!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Własna firma

Rachunkowość dla spółki z o.o. - ile kosztuje?

31 marca 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 7 głosów

7 głosów

0 komentarzy

Rachunkowość dla spółki z o.o. - ile kosztuje?
Prowadząc spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, trzeba stosować się do ściśle określonych i bardziej restrykcyjnych przepisów rachunkowych niż w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, co może wiązać się z koniecznością poniesienia większych kosztów. Jaki jest cennik rachunkowości dla spółki z o.o.?

Przeczytaj też: Jak wybrać najlepszą księgową?

Rachunkowość dla spółki z o.o. – czym różni się od rachunkowości dla jednoosobowej działalności gospodarczej?

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą wybrać między prowadzeniem pełnej a uproszczonej księgowości. Należy jednak zaznaczyć, że ta możliwość przysługuje wyłącznie tym przedsiębiorcom, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro. Jeśli więc przedsiębiorca osiągnie roczny przychód w wysokości co najmniej 2 000 000 mln euro, jest zobligowany do prowadzenia pełnej księgowości – w pozostałych przypadkach nie jest to konieczne.

Z kolei wszystkie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, co sprowadza się do ewidencjonowania wszelkich operacji związanych z działalnością przedsiębiorstwa. Pełna księgowość obejmuje między innymi wykaz aktywów i pasywów. Aktywa to majątek spółki o określonej wartości, natomiast pasywa to źródła pochodzenia majątku firmy – kapitały własne oraz obce. Co ważne, suma aktywów musi być równa sumie pasywów.

Księga przychodów i rozchodów a pełne księgi handlowe

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i rozliczający się na zasadach ogólnych, prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Stanowi ona ewidencję księgową, w której operacje gospodarcze ewidencjonowane są w formie uproszczonej. W księdze przychodów i rozchodów ujmuje się między innymi:

 • przychody uzyskane ze sprzedaży,
 • przychody, które nie są bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością,
 • zakup towarów handlowych i materiałów oraz koszty dodatkowe związane z ich zakupem,
 • wszelkie wydatki ponoszone w związku z prowadzeniem działalności, w tym wynagrodzenia,
 • koszty prac badawczo-rozwojowych.

Co istotne, z możliwości prowadzenia uproszczonej księgowości w formie księgi przychodów i rozchodów mogą skorzystać:

 • osoby fizyczne, osiągające przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i rozliczają się na zasadach ogólnych lub wybrały podatek liniowy jako formę opodatkowania przychodu,
 • spółki jawne osób fizycznych,
 • spółki cywilne osób fizycznych,
 • spółki partnerskie.

Ponadto muszą one spełniać wspomniane już kryterium przychodów netto, które ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie mogą przekroczyć równowartości 2 000 000 euro.

W przeciwnym razie podmioty te, niezależnie od rodzaju spółki, są zobligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, co potocznie jest określane mianem pełnej księgowości. Oprócz osób fizycznych i spółek, które przekroczą roczny limit przychodów, obowiązek prowadzenia pełnej księgowości dotyczy także spółek kapitałowych, czyli spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych, a ponadto spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

Pełne księgi handlowe stanowią swoiste zestawienie każdego zdarzenia gospodarczego, jakie miało miejsce w danym przedsiębiorstwie. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, księgi rachunkowe muszą składać się z następujących elementów:

 • dziennika,
 • księgi głównej,
 • ksiąg pomocniczych,
 • zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,
 • wykazu składników aktywów i pasywów.

Video

Konieczność przygotowywania corocznych sprawozdań finansowych do KRS

Osoby prowadzące spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, muszą przygotować sprawozdanie finansowe za każdy rok obrotowy, które zawiera:

 • rachunek zysków i strat,
 • bilans,
 • informację dodatkową.

Wszystkie dokumenty składa się w formie elektronicznej do KRS. W przypadku spółek, których sprawozdania finansowe muszą być badane przez biegłych rewidentów, sprawozdanie musi dodatkowo obejmować rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym. Są do tego zobligowane spółki, które w poprzednim roku obrotowym spełniły co najmniej dwa z trzech poniższych warunków:

 • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,
 • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

Ile kosztuje prowadzenie pełnej księgowości dla działalności gospodarczej?

Obowiązek czy też chęć prowadzenia pełnej księgowości często wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Oczywiście istnieją funkcjonalne, a zarazem łatwe obsłudze programy księgowo-podatkowe, ale mimo to wielu przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z usług zawodowego księgowegoIle jednak kosztuje księgowa i od czego to zależy?

O ile prowadzenie księgowości dla małej, jednoosobowej firmy to wydatek, który często nie przekracza 200 zł miesięcznie, o tyle koszt księgowości spółki z o.o. zwykle nie jest mniejszy niż 300-400 zł. To, ile kosztuje pełna księgowość, jest uzależnione przede wszystkim od zakresu usługi, ale również liczby generowanych dokumentów.

Przyjmuje się, że księgowość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kosztuje średnio 500-600 zł, przy czym w przypadku większych firm i dużej liczby dokumentów, comiesięczna obsługa może oznaczać wydatek rzędu 1000-1300 zł. Koszty księgowości różnią się także w zależności od lokalizacji – w większych miastach, takich jak Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków czy Gdańsk, ceny zwykle są wyższe niż w mniejszych miejscowościach.

Prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z koniecznością przestrzegania bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących prowadzenia rachunkowości. W przypadku spółek z o.o. konieczne jest przede wszystkim prowadzenie pełnych ksiąg handlowych, co z kolei często przekłada się na konieczność ponoszenia wyższych kosztów księgowości.

Najczęściej zadawane pytania

Czym różni się księgowość jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki z o.o.?

Osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, a ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro, mogą zdecydować się na księgowość pełną lub uproszczoną. Z kolei spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są zobligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, w których ewidencjonowane są wszystkie operacje związane z działalnością przedsiębiorstwa.

Jakie są koszty księgowości dla spółki z o.o.?

Cennik księgowości dla spółki z o.o. jest uzależniony przede wszystkim od szczegółowego zakresu świadczonych usług oraz średniej liczby generowanych dokumentów. Istotnymi aspektami są również lokalizacja biura – w większych miastach zwykle obowiązują wyższe ceny. Można jednak przyjąć, że średni koszt księgowości spółki z o.o. to 500-600 zł miesięcznie.nn

Podziel się

Komentarze

Nikt jeszcze nie dodał komentarza do tego artykułu.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.