Ochrona zdrowia pracowników młodocianych

Ochrona zdrowia pracowników młodocianych
Pracownicy młodociani nie mogą wykonywać wszystkich prac w zakładzie pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, takich pracowników zatrudnia się albo w celu przyuczenia do zawodu, albo też przy lekkich pracach. Ustawodawca chroni też zdrowie młodocianych przez przepisy zamieszczone w różnych aktach prawnych.

Szczególna ochrona zdrowia pracowników młodocianych przejawia się przede wszystkim w tym, że nie mogą oni być zatrudniani przy wykonywaniu niektórych prac. Ponadto, przysługuje im znacznie więcej dni wolnych. Pracownik młodociany może ? zgodnie z art. 205 § 4 Kodeksu pracy ? wystąpić o udzielenie mu w okresie ferii szkolnych bezpłatnego urlopu i to w wymiarze do 2 miesięcy łącznie z przysługującym mu urlopem wypoczynkowym. W zakresie pracy, które pracownik młodociany może wykonywać i których wykonywanie jest mu wzbronione, odwołać należy się do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 roku w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac.

Tych prac nie wykona pracownik młodociany

Pracownicy młodociani nie mogą wykonywać wielu prac. Większość z nich związana jest z nadmiernym wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów. Ponadto, młodociani nie mogą wykonywać prac w obciążającym organizm mikroklimacie, czynności w pomieszczeniach, które nie są właściwie oświetlone, jak również prac w hałasie czy drganiach. Dodatkowo młodociani nie mogą być angażowani do świadczenia pracy w polach elektromagnetycznych, elektrostatycznych czy też w warunkach, które narażałyby ich na promieniowanie jonizujące, laserowe, nadfioletowe czy podczerwone. Przełożeni nie mogą pracowników młodocianych oddelegować do pracy poniżej poziomu gruntu i na wysokości, zabronione jest też polecanie wykonywania im prac w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu czy prac ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi.

Do których prac wzbronionych pracownik młodociany zostanie dopuszczony?

Z punktu widzenia pracowników młodocianych, jak i pracodawców, którzy ich zatrudniają, istotne jest, że do niektórych prac wzbronionych można dopuścić młodocianych. Mowa tu przede wszystkim o tych pracach i takim zakresie, który jest niezbędny do przygotowania zawodowego. Warto jednak zauważyć, że wówczas prace wzbronione muszą być przewidziane w programie praktycznej nauki zawodu. Dodatkowo ważne jest, aby pracownicy młodociani nie byli w tym przypadku zatrudnieni w charakterze pracowników stałych. Ich praca powinna być wyłącznie związana z praktycznym zapoznaniem się z podstawami, które są niezbędne, aby w okresie późniejszym świadczyć pracę w sposób jakościowy.

Bez badań młodociany nie pracuje

Ochrona zdrowia pracowników młodocianych polega również na tym, że nie mogą oni wykonywać prac bez wstępnych badań lekarskich. Ponadto, podlegają oni badaniom okresowym i kontrolnym w trakcie zatrudnienia i to zgodnie z art. 201 Kodeksu pracy. Z punktu widzenia pracodawców istotne jest, że pracownika młodocianego zawsze należy wysłać na badania wstępne i to niezależnie od tego, czy przedstawi on świadectwo lekarskie, z którego wynika, że nie ma przeciwwskazań, aby wykonywał on określone prace. Jeżeli jednak lekarz orzeknie, że dana praca zagraża zdrowiu młodocianego, to ? zgodnie z art. 201 § 2 Kodeksu pracy ? ?pracodawca jest obowiązany zmienić rodzaj pracy, a gdy nie ma takiej możliwości, niezwłocznie rozwiązać umowę o pracę i wypłacić odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia?.

Obowiązek przekazania informacji

Pracownik młodociany, który podejmuje się świadczenia pracy, musi też być poinformowany o ewentualnych zagrożeniach. Obowiązek przekazania tych informacji spoczywa na pracodawcy. Zgodnie z art. 201 § 3 Kodeksu pracy: ?Pracodawca jest obowiązany przekazać informacje o ryzyku zawodowym, które wiąże się z pracą wykonywaną przez młodocianego, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami również przedstawicielowi młodocianego?. Punkt ten jest o tyle istotny, że to kolejny sposób, w jaki ustawodawca chroni zdrowie i życie pracowników młodocianych.

Oceń ten wpis
Ochrona zdrowia pracowników młodocianych
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

młodzik
2019-12-12, 10:28
Ochrona zdrowia pracowników młodocianych - przydatne informacje w tym artykule.
pracow. TR
2019-05-21, 10:22
Zatrudnia się w zakładach pracy pracowników młodocianych. Oni nie mogą wykonywać wszystkich czynności. Powinni się zapoznać z warunkami pracy, prawami ich, obowiązkami i wykazem prac, których im nie wolno wykonywać. Zazwyczaj są oni przyuczani do przyszłej pracy.
Mocha
2019-05-08, 14:18
Wiadomo, że pracownicy młodociani muszą być chronieni i ustawa o tym decyduje w ten sposób jako pracodawcy trzeba poznać wszystkie obowiązujące zasady.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.