Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 07.07.2023
 • Bielany Wrocławskie, dolnośląskie pow. wrocławski
 • 4 400-6 000 zł brutto / mies. Umowa o pracę

Pracownik produkcji

Umowa o pracę

Pełny etat

Pracownik fizyczny

Praca stacjonarna

Bez doświadczenia

Dodana
Wygasła (2 miesiące)
Pracownik produkcji

Green Excel Poland Sp. z o.o.

Rekrutujemy w związku z uruchomianiem 2 linii produkcyjnej - planowany start 2 linii to styczeń 2024 roku. Przygotowanie procesu już od sierpnia 2023 roku.


Green Excel Poland w nawiązaniu do dziedzictwa Green Excel Engineering & Consultancy specjalizuje się w projektowaniu, inżynierii i dostarczeniu produktów architektury pomieszczeń czystych (clean roomów). Naszą misją jest proaktywny rozwój działalności jako lider branży czystych pomieszczeń dedykowanych m.in. dla przemysłu automotive, FMCG, farmacji i nowoczesnych technologii.


Aktualnie w związku z uruchomieniem 2 linii w naszym nowym zakładzie produkcyjnym w Polsce w Bielanach Wrocławskich, ul. Logistyczna 8, kompletujemy zespół ok. 10 pracowników, oferując niepowtarzalną szansę uczestniczenia w budowaniu zakładu produkcyjnego od jego zarania oraz realne możliwości rozwoju i awansu zawodowego.


Dołącz do Naszej Drużyny już dziś!

Zakres obowiązków

 • Obsługa maszyn i urządzeń wspierających procesy produkcji, wykonywanie prac montażowych / Operate machines and equipment, assemby work to support production processes

 • Konfigurowanie maszyn (kalibracja, czyszczenie), kontrola ich ustawień (np. prędkość), naprawianie problemów pojawiających się podczas zmiany

 • Kontrola własnej pracy i parametrów procesu, aktualizowanie danych procesowych w systemie / Controlling own work and process parameters, updating process data in the system

 • Utrzymywanie czystego i zorganizowanego miejsca pracy / Keeping 5'S standards

 • Monitorowanie i utrzymywanie jakości produktu oraz osiąganie pożądanej ilości wyjściowej podczas produkcji / Monitoring and maintaining product quality and achieving the desired output quantity

 • Prowadzenie rejestrów zatwierdzonych i wadliwych jednostek lub produktów końcowych, prowadzenie dzienników aktywności / Keeping records of approved and defective units or end products, maintaining activity logs

 • Przestrzeganie systemu zarządzania jakością firmy oraz wymogów dotyczących BHP / Compliance with the company's quality management system and environmental, health and safety requirements

 • Przedstawianie sugestii mających na celu poprawę standardów wykonania i podniesienie ogólnej jakości / Provide suggestions to improve workmanship standards and enhance overall quality

Wymagania

 • Podstawowa znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie – duży atut / Basic knowledge of spoken and written English - a great asset

 • Mile widziane doświadczenie w pracy przy obsłudze maszyn i z jakością produktu / Experience of working with machines and with product quality is welcome

 • Dbałość o szczegóły, dobra organizacja pracy własnej, również pod presją czasu i wyniku / Attention to detail, good organisation of own work, also under time and result pressure

 • Chęć do pracy – docenimy punktualność, dobrą dyscyplinę pracy, wysoką frekwencję i gotowość do pracy zmianowej, w tym w nadgodzinach w przyszłości / Willingness to work - we will appreciate punctuality, good work discipline, high attendance and willingness to work shifts, including overtime in the future

 • Energia i zapał do podjęcia wyzwania w nowo powstałej firmie / Energy and enthusiasm to take on the challenge in a newly established company

 • Zapraszamy również osoby bez doświadczenia - zapewniamy szkolenie / also welcome for those without experience - training provided

Oferujemy

 • Atrakcyjne wynagrodzenie / Attractive salary

 • Umowę o pracę (pierwsza na okres próbny 3 miesięcy) / Employment contract (the first for a trial period of 3 months)

 • Ubezpieczenie za życie finansowane przez Pracodawcę / Life insurance financed by the Employer

 • Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych / Benefits from the Company Social Fund

 • Przyjazne środowisko pracy w wielokulturowym zespole / Friendly work environment in a multicultural team

 • Możliwość uczestnictwa w rozwoju nowej fabryki w Bielanach Wrocławskich / Opportunity to participate in the development of a new factory in Bielany Wrocławskie

 • KLAUZULA INFORMACYJNA
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:
  1. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Green Excel Poland Sp. z o.o., ul. Logistyczna 8, 55-040 Bielany Wrocławskie, NIP: 8961611275.
  2. Współadministratorem danych osobowych jest : IAQ ENGINEERING POLAND sp. z o.o., ul. Prosta 16/18/2, 87-100 Toruń, KRS 0000277495, REGON 140902748, NIP 7010058826.
  3. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże niepodanie danych kwalifikowanych jako niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, uniemożliwia zawarcie i realizację umowy, a co za tym idzie wykonania pożądanej usługi.
  4. Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe:
  a) imię i nazwisko
  b) adres korespondencyjny
  c) numer telefonu
  d) adres poczty elektronicznej
  e) nazwa firmy – (jeśli dotyczy)
  f) numer NIP – (jeśli dotyczy)
  g) adres prowadzenia działalności gospodarczej – (jeśli dotyczy)
  h) oraz dane niezbędne do zrealizowania umowy.
  4. Dane osobowe zostały pozyskane z formularza kontaktowego, podczas rozmów, kontaktów telefonicznych, korespondencji e-mail, podczas spotkań i będą przetwarzane w celu:
  a) realizacji umowy, w tym dla wykonania zawartej umowy i sprzedaży usług,
  b) marketingu w tym marketingu bezpośredniego i promocji usług,
  c) wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze,
  d) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

  5. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  a) osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora,
  b) podmioty, których przetwarzania danych jest niezbędne do wykonania zawartej umowy, lub jej zawarcia,
  c) podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów,
  d) podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

  6. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz umowy i nie dłużej niż przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. W związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.

  7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do:
  a) dostępu do treści przetwarzanych danych (art. 15 RODO),
  b) sprostowania przetwarzanych danych (art. 16 RODO),
  c) usunięcia przetwarzanych danych (art. 17 RODO),
  d) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  e) przenoszenia przetwarzanych danych (art. 20 RODO),
  f) sprzeciwu przetwarzania danych (art. 21 RODO),
  g) wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora do PUODO (art. 77 RODO).
  W celu realizacji powyższych praw proszę kontaktować za pośrednictwem wiadomości mailowej na adres e-mail: katarzyna.wojtaszek@greenexcel.com.my, bądź na piśmie (na adres siedziby administratora).
 • Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Green Excel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w: Logistyczna 8, 55-040 Bielany Wrocławskie (Pracodawca - administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: katarzyna.wojtaszek@greenexcel.com.my.

  Będziemy przetwarzali informacje o Tobie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w oparciu o następujące podstawy prawne: (a) aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne – dane wskazane w Kodeksie pracy (m.in. dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, kwalifikacje) lub w innych przepisach prawa (według wymogów ogłoszenia); (b) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i Twojej dostępności do rozpoczęcia pracy); (c) w oparciu o Twoją zgodę (np. Twój wizerunek, zainteresowania); w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. Twój adres e-mail, który jest niezbędny do Twojej identyfikacji na formularzu Pracuj.pl). Twoje dane osobowe możemy przetwarzać także celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska (w oparciu o Twoją zgodę). Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa, niezbędnych do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub niezbędnych w naszym prawnie uzasadnionym interesie, jest obowiązkowe, żeby wziąć udział w rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę lub przetwarzamy je na Twoje żądanie przed zawarciem umowy) do innego administratora danych. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres: 1 roku. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT (hosting), dostawcom systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: katarzyna.wojtaszek@greenexcel.com.my.

Praca alert - powiadomienia

Pracownik produkcji, Bielany Wrocławskie

Te oferty mogą Cię również zainteresować
Powrót do listy ofert

Podobne oferty pracy

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka