Własna firma

Jak wypłacać pieniądze ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

7 marca 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 18 głosów

18 głosów

4 komentarze
Jak wypłacać pieniądze ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z popularnych w Polsce form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej. Wiele osób ma jednak pewne obawy przed założeniem spółki z o.o., ponieważ są przekonani, że wypłata pieniędzy z takiej spółki jest mocno problematyczna. W poniższym artykule doradzamy, jak wypłacać pieniądze ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Majątek spółki a majątek wspólników - odpowiedzialność za zobowiązania finansowe 

Rodzajów spółek jest w Polsce dużo. Jedną z najpopularniejszych jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, majątek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest osobnym bytem i nie łączy go nic z majątkami jej wspólników. Wspólnicy spółki ponoszą odpowiedzialność finansową wyłącznie do wysokości wniesionego przez siebie kapitału zakładowego. 

Za zobowiązania finansowe spółki z o.o. odpowiada spółka całym swoim majątkiem. Pewne problemy mogą pojawić się wtedy, gdy majątek zgromadzony przez spółkę jest stanowczo niewystarczający do pokrycia powstałych długów. Jak wygląda odpowiedzialność w spółce z o.o. za długi?

Zgodnie z artykułem 299 Kodeksu spółek handlowych, członkowie zarządu spółki z o.o. mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za jej zobowiązania finansowe, gdy egzekucja przeciw spółce będzie nieskuteczna. Wtedy członkowie zarządu odpowiadają za nieuiszczone zobowiązania finansowe w sposób solidarny oraz całym swoim majątkiem. Istnieją jednak określone wyjątki zawarte w paragrafie 2 tego artykułu. Członkowie zarządu mogą być zwolnieni z odpowiedzialności za długi spółki z o.o., gdy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości spółki bądź zostanie wszczęte postępowanie układowe.

Czym jest podwójne opodatkowanie w spółce z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to podmiot, który zaliczany jest do grona osób prawnych. Od dochodów uzyskanych przez spółkę z o.o. płaci się podatek CIT, czyli podatek od osób prawnych. Wszystkie pieniądze wpływające na konto spółki są jej majątkiem, a nie członków zarządu czy prezesa. 

Właściciele mają prawo do wypłacenia sobie wynagrodzeń dopiero wtedy, gdy zostanie uiszczony podatek CIT do urzędu skarbowego. W ten sposób zachodzi ryzyko wystąpienia podwójnego opodatkowania. Mianowicie: najpierw zostanie odciągnięta zaliczka na podatek CIT, a potem PIT od dochodu wspólników. Zupełnie inaczej wygląda to w JDG, gdzie podatek płaci się tylko jednorazowo. 

Video

Szukasz pracy?
Dodana
Dodana
Dodana

Doradca Klienta- umowa zlecenie

PeoplePro

  • Świętochłowice
Dodana
Dodana

Jak wypłacać pieniądze ze spółki bez podwójnego opodatkowania?

Podstawowa zasada jest następująca: aby ograniczyć zjawisko podwójnego opodatkowania, pieniądze należy wypłacać w taki sposób, aby było to dla firmy kosztem. Gdy koszty firmowe są większe, wówczas podatek dochodowy ulega zmniejszeniu. 

Jednym z najmniej opłacalnych rozwiązań jest wypłacenie dywidendy. Gdy wspólnicy podejmą decyzję o jej wypłacie, będą musieli zapłacić od niej stosowny podatek, dlatego "na czysto" dostaną mniej pieniędzy. 

Poniżej przedstawiamy najlepsze sposoby na to, jak wypłacać pieniądze ze spółki bez podwójnego opodatkowania: 

Jednym z najkorzystniejszych rozwiązań jest zawarcie ze spółką umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. W tym przypadku można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu co powoduje, że faktycznie można wypłacić około 170 tys. złotych rocznie płacąc podatek tylko jeden raz.
Warto jednak wiedzieć, że umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich wiąże się z określonymi obowiązkami. Przede wszystkim może ona być zawarta tylko wtedy, gdy zostało stworzone dzieło w rozumieniu ustawy o prawie autorskim. Chodzi tu np. o tekst, grafikę, grę komputerową, film. Ponadto jako twórca musimy przenieść na spółkę prawa autorskie.

