Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

Danina solidarnościowa - czym jest i kto jest zobowiązany do jej rozliczenia?

9 września 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 13 głosów

13 głosów

3 komentarze
Danina solidarnościowa - czym jest i kto jest zobowiązany do jej rozliczenia?
Od początku 2019 roku w Polsce obowiązuje tzw. danina solidarnościowa. Jest to obciążenie cywilnoprawne przypominające podatek, do którego uiszczenia zobowiązane są osoby fizyczne, kiedy suma ich dochodów przekracza 1 000 000 zł. Czym dokładnie jest danina solidarnościowa, kto musi ją płacić, jak się ustala podstawy obliczenia daniny solidarnościowej i do kiedy należy się rozliczyć? Dowiedz się więcej na temat opłaty solidarnościowej.

Czego dowiesz się z poniższego artykułu?

 • Czym jest danina solidarnościowa 2022?
 • Ile wynosi podatek solidarnościowy i od jakich dochodów się go odprowadza?
 • Jakie dochody nie są uwzględnianie w obliczeniu daniny solidarnościowej?
 • Jak i w jakim terminie należy rozliczyć daninę solidarnościową?
 • Jak uniknąć daniny solidarnościowej?

Zobacz także artykuł: Podatek od wzbogacenia - czym jest, kiedy go opłacić oraz ile wynosi?

Czym jest danina solidarnościowa i od kiedy obowiązuje?

Danina solidarnościowa jest opłatą uiszczaną przez najlepiej zarabiające osoby fizyczne w kraju, których suma dochodów przekracza 1 000 000 zł rocznie. Powszechnie opłata solidarnościowa jest znana również jako: „janosikowe”, „podatek powyżej miliona”, „podatek dla najbogatszych” czy „trzeci próg podatkowy”. Jest to kolejne zobowiązanie, obok podatków, które muszą rozliczać osoby fizyczne w Polsce.

Jeżeli małżonkowie pozostają ze sobą we wspólności majątkowej i rozliczają się razem, oboje są zobowiązani do zapłacenia daniny solidarnościowej, jeśli ich wspólne dochody przekraczają 1 000 000 zł, nawet jeśli tylko jeden współmałżonek przekroczył swoimi dochodami tę kwotę.

Podatek solidarnościowy obowiązuje od początku 2019 roku. Podstawą do wejścia w życie daniny solidarnościowej jest ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym. Zgodnie z tą ustawą państwowy Fundusz Solidarnościowy ma na celu wsparcie osób niepełnosprawnych, emerytów i rencistów, a jego częścią jest danina solidarnościowa, którą z kolei reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT). Po tym, jak osoba fizyczna wpłaci daninę solidarnościową na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego, naczelnik urzędu przekazuje jej kwotę na rachunek bankowy Funduszu Solidarnościowego. Ze środków Funduszu Solidarnościowego są finansowane liczne programy dotyczące między innymi opieki wytchnieniowej, usług asystenckich, świadczeń medycznych i innych form pomocy osobom niepełnosprawnym, emerytom i rencistom.

Zgodnie z prawem, danina solidarnościowa wynosi 4% podstawy jej obliczenia.

Video

Szukasz pracy?

Instruktor Akrobatyki

Akademia Tańca Krok po Kroku

 • Cieszyn
Dodana
Aplikuj bez CV

Instruktor Zumby

Akademia Tańca Krok po Kroku

 • Cieszyn
Dodana
Dodana

Praca na produkcji w Twoim zasięgu. Pracuj z nami!

ASTRA GRUPPE sp. z o.o.

 • Katowice
 • 3 900-4 400 zł / mc
Dodana
Dodana

Od jakich dochodów odprowadza się daninę solidarnościową?

Podstawą obliczenia daniny solidarnościowej jest nadwyżka ponad 1 000 000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu. Są to:

 • wszystkie dochody objęte skalą podatkową – na przykład wynagrodzenia z tytułu pracy, najmu, dzierżawy, dochody z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, emerytura, umowy zlecenie, umowy o dzieło, prywatnej sprzedaży rzeczy ruchomych, świadczeń chorobowych, itp.
 • dochody z kapitałów pieniężnych – m.in. zbycie papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych
 • dochody z zagranicznych spółek kontrolowanych, dla których zastosowanie ma stawka PIT 19%
 • dochody z zagranicy, dla których stosowana jest metoda proporcjonalnego odliczenia (np. Austria, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania).

Co istotne, sumowane są dochody, a więc przychody pomniejszone przez poniesione koszty.

Dodatkowo od uzyskanej sumy dochodów należy odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne (krajowe i zagraniczne). Odliczeniu nie ulegają m.in. darowizny, ulgi rehabilitacyjne, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Do zapłacenia daniny solidarnościowej są wszystkie osoby fizyczne, których suma dochodów przekracza 1 000 000 po pomniejszeniu jej o wskazane odliczenia. 

Które dochody są zwolnione z daniny solidarnościowej?

Niektóre źródła dochodu nie są w ogóle uwzględnianie przy obliczaniu daniny solidarnościowej. Są to:

 • przychody wynikające ze zbycia nieruchomości, jeśli sprzedaż została dokonana poza działalnością gospodarczą.
 • dochody rozliczane na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 • nieujawnione źródła przychodów.
 • dochody uzyskiwane z tytułu dywidend z podziału zysku.
 • dywidendy ze spółek zagranicznych i dochody wynikające z odpłatnego zbycia udziałów w spółce zagranicznej.
 • dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (między innymi: patent, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, prawo z rejestracji dopuszczonych do obrotu produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, prawa autorskie do programu komputerowego).

Czy daniny solidarnościowej da się uniknąć? 

Jak uniknąć daniny solidarnościowej? Jeśli danina solidarnościowa nie zostanie zapłacona do 30 kwietnia roku kalendarzowego wcale, lub zostanie opłacona w niepełnej wysokości, zgodnie z przepisany ordynacji podatkowej naliczane są odsetki za zwłokę.

Niepłacenie i próby ominięcia daniny solidarnościowej są niezgodne z prawem, a ponadto nie jest to łatwe do zrealizowania z uwagi na istniejące w Polsce rozwiązania prawne przeciwdziałające omijaniu podatków i innych opłat cywilnoprawnych. Jedną z form uniknięcia daniny solidarnościowej mogłaby być zmiana rezydencji podatkowej osoby fizycznej, co na ogół oznacza przeprowadzkę do innego państwa. Byłoby to daleko idące i kosztowne działanie, aby uniknąć daniny solidarnościowej, która wynosi 4% od nadwyżki dochodów ponad 1 000 000 zł.

Osobom fizycznym przysługują jednak odliczenia na przykład na ubezpieczenia społeczne, a niektóre źródła dochodu nie są uwzględnianie przy obliczaniu daniny solidarnościowej. Pod uwagę nie są brane bowiem między innymi przychody wynikające ze sprzedaży domu czy mieszkania, jeśli sprzedaż została dokonana poza działalnością gospodarczą, dochody rozliczane na zasadach ryczałtu czy dochody z innowacji, czyli z kwalifikowanych praw własności intelektualnych.

Niedopełnienie obowiązku rozliczenia daniny solidarnościowej, ukrywanie dochodów i inne formy oszustwa podatkowego mogą prowadzić do poniesienia odpowiedzialności przewidzianej w przepisach Kodeksu karnego skarbowego.

Video

Danina solidarnościowa – jak złożyć wniosek i rozliczyć?

Deklarację o wysokości daniny solidarnościowej składa się wg formularza DSF-1. DSF-1 zawiera dane identyfikacyjne i aktualny adres zamieszkania składającego, a także wykazanie łącznych dochodów, składek na ubezpieczenia społeczne i innych kwot podlegających odliczeniu od dochodu, podatki zapłacone za granicą, oraz wyliczenie wysokości daniny solidarnościowej. W sumie dochodów uwzględnia się dochody podlegające wykazaniu w zeznaniach PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-CFC oraz w rocznym obliczeniu podatku PIT-40A. 

Wypełnioną deklarację DSF-1 należy następnie wysłać do Urzędu Skarbowego w formie papierowej lub w formie elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jeżeli w deklaracji znajdzie się błąd, podatnik ma prawo do złożenia deklaracji korygującej.

Osoby fizyczne zobligowane do zapłaty daniny solidarnościowej muszą złożyć deklarację DSF-1 do 30 kwietnia roku kalendarzowego. W tym samym terminie należy uiścić opłatę solidarnościową. Oznacza to, że danina solidarnościowa 2022 musi zostać opłacona do 30 kwietnia 2023 roku.

Podsumowanie:
  • Danina solidarnościowa jest opłatą uiszczaną przez osoby fizyczne w Polsce o wysokich dochodach, których suma dochodów przekracza 1 000 000 zł rocznie.
  • Podatek solidarnościowy wynosi 4% podstawy jego obliczenia, czyli nadwyżki ponad 1 000 000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu, wliczając w to dochody z pracy, najmu, emerytury, dzierżawy itp.
  • Od daniny solidarnościowej są zwolnione m.in. przychody wynikające ze sprzedaży nieruchomości, dochody rozliczane na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, nieujawnione źródła przychodów oraz dochody z dywidend i z odpłatnego zbycia udziałów w spółce zagranicznej.
  • Unikanie daniny solidarnościowej jest niezgodne z prawem, a niezapłacenie lub niepełna zapłata skutkuje naliczeniem odsetek za zwłokę.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest danina solidarnościowa i ile wynosi?

Danina solidarnościowa jest daniną płaconą od nadwyżki dochodów ponad 1 000 00 zł. Wynosi 4% podstawy jej obliczenia. Inaczej nazywana jest podatkiem powyżej miliona czy podatkiem dla najbogatszych, a dla osób rozliczających się na zasadach podatku progresywnego opłata solidarnościowa może zostać nazwana 3 progiem podatkowym.

Co można odliczyć od daniny solidarnościowej?

Istnieje cała lista źródeł dochodów, które nie są w ogóle uwzględnianie przy obliczaniu podstawy daniny solidarnościowej, na przykład przychody wynikające ze sprzedaży nieruchomości czy dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Poza tą listą od uzyskanej sumy dochodów należy odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne, zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Odliczeniu nie podlegają jednak darowizny, ulgi rehabilitacyjne czy wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

W jakim terminie należy złożyć deklarację i zapłacić daninę solidarnościową?

Osoby fizyczne zobligowane do zapłaty daniny solidarnościowej mają obowiązek złożenia deklaracji DSF-1 oraz uiszczenia opłaty do 30 kwietnia roku kalendarzowego.nn

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

3 komentarze

Andrzej TR

Andrzej TR

Nie jestem zadowolona z faktu, że kolejny podatek wprowadzono dla tylko jednej grupy ludzi - najbogatszych. Wolałabym, żeby rząd skoncentrował się na pomocy wszystkim, którzy tego potrzebują.
Omnibus

Omnibus

Czuję się trochę zdezorientowana po przeczytaniu tego artykułu. Nie wiem czy w przypadku znalezienia pracy na bardzo wysokim stanowisku będę musiała płacić tę daninę? Czy to tylko dla najlepiej zarabiających?
Osa

Osa

Danina solidarnościowa to kolejny podatek, który muszę płacić, ale wiem, że idzie na dobrą sprawę i wsparcie potrzebujących. Cieszy mnie to, że Polska takie programy prowadzi.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka