Własna firma

Rachunkowość dla spółki z o.o. - ile kosztuje?

31 marca 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 7 głosów

7 głosów

5 komentarzy
Rachunkowość dla spółki z o.o. - ile kosztuje?
Prowadząc spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, trzeba stosować się do ściśle określonych i bardziej restrykcyjnych przepisów rachunkowych niż w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, co może wiązać się z koniecznością poniesienia większych kosztów. Jaki jest cennik rachunkowości dla spółki z o.o.?

Przeczytaj też: Jak wybrać najlepszą księgową?

Rachunkowość dla spółki z o.o. – czym różni się od rachunkowości dla jednoosobowej działalności gospodarczej?

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą wybrać między prowadzeniem pełnej a uproszczonej księgowości. Należy jednak zaznaczyć, że ta możliwość przysługuje wyłącznie tym przedsiębiorcom, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro. Jeśli więc przedsiębiorca osiągnie roczny przychód w wysokości co najmniej 2 000 000 mln euro, jest zobligowany do prowadzenia pełnej księgowości – w pozostałych przypadkach nie jest to konieczne.

Z kolei wszystkie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, co sprowadza się do ewidencjonowania wszelkich operacji związanych z działalnością przedsiębiorstwa. Pełna księgowość obejmuje między innymi wykaz aktywów i pasywów. Aktywa to majątek spółki o określonej wartości, natomiast pasywa to źródła pochodzenia majątku firmy – kapitały własne oraz obce. Co ważne, suma aktywów musi być równa sumie pasywów.

Księga przychodów i rozchodów a pełne księgi handlowe

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i rozliczający się na zasadach ogólnych, prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Stanowi ona ewidencję księgową, w której operacje gospodarcze ewidencjonowane są w formie uproszczonej. W księdze przychodów i rozchodów ujmuje się między innymi:

 • przychody uzyskane ze sprzedaży,
 • przychody, które nie są bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością,
 • zakup towarów handlowych i materiałów oraz koszty dodatkowe związane z ich zakupem,
 • wszelkie wydatki ponoszone w związku z prowadzeniem działalności, w tym wynagrodzenia,
 • koszty prac badawczo-rozwojowych.

Co istotne, z możliwości prowadzenia uproszczonej księgowości w formie księgi przychodów i rozchodów mogą skorzystać:

Szukasz pracy?

Księgowy/-a

RECONNECT

 • Kraków
 • 7 000-11 000 zł / mc
Dodana

Electrical Supervisor

RECONNECT

 • Kraków
 • 11 000-45 000 zł / mc
Dodana

Operator wózka widłowego - Holandia - nowoczesny magazyn - praca na dłużej!

DSV Services Sp. z o.o.

 • Holandia
 • 10 000-12 500 zł / mc
Dodana

Samodzielna księgowa/księgowy

KRAKBAU Spółka Akcyjna

 • Kraków
Dodana

Praca dla Pokojowego / Pokojówki w Szwecji

In-Serv Team Sp. z o. o.

 • Szwecja
Dodana
 • osoby fizyczne, osiągające przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i rozliczają się na zasadach ogólnych lub wybrały podatek liniowy jako formę opodatkowania przychodu,
 • spółki jawne osób fizycznych,
 • spółki cywilne osób fizycznych,
 • spółki partnerskie.

Ponadto muszą one spełniać wspomniane już kryterium przychodów netto, które ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie mogą przekroczyć równowartości 2 000 000 euro.

W przeciwnym razie podmioty te, niezależnie od rodzaju spółki, są zobligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, co potocznie jest określane mianem pełnej księgowości. Oprócz osób fizycznych i spółek, które przekroczą roczny limit przychodów, obowiązek prowadzenia pełnej księgowości dotyczy także spółek kapitałowych, czyli spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych, a ponadto spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

Pełne księgi handlowe stanowią swoiste zestawienie każdego zdarzenia gospodarczego, jakie miało miejsce w danym przedsiębiorstwie. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, księgi rachunkowe muszą składać się z następujących elementów:

 • dziennika,
 • księgi głównej,
 • ksiąg pomocniczych,
 • zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,
 • wykazu składników aktywów i pasywów.

Video

Konieczność przygotowywania corocznych sprawozdań finansowych do KRS

Osoby prowadzące spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, muszą przygotować sprawozdanie finansowe za każdy rok obrotowy, które zawiera:

 • rachunek zysków i strat,
 • bilans,
 • informację dodatkową.

