracy lub też wprowadzeniu nowoczesnym maszyn, musi zadbać o właściwe szkolenia dla pracowników. Ponadto, polityka bezpiecznego miejsca pracy odnosi się także do zapobiegania wypadkom w miejscu pracy.

Rozpoczęcie działalności

Choć ustawodawca stworzył stosowne zapisy, należy odnotować, że pracodawca, który rozpoczyna dopiero działalność gospodarczą, może liczyć na opinię inspektora pracy, jak i inspektora sanitarnego. Zgodnie z art. 209 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca, który rozpoczyna działalność jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności, zawiadomić na piśmie właściwego okręgowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności?. Obowiązek ten pracodawca będzie musiał dopełnić również wówczas, gdy będzie zmieniać miejsce lub zakres prowadzonej działalności.

Pierwsza pomoc

Aspekt bezpieczeństwa w zakładzie pracy dotyczy również udzielania pierwszej pomocy tym pracownikom, którzy ulegli wypadkowi podczas wykonywania obowiązków służbowym. Pracodawca, zgodnie z przepisami, ma obowiązek:

-zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

 -wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej

Opisane powyżej działania, w każdym przypadku, powinny być dostosowane do wielkości zakładu pracy, jak i ilości pracowników. Jeżeli pracodawca zatrudnia jedynie pracowników młodocianych, to wypunktowane obowiązki wykonywać może sam.

Zagrożenia zdrowia lub życia

Zakład pracy to miejsce, w którym mogą mieć miejsce różne zdarzenia. W przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub też życia pracowników, podmiot zatrudniający powinien podjąć niezwłocznie działania, które pozwolą mu poinformować wszystkich zatrudnionych o zagrożeniu. Do takich należy również dostarczenie pracownikom takich instrukcji, które umożliwią im bezpieczne przerwanie pracy i oddalenie się z miejsca zagrożenia. Wznowienie pracy nastąpić może dopiero po całkowitym usunięciu zagrożenia. Pamiętać też należy, że pracownicy, którzy podjęli działania mające uchronić ich przed niebezpieczeństwem, nie muszą tego dokonywać w porozumieniu z przełożonymi. Innymi słowy mówiąc, nie ponoszą oni konsekwencji swoich działań chyba, że zaniedbali swoich obowiązków.

 

 

Zasady Bezpieczeństwa Pierwsza Pomoc Ochrona Zdrowia Pracowników Podwyższyć Poziom BHP
Oznakowanie zagrożeń Znajomość pierwszej pomocy Dbanie o zdrowie pracowników Szkolenia BHP dla pracowników
Środki ochrony osobistej Regularne szkolenia Priorytet dla pracodawcy Kontrola stanu bezpieczeństwa
Przestrzeganie zasad i procedur Zapewnienie środków do pierwszej pomocy Komfort psychiczny pracowników Procedury awaryjne
Monitoring i kontrola Wyznaczenie przeszkolonych pracowników   Inspekcje i przeglądy

To może Cię również zainteresować

Wypadek w pracy - sprawdź co Ci się należy

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są podstawowe zasady BHP w pracy?

Podstawowe zasady BHP obejmują m.in. oznakowanie zagrożeń, zapewnienie środków ochrony osobistej i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa.

Dlaczego pierwsza pomoc jest ważna w miejscu pracy?

Wiedza z zakresu pierwszej pomocy pozwala pracownikom szybko i skutecznie reagować w przypadku wypadków, co może uratować życie i zdrowie.

Co to oznacza, że ochrona zdrowia pracowników jest priorytetem pracodawcy?

Oznacza to, że pracodawca stawia na pierwszym miejscu zapewnienie bezpiecznych warunków pracy i dbałość o zdrowie i dobre samopoczucie pracowników.

Jakie są najważniejsze elementy podnoszenia poziomu BHP?

Podnoszenie poziomu BHP wymaga regularnych szkoleń, wdrażania procedur awaryjnych, kontroli stanu bezpieczeństwa oraz zaangażowania pracowników i pracodawców.

Czy społeczna inspekcja pracy jest ważna?

Tak, społeczna inspekcja pracy jest istotna, ponieważ pozwala na kontrolowanie, czy pracodawcy zapewniają bezpieczne warunki pracy dla swoich pracowników.

4 komentarze

Oliwka

Oliwka

BHP trzeba przecież zawsze przestrzegać. Co jest w tym dziwnego bo nie rozumiem?
Franek

Franek

Pracodawca o to musi dbać i ja jako pracownik nigdy bym nie pracował tam gdzie widzę jakieś niejasności. W końcu człowiek ma jedno zdrowie i życie a wielu to bagatelizuje.
Gutek

Gutek

Aby nie było wypadków przy pracy- to praca musi być bezpieczna. Musi odbywać się zawsze w odpowiednich warunkach, które nie szkodzą zdrowiu pracownika.
Wirus

Wirus

Podstawą jest bezpieczeństwo i higiena pracy zawsze. Gdy pracodawca konkretnie zaniedba pewne obowiązki to jest narażony na wielkie kary w przypadku wykrycia tego czy wypadku.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka