Na umowę o pracę czy umowę cywilnoprawną?

Na umowę o pracę czy umowę cywilnoprawną?
Choć wiedza pracowników w zakresie ich praw jest coraz większa, wciąż nie wszyscy są świadomi tego, czym różni się umowa o pracę od umów cywilnoprawnych. Kiedy umowa o pracę nie może zastąpić umowy zlecenia lub umowy o dzieło?


W zakresie zawierania umów pracodawca i pracownik mogą wybierać w szerokim wachlarzu dostępnych możliwości. Już tylko umowa o pracę może być zawarta na czas nieokreślony, określony, na czas zastępstwa nieobecnego pracownika, jak również na czas wykonywania określonej pracy. Paleta ta powiększa się też o umowy cywilnoprawne, z czego najpopularniejszymi są umowa zlecenie i umowa o dzieło. W niektórych jednak przypadkach podmiot zatrudniający będzie musiał zatrudnić kandydata od razu na umowę o pracę, gdyż w przeciwnym przypadku narazi się na poważne konsekwencje.

Umowa o pracę, czyli co?

Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy umowa o pracę zawarta zostaje wówczas, gdy ?Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca ? do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem?. Inaczej mówiąc, aby zatrudnienie miało charakter stosunku pracy muszą być spełnione poniższe cechy:

  • podporządkowanie pracownika przełożonemu,
  • odpłatność wykonywanej przez pracownika pracy,
  • świadczenie pracy przez zatrudnionego osobiście,
  • powtarzanie pracy w codziennych lub też dłuższych odstępach czasu,
  • świadczona praca jest wykonywana na ryzyko pracodawcy, co oznacza tyle, że to podmiot zatrudniający ponosi ewentualne konsekwencje błędów, jakie popełnił przez niego zatrudniony,
  • wykonywana praca świadczona jest w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę.

Spełnienie powyższych przesłanek jest równoznaczne z tym, że strony zawarły umowę o pracę. Dodatkowo trzeba też pamiętać, że nazwanie jej umową cywilnoprawną ? zgodnie z Kodeksem pracy ? jest niedopuszczalne.

Kiedy umowy cywilnoprawne?

Zasadą jest, że to zainteresowane strony ustalają, jaki charakter prawny będzie miała umowa o zatrudnienie. Z drugiej jednak strony zarówno pracownik, jak i zatrudniony muszą pamiętać, że rodzaj zawieranej umowy o pracę musi być zgodny z charakterem wykonywanej pracy. Aktualnie, wśród umów cywilnoprawnych (które w odróżnieniu od umowy o pracę uregulowane zostały przez ustawodawcę w Kodeksie cywilnym), wyróżnić można dwie najpopularniejsze. Mowa tu o umowie o dzieło oraz umowie zlecenia. Bardzo często stosowana jest też tak zwana umowa agencji.

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło jest czasem nazywana umową rezultatu. Świetnym przykładem sytuacji, w której powinna być ona zastosowana, jest zlecenie namalowania obrazu lub też wymienienia określonej części w samochodzie. Wówczas zlecający nie ponosi praktycznie żadnego ryzyka, które związane jest z wykonaniem dzieła. W każdym przypadku strony umawiają się tu na wykonanie przez zleceniobiorcę określonej pracy, której efektem ma być właśnie dzieło. W takim przypadku za jego wykonanie zleceniodawca ma też obowiązek uiścić określoną, ustaloną kwotę.

To Cię powinno też zainteresować: Umowa zlecenie a umowa o pracę - poznaj różnice

Umowa zlecenie

Zdarza się często, że pracodawcy, którzy chcą zoptymalizować koszty w firmie, podsuwają pracownikom do podpisania właśnie umowy zlecenie w zamian za umowę o pracę. Różnica pomiędzy nimi sprowadza się do kwestii podporządkowania się pracownika. W przypadku umowy zlecenie zatrudniony nie musi być kontrolowany przez podmiot zatrudniający. Dodatkowo zleceniodawca nie musi wykonywać czynności osobiście. Inaczej mówiąc, zleceniodawca może zlecić zleceniobiorcy ? dla przykładu ? napisanie książki, która to powstawać będzie nie w zakładzie pracy, ale w zaciszu domowym wykonawcy.

Umowa agencyjna

To jeszcze inny rodzaj umowy cywilnoprawnej. Jest ona zawierana z agentami, którzy pośredniczą przy zawieraniu umów oznaczonego rodzaju na rzecz swojego zleceniodawcy. W tym przypadku, co ważne, nie występuje podporządkowanie agenta przełożonemu. W związku z powyższym, umowa ta nie może zostać uznana za umowę o pracę. Warto zauważyć, że umowa agencyjna jest wykorzystywana między innymi przez towarzystwa ubezpieczeniowe. W takim przypadku agent jest zobowiązany do zdobywania klientów i zawierania z nimi umów na rzecz towarzystwa, które reprezentuje.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem o podobnej tematyce: Umowa o pracę czy umowa o zatrudnienie cywilnoprawne?

Oceń ten wpis
Na umowę o pracę czy umowę cywilnoprawną?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Beżowa
2019-12-17, 12:09
Różnice są spore i każdy w firmie gdy chce pracować na stałe i nie szuka kokosó to woli mieć stałą sytuację w pracy.
Majka
2019-12-05, 13:32
Każdy się chyba zgodzi, że w większości przypadków docelowo ludzie chcą pracować na bardzo stabilnych warunkach w oparciu o atrakcyjną umowę o pracę. To wpływa na ich zmotywowanie.
Zoda
2019-05-07, 16:06
Należy pamiętać, że niektórzy pracodawcy będą próbować oferować umowy o statusie samozatrudnionym. Nie są to w ogóle kontrakty i należy do nich podchodzić ostrożnie, ponieważ osoba ta jest odpowiedzialna za opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek.
Finland
2019-03-30, 18:54
W agencyjnej umowie jest tak, że w sumie jest się zatrudnionym u agencji i jak zechce firma nas zatrudnić to zmieniają się warunki na lepsze. Lepsze to niż nic.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.