  1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich z wykorzystaniem 50% kosztów uzyskania przychodu. Jedno z najbardziej optymalnych rozwiązań pod względem podatkowych. Wynika to z tego, że można tutaj zastosować 50% koszty uzyskania przychodu. Tym samym możliwe jest wypłacenie około 170 tys. złotych w skali roku, a podatek zapłacimy tylko raz. Decydując się na to rozwiązanie trzeba pamiętać o tym, że nakłada to na nas konkretne obowiązki. Taka umowa może zostać podpisana tylko pod warunkiem, że wykonawca stworzy dzieło odpowiadające zapisom ustawy o prawie autorskim. Może to być na przykład tekst, grafika, obraz itd. W umowie musi być także zapis mówiące o przeniesieniu przez autora praw autorskich na spółkę. 
  2. Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu. Jest to rozwiązanie dedykowane osobom, które są wspólnikami spółki oraz pełnią funkcję w zarządzie. Wypłata wynagrodzenia członka zarządu z tytułu powołania stanowi koszt dla spółki z o.o. Dzięki temu kwota dochodu, od której spółka musi płacić podatek CIT, ulega zmniejszeniu. Warto również zaznaczyć, że osoby sprawujące funkcję prezesa zarządu są zwolnione z opłacania ZUS, co jest kolejnym ułatwieniem. Od uzyskanego w ten sposób wynagrodzenia opłaca się podatek PIT według skali podatkowej. 
  3. Wynajem nieruchomości spółce. Następny sprytny sposób na uniknięcie podwójnego opodatkowania w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest wynajęcie jej prywatnej nieruchomości oraz pobieranie z tego tytułu czynszu. Stawka podatku z tytułu najmu wynosi 8,5%, dlatego jest to również bardzo dobre rozwiązanie. Wspólnicy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wynajmują na przykład garaże czy szopy, które są zamieniane na magazyny dla firmy. 
  4. Wypłata diet z tytułu podróży służbowych. Gdy wspólnicy spółki sporo podróżują w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, mogą zdecydować się na wypłatę diet. Warto wiedzieć, że diety można także wypłacać tym osobom, które nie są w spółce zatrudnione. 
  5. Wystawianie faktur na spółkę. Inna możliwość to wystawianie faktur na spółkę. Trzeba jednak podejść do tego w sposób odpowiedzialny. Jeżeli posiadamy umowę dotyczącą pełnienia funkcji członka zarządu, wówczas nie mamy prawa wystawić faktury jako własna działalność gospodarcza na spółkę za realizację usług w zakresie zarządzania spółką, ponieważ w ten sposób otrzymywalibyśmy pieniądze dwukrotnie za te same czynności. Jeżeli wspólnik odpowiada w spółce za konkretny obszar, nie może z tego tytułu wystawiać dodatkowych faktur dla spółki ze swojej działalności gospodarczej. Możliwość wystawienia takiej faktury pojawia się dopiero wtedy, gdy świadczone usługi mają inny charakter niż jego codzienny zakres obowiązków, np. dotyczyły dostawy towaru, przygotowania okolicznościowej oprawy graficznej itd.

Video

W przypadku fakturowania własnej spółki konieczne sporządzenie dokumentacji transakcji powiązanych

Zdarza się, że osoby tworzące spółkę świadczą dla niej usługi i wystawiają faktury z prowadzonej działalności gospodarczej. Wystawianie faktur własnej spółce jest jednak obwarowane rozmaitymi ograniczeniami. Przede wszystkim, kwota za realizację tych usług na fakturach musi odpowiadać realiom rynkowym, sam fakt fakturowania nie może służyć do tworzenia sztucznej straty w spółce. 

Wspólnicy spółek muszą też sporządzać dokumentację dla transakcji powiązanych. Jest to szczególnie ważne zwłaszcza na wypadek kontroli ze strony urzędu skarbowego. W przypadku, gdy spółka będzie w stanie udokumentować wszystkie zrealizowane transakcje, wtedy ryzyko sankcji finansowych będzie niezwykle niskie. 

Fakturowanie własnej spółki: obejście prawa, czy dozwolona praktyka?

Fakturowanie własnej spółki jest dozwoloną praktyką, trzeba tylko ją właściwie udokumentować. Jeżeli dokumentacja transakcji powiązanych nie będzie kompletna, wtedy na przedsiębiorców mogą zostać nałożone sankcje podatkowe, karno-skarbowe lub nawet karne. Brak złożenia w odpowiednim terminie właściwemu organowi dokumentacji bądź złożenie fałszywej dokumentacji może grozić kara wynosząca nawet 6,4 mln złotych.

Podsumowanie:
  • Spółka z o.o. odpowiada za swoje zobowiązania finansowe całym swoim majątkiem, a członkowie zarządu mogą zostać pociągnięci do solidarnej odpowiedzialności za nieuiszczone zobowiązania finansowe.
  • Spółka z o.o. płaci podatek CIT od swoich dochodów, co powoduje ryzyko wystąpienia podwójnego opodatkowania. Aby uniknąć tego zagrożenia, należy wypłacać pieniądze ze spółki w taki sposób, aby były to koszty dla firmy.
  • Najkorzystniejsze sposoby na wypłacanie pieniędzy ze spółki bez podwójnego opodatkowania to: umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu, wynajem prywatnej nieruchomości spółce oraz wypłata diet z tytułu podróży służbowych.
  • Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich oraz wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu pozwalają na zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu i wypłacenie około 170 tys. złotych w skali roku, a podatek zapłacić tylko raz.

Najczęściej zadawane pytania

Na czym polega podwójne opodatkowanie w spółkach z o.o.?

Podwójne opodatkowanie w spółkach z o.o. jest uwarunkowane tym, iż tego typu podmiot jest osobą prawną i musi opłacać podatek CIT. Z kolei wypłaty dla wspólników są obciążone dodatkowo podatkiem PIT. Istnieją jednak skuteczne sposoby, dzięki którym można uniknąć podwójnego podatkowania.

Jakie są sposoby na uniknięcie podwójnego opodatkowania w spółce z o.o.?

Do najlepszych sposobów na uniknięcie podwójnego opodatkowania w spółce z o.o. zaliczamy podpisanie umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, wynajem nieruchomości prywatnych spółce oraz wystawianie faktur na spółkę.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

4 komentarze

Francio

Francio

Bardzo przydatne informacje dla przedsiębiorcy. Muszę zwrócić uwagę na to, jak wypłacać pieniądze ze spółki bez podwójnego opodatkowania i może to mieć wpływ na moje dalsze decyzje w zakresie finansów firmy.
Elka

Elka

Bardzo mądry artykuł, szczególnie w kontekście odpowiedzialności członków zarządu za długi spółki. To ważne, aby wiedzieć przed podjęciem pracy w takiej firmie i oceniać ryzyko inwestycyjne.
Ola

Ola

Ciekawe informacje o spółkach z o.o. W przyszłości może to mi się przydać, jeśli się zdecyduję na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
ITITI

ITITI

Dobrze wiedzieć, jak działa odpowiedzialność za długi spółki z o.o. W końcu jako pracownik chciałbym mieć pewność, że moja praca nie zostanie zmarnowana przez niewywiązanie się firmy ze swoich finansowych zobowiązań.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.