Działalność gospodarcza

Nowy Ład a Estoński CIT - przedsiębiorco, uważaj!

13 listopada 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 13 głosów

13 głosów

4 komentarze
Nowy Ład a Estoński CIT - przedsiębiorco, uważaj!
Estoński CIT to sposób opodatkowania, który promuje inwestycje i minimalizuje formalności przy rozliczeniu podatków. Jednak wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu obowiązują również nowe przepisy dotyczące opodatkowania estońskim CIT-em.

Przeczytaj też: Jak Nowy Ład wpłynie na podatki?

Czym jest estoński CIT?

Estoński CIT, czyli ryczałt od przychodów spółek, to sposób opodatkowania, który pozwala na zminimalizowanie rozliczeń z urzędem skarbowym oraz księgowości prowadzonej w przedsiębiorstwie. Stosując CIT estoński, przedsiębiorca nie musi:

 • prowadzić rachunkowości podatkowej,
 • ustalać podatkowych kosztów uzyskania przychodów,
 • obliczać podatkowych odpisów amortyzacyjnych.

Na czym polega estoński CIT? Ważną cechą systemu estońskiego jest to, że zaliczki na podatek CIT nie są płacone co miesiąc – podatek jest odprowadzany dopiero w momencie wypłaty zysku ze spółki (dywidendy). Dla przedsiębiorcy oznacza to możliwość wskazania momentu, w którym nastąpi opodatkowanie, a tym samym przeznaczenia środków na cele związane z bieżącą działalnością firmy. Istotną różnicą jest także niższa efektywna stawka podatku w momencie opodatkowania w porównaniu z klasycznym CIT-em:

 • dla małych podatników – 20% zamiast 26,29%,
 • dla pozostałych podatników – 25% zamiast 34,39%.

Dla kogo przeznaczony jest estoński CIT?

Choć estoński CIT jest określany jako prosty i oszczędny, a przez to atrakcyjny sposób opodatkowania, nie wszyscy mogą stosować te zasady opodatkowania. Dla kogo jest estoński CIT i jakie warunki trzeba spełnić, by móc skorzystaj z tej formy opodatkowania? Na system estoński mogą zdecydować się spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne i proste spółki akcyjne, jeżeli:

 • przychody z wierzytelności, odsetek, pożyczek, opłat leasingowych, poręczeń, gwarancji, praw autorskich, praw własności przemysłowej, ze zbycia instrumentów finansowych oraz z transakcji z podmiotami powiązanymi nie przekraczają 50% wszystkich przychodów spółki;
 • zatrudniają na podstawie:
  • umowy o pracę co najmniej 3 osoby przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym, albo
  • innej umowy pod warunkiem, że wydatki na wynagrodzenia z ich tytułu stanowią co najmniej 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw;
 • udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami tych spółek są wyłącznie osoby fizyczne;
 • nie posiadają udziałów (akcji) w innej spółce, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym;
 • za okres opodatkowania ryczałtem nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości;
 • złożą zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym mają być opodatkowane ryczałtem.

Wybierając estoński CIT i decydując się na przejście na ryczałt, wynikające z niego zasady opodatkowania będą stosowane przez 4 następujące po sobie bezpośrednio lata podatkowe. Jeśli w tym czasie przedsiębiorca nie zrezygnuje z estońskiego CIT-u, okres opodatkowania na tych zasadach zostanie przedłużony o kolejne 4 lata. Chęć rezygnacji z ryczałtu może zostać złożona w deklaracji podatkowej, którą składa się do końca trzeciego miesiąca następującego po roku podatkowym.

Szukasz pracy?
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana

Video

Estoński CIT – kto skorzysta?

Estoński CIT może być korzystną alternatywą dla polskich przedsiębiorców, którzy stosują klasyczny CIT. Wśród najważniejszych korzyści dla firm płynących z systemu estońskiego wymienia się:

 • wyższą odporność na dekoniunkturę,
 • większe zdolności inwestycyjne,
 • wzrost produktywności i innowacyjności,
 • oszczędność czasu przy rozliczeniach podatkowych.

CIT estoński ma również nieść ze sobą określone korzyści dla gospodarki, w tym:

 • zwiększenie odporności na kryzysy,
 • likwidację barier rozwojowych dla sektora MŚP,
 • większa produktywność firm,
 • wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw,
 • wzrost liczby miejsc pracy,
 • wzrost atrakcyjności inwestycyjnej kraju.

Od kiedy obowiązuje nowy estoński CIT i jakie zmiany wprowadził nowy Polski Ład?

Od 1 stycznia 2022 roku, wraz z wprowadzeniem nowego Polskiego Ładu, w życie weszły nowe regulacje dotyczące przepisów podatków. Wcześniej – głównie z uwagi na konieczność spełnienia licznych warunków – estoński CIT w Polsce nie cieszył się zbyt dużym zainteresowaniem. Po wprowadzeniu Polskiego Ładu, wejście do systemu estońskiego ma być łatwiejsze, dzięki czemu więcej firm ma mieć możliwość skorzystania z tej formy opodatkowania. Może to być decydującym argumentem dla przedsiębiorców, którzy muszą dokonać wyboru między spółką a JDG.

Najważniejsze zmiany w estońskim CIT, jakie weszły w życie wraz z nowym Polskim Ładem, to:

 • poszerzenie katalogu podmiotów – od stycznia 2022 roku z estońskiego CIT mogą skorzystać też spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne oraz proste spółki akcyjne;
 • zniesienie limitu przychodów – wcześniej był on określony na poziomie 100 mln zł;
 • obniżenie stawek ryczałtu – w przypadku małych podatników oraz podatników rozpoczynających prowadzenie działalności wynosi on 10% podstawy opodatkowania, a dla innych podatników 20%;
 • zniesienie obowiązku ponoszenia nakładów inwestycyjnych – przy czym dla dużych podmiotów będzie to nadal istotne z uwagi na możliwość stosowania niższej nominalnej stawki ryczałtu;
 • zmiana terminu zapłaty ryczałtu od dochodów.

Wraz z wprowadzeniem nowego Polskiego Ładu, w estońskim CIT zaszły istotne zmiany. Dzięki temu możliwość stosowania estońskiego CIT-u ma być dostępna dla szerszego grona przedsiębiorców, a za sprawą ograniczenia koniecznych do spełnienia warunków, łatwiejsze ma być także samo wejście do systemu estońskiego.

Podsumowanie:
 • Estoński CIT to forma opodatkowania, która pozwala zminimalizować rozliczenia z urzędem skarbowym oraz księgowość prowadzoną w przedsiębiorstwie.
 • Ważną cechą systemu estońskiego jest to, że podatek jest odprowadzany dopiero w momencie wypłaty zysku ze spółki, co pozwala na wskazanie momentu opodatkowania oraz przeznaczenia środków na cele związane z działalnością firmy.
 • Estoński CIT jest przeznaczony dla spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowych, spółek komandytowo-akcyjnych i prostych spółek akcyjnych, pod warunkiem spełnienia określonych wymagań dotyczących przychodów, zatrudnienia, udziałowców i inwestycji.
 • Wśród korzyści płynących z systemu estońskiego wymienia się wyższą odporność na dekoniunkturę, większe zdolności inwestycyjne, wzrost produktwyności i innowacyjności, oraz oszczędność czasu przy rozliczeniach podatkowych.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest estoński CIT?

Estoński CIT to sposób opodatkowania pozwalający na zminimalizowanie rozliczeń z urzędem skarbowym oraz prowadzonej księgowości. Przedsiębiorca, który stosuje system estoński, nie jest zobligowany do prowadzenia rachunkowości podatkowej, ustalania podatkowych kosztów uzyskania przychodów oraz obliczania podatkowych odpisów amortyzacyjnych.

Kto może stosować estoński CIT?

Z tej formy opodatkowania mogą skorzystać spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a od stycznia 2022 roku także proste spółki akcyjne, spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne. Mimo wprowadzonych zmian wciąż muszą one jednak spełniać kilka warunków, w tym: osiągać ponad połowę przychodów spółki z działalności operacyjnej oraz zatrudniać co najmniej trzy osoby na podstawie umowy o pracę lub innej umowy przy wypłacaniu wynagrodzenia w określonej wysokości. Ponadto ich udziałowcami muszą być wyłącznie osoby fizyczne.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

4 komentarze

Wacek

Wacek

Jako przedsiębiorca jestem bardzo zainteresowany stosowaniem estońskiego CIT. Korzyści, jakie wynikają z tego systemu opodatkowania, wydają mi się bardzo atrakcyjne. Mam nadzieję, że nowe regulacje podatkowe pomogą mi zredukować koszty prowadzenia firmy.
Elvis

Elvis

Czy to oznacza, że stosując estoński CIT, firma będzie miała większe możliwości zatrudniania pracowników? Bardzo byłbym zadowolony, jeśli tak by było, ponieważ obecnie szukanie pracy jest trudne.
Stachu

Stachu

Cieszę się, że Polska wprowadza zmiany w podatkach, które mają na celu ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia swojego biznesu. Mam nadzieję, że to przyczyni się również do otwarcia nowych miejsc pracy.
studemt Jarek

studemt Jarek

To brzmi bardzo interesująco! Jestem ciekaw, jakie dokładnie korzyści dla pracowników wynikają z estońskiego CIT. Czy można być zadowolonym z takiego systemu opodatkowania, jeśli pracuje się w małej firmie?

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.