Wszystkie dokumenty składa się w formie elektronicznej do KRS. W przypadku spółek, których sprawozdania finansowe muszą być badane przez biegłych rewidentów, sprawozdanie musi dodatkowo obejmować rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym. Są do tego zobligowane spółki, które w poprzednim roku obrotowym spełniły co najmniej dwa z trzech poniższych warunków:

 • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,
 • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

Ile kosztuje prowadzenie pełnej księgowości dla działalności gospodarczej?

Obowiązek czy też chęć prowadzenia pełnej księgowości często wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Oczywiście istnieją funkcjonalne, a zarazem łatwe obsłudze programy księgowo-podatkowe, ale mimo to wielu przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z usług zawodowego księgowegoIle jednak kosztuje księgowa i od czego to zależy?

O ile prowadzenie księgowości dla małej, jednoosobowej firmy to wydatek, który często nie przekracza 200 zł miesięcznie, o tyle koszt księgowości spółki z o.o. zwykle nie jest mniejszy niż 300-400 zł. To, ile kosztuje pełna księgowość, jest uzależnione przede wszystkim od zakresu usługi, ale również liczby generowanych dokumentów.

Przyjmuje się, że księgowość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kosztuje średnio 500-600 zł, przy czym w przypadku większych firm i dużej liczby dokumentów, comiesięczna obsługa może oznaczać wydatek rzędu 1000-1300 zł. Koszty księgowości różnią się także w zależności od lokalizacji – w większych miastach, takich jak Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków czy Gdańsk, ceny zwykle są wyższe niż w mniejszych miejscowościach.

Prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z koniecznością przestrzegania bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących prowadzenia rachunkowości. W przypadku spółek z o.o. konieczne jest przede wszystkim prowadzenie pełnych ksiąg handlowych, co z kolei często przekłada się na konieczność ponoszenia wyższych kosztów księgowości.

Podsumowanie:
  • Rachunkowość dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością różni się znacznie od rachunkowości dla jednoosobowej działalności gospodarczej.
  • Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą wybrać między prowadzeniem pełnej a uproszczonej księgowości, natomiast wszystkie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.
  • Spółki kapitałowe, jak również spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne muszą również składać coroczne sprawozdania finansowe do KRS, które obejmują m.in. bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową.
  • Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości często wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, jednak istnieją funkcjonalne programy księgowo-podatkowe oraz usługi profesjonalnych księgowych.

Najczęściej zadawane pytania

Czym różni się księgowość jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki z o.o.?

Osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, a ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro, mogą zdecydować się na księgowość pełną lub uproszczoną. Z kolei spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są zobligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, w których ewidencjonowane są wszystkie operacje związane z działalnością przedsiębiorstwa.

Jakie są koszty księgowości dla spółki z o.o.?

Cennik księgowości dla spółki z o.o. jest uzależniony przede wszystkim od szczegółowego zakresu świadczonych usług oraz średniej liczby generowanych dokumentów. Istotnymi aspektami są również lokalizacja biura – w większych miastach zwykle obowiązują wyższe ceny. Można jednak przyjąć, że średni koszt księgowości spółki z o.o. to 500-600 zł miesięcznie.nn

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

5 komentarzy

pracownik

pracownik

Jako przedsiębiorca prowadzący spółkę z o.o., temat rachunkowości jest dla mnie niezwykle istotny. Cieszę się, że artykuł uściślił, jakie są różnice w jej prowadzeniu między spółką a jednoosobową działalnością gospodarczą.
nauczyciel

nauczyciel

Bardzo wartościowa informacja dla każdego, kto planuje założyć własną firmę. Teraz wiadomo, czym różnią się obowiązki dotyczące rachunkowości między jednoosobową działalnością a spółką z o.o.
Janek1

Janek1

Mam wrażenie, że artykuł został napisany w sposób skomplikowany, niezbyt przystępny dla laika. Trudno mi się w nim połapać.
jagna

jagna

Ciekawe artykułu o różnicach w prowadzeniu rachunkowości dla spółki z o.o. i jednoosobowej działalności gospodarczej. Warto było przeczytać, aby lepiej zrozumieć temat.
Księgowy

Księgowy

Średni koszt 500-600 zł. miesiecznie??? Kompletnie się ta ksiegowe nie szanują, kompletnie. Minimum to 1500

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.