!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Opiekun Klienta

Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 10.02.2022

Specjalista ds. obsługi klienta

Umowa o pracę

Pełny etat

Specjalista (mid/regular)

Opiekun Klienta

Krakowski Bank Spółdzielczy

jest polskim bankiem o wieloletniej tradycji, ukierunkowanym na rozwój i inwestycję w kapitał ludzki. Oferujemy pracę w przyjaznym zespole nastawionym na współpracę oraz docelowo zatrudnienie na umowę o pracę na czas nieokreślony.

Krakowski Bank Spółdzielczy ogłasza nabór do KBS Oddział Nowy Sącz na stanowisko:

Opiekun Klienta

Zakres obowiązków

 • zapewnienie najwyższej jakości obsługi Klientów indywidualnych i instytucjonalnych,
 • budowanie długotrwałych relacji z Klientami m.in. poprzez aktywne dopasowanie oferty produktowej do aktualnych i przyszłych potrzeb Klienta,
 • realizacja zespołowych zadań sprzedażowych w ramach produktów bankowych,
 • przygotowywanie umów, dokumentów dot. prawnych zabezpieczeń,
 • przygotowywanie dokumentów do przeprowadzania monitoringu sytuacji ekonomiczno-finansowej Klientów,
 • monitorowanie prawnych zabezpieczeń, w tym aktualizacja wartości zabezpieczeń hipotecznych.

Wymagania

 • wiedza i doświadczenie z zakresu kredytowania działalności gospodarczej,
 • pozytywne nastawienie do ludzi i otwartość na zmiany,
 • doskonalenie umiejętności niezbędnych na stanowisku pracy,
 • odpowiedzialność, inicjatywa, samodzielność, odporność na stres,
 • otwartość na pracę zespołową,
 • dobra organizacja czasu pracy,
 • wykształcenie średnie/wyższe w dziedzinie ekonomii.

Oferujemy

Benefity pozapłacowe:

 • dofinansowanie prywatnej opieki medycznej,
 • dopłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W CV należy zamieścić klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krakowski Bank Spółdzielczy danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko opiekun klienta. Niniejsza zgoda została wyrażona dobrowolnie. Zostałam/łem poinformowana/ny, że zgodę na przetwarzanie moich danych mogę wycofać w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) związane z ochroną danych osobowych informujemy o najważniejszych zagadnieniach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w związku z prowadzoną przez Krakowski Bank Spółdzielczy rekrutacją:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą
   w Krakowie, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków, adres e-mail: sekretariat@kbsbank.com.pl,
   tel. 12 428 62 00 lub 12 428 62 36.
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@kbsbank.com.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  4. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom.
  5. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Dane osobowe, będą przechowywane, zgodnie z przepisami prawa przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji.
  7. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeśli przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, ponadto ma Pani/Pan, w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

   

  Podanie Pani/Pana danych osobowych, w celu rekrutacji na stanowisko pracy wskazane w ogłoszeniu jest dobrowolne, a zakres niezbędnych danych wynika z art. 221 kodeksu pracy i jest niezbędny do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Brak podania danych uniemożliwia uczestnictwo w procesie rekrutacji.

Miejsce pracy
 • Nowy Sącz pow. Nowy Sącz, Małopolskie
Opublikowana
Wygasła (3 miesiące)

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.