Pomoc dla pracodawców na ochronę miejsc pracy

Pomoc dla pracodawców na ochronę miejsc pracy
Wiele programów realizowanych przez państwo jest ukierunkowanych na pomoc przedsiębiorcom, którzy zatrudniają pracowników. To właśnie oni mogą skorzystać z dofinansowań, które pozwalają na obniżenie kosztów pracy i tym samym na utrzymanie już istniejących stanowisk pracy.

Realizowane współcześnie programy są skierowane do różnych podmiotów. Jednym z takich, po który mogą sięgnąć firmy został stworzony na podstawie ustawy z dnia 11 października 2013 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Ten, podobnie jak każdy inny, jest dedykowany określonej grupie przedsiębiorców. W tym przypadku skorzystać mogą z niego właściciel firm:

  • którzy nie zalegają w regulowaniu zobowiązań podatkowych czy zobowiązań względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

  • wobec których nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości,

  • u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych (łącznie nie mniej niż o 15%).

Z punktu widzenia przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z tej pomocy istotnym jest, że niezaleganie w urzędzie skarbowym czy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych nie jest tu warunkiem bezwzględnym. Oznacza to, że o pomoc może ubiegać się także przedsiębiorca, który posiada nieuregulowane zobowiązania względem wyżej wymienionych podmiotów, ale zawarł układ ratalny lub podpisał ugodę i realizuje swoje obowiązki na bieżąco. Inną możliwością jest wskazanie przez przedsiębiorcę, że otrzymana pomoc umożliwi mu spłatę zadłużenia wobec urzędu skarbowego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W drugim przypadku jednak zaległości mogą dotyczy wyłącznie okresu, w którym przedsiębiorca odnotował spadek obrotów.

 

Zmiany w firmie

Aby uzyskać wsparcie od państwa, przedsiębiorca musi wprowadzić zmiany w działaniu swojej firmy. Ochrona miejsc pracy polega tu między innymi na wprowadzeniu przestoju ekonomicznego lub też obniżonego wymiaru czasu pracy poszczególnych zatrudnionych. O ile istotą przestoju ekonomicznego jest wstrzymanie się pracowników od wykonywania pracy, o tyle obniżony wymiar czasu pracy to po prostu zmniejszenie wymiaru czasu pracy poszczególnych zatrudnionych (nie więcej jednak niż do połowy wymiaru czasu pracy).

Pracodawca, który zdecyduje się na sięgnięcie po pomoc, musi pamiętać, że wprowadzenie zmian w firmie wiąże się z koniecznością choćby aktualizowania układu zbiorowego pracy. Tam właśnie powinny znaleźć się zapisy dotyczące warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju. Jeżeli w zakładzie pracy nie działają związki zawodowe, to pracodawca jest zobowiązany porozumieć się z przedstawicielami załogi.

 

Co otrzymuje pracownik?

W zależności od wprowadzonych w przedsiębiorstwie zmian, pracownikowi przysługują od pracodawcy określone świadczenia. Gdy mowa o przestoju ekonomicznym, osoba zatrudniona liczyć może na częściowe zaspokojenie wynagrodzenia do 100% wysokości zasiłku dla bezrobotnych (ta część finansowana jest ze środków FGŚP) i wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę (finansowane ze środków pracodawcy). Nieco inaczej jest wówczas, gdy przedsiębiorca zdecydował się na obniżenie czasu pracy zatrudnionych. I w takim jednak wypadku pracownicy mogą liczyć na świadczenia wypłacane ze środków FGŚP i pracodawcy choć w innym wymiarze.

 

Jak uzyskać pomoc?

Pracodawcy, którzy zainteresowani są pomocą, muszą złożyć stosowny komplet dokumentów do marszałka województwa. Po stwierdzeniu, że podmiot ubiegający się o pomoc spełnia warunki, marszałek występuje do dysponenta FGŚP o przyznanie limitu na wypłatę środków. Kolejnym krokiem jest zawarcie z podmiotem zatrudniającym stosownej umowy o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy. Pomoc może być przyznana na maksymalnie 6 miesięcy, choć warto zauważyć, że rozstrzygnięcie o jej ewentualnym przyznaniu trwa stosunkowo krótko ? całość (wraz z pierwszą transzą środków) powinna zostać zamknięta w okresie jednego miesiąca. Pracodawca, który otrzymał fundusze musi przy tym pamiętać, że nie może wypowiedzieć swoim pracownikom umów o pracę nie tylko w okresie pobierania przyznanych świadczeń, ale również w okresie trzech miesięcy po zakończeniu wypłaty pomocy przeznaczonej na ochronę miejsc pracy.

Oceń ten wpis
Pomoc dla pracodawców na ochronę miejsc pracy
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Tomek
2019-12-06, 10:02
Każda pomoc jest ważna, ale często biurokracja lub wymogi są tak dziwne, że za taką pomoc jest to. Bez sensu czasami jest z taką pomocą. Gra nie warta świeczki.
Igor
2019-05-26, 21:28
Są programy i to bardzo fajne, które realizuje nasze państwo na pomoc przedsiębiorcom, którzy zatrudniają pracowników. Dotyczą one ochrony miejsc pracy...
Gabi
2019-05-07, 13:50
Każda korzystna rzecz warta jest zrealizowania. Nie twierdzę, że takich opcji nie brakuje. Mogłoby tylko jeszcze dojść coś dla 1osobowych działalności gospodarczych.
Tomasz Dziechciarz
2019-04-09, 14:30
Jeśli to jest realna pomoc to dobrze, że tak jest. Prawo powinno chronić przecież pracowników, ale także przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą bo oni nakręcają rozwój.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.