Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 97700 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 97 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 66 931 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 536 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 466 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 394 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 587 zł
Zaliczka na podatek 9 787 zł
Całość - kwota brutto 97 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 97 700,00 9 535,52 1 465,50 2 393,65 7 587,48 84 055,00 9 787,00 66 930,85
Luty 97 700,00 9 535,52 1 465,50 2 393,65 7 587,48 84 055,00 19 409,00 57 308,85
Marzec 97 700,00 1 234,64 189,75 2 393,65 8 449,38 93 632,00 29 962,00 55 470,58
Kwiecień 97 700,00 0,00 0,00 2 393,65 8 577,57 95 056,00 30 418,00 56 310,78
Maj 97 700,00 0,00 0,00 2 393,65 8 577,57 95 056,00 30 418,00 56 310,78
Czerwiec 97 700,00 0,00 0,00 2 393,65 8 577,57 95 056,00 30 418,00 56 310,78
Lipiec 97 700,00 0,00 0,00 2 393,65 8 577,57 95 056,00 30 418,00 56 310,78
Sierpień 97 700,00 0,00 0,00 2 393,65 8 577,57 95 056,00 30 418,00 56 310,78
Wrzesień 97 700,00 0,00 0,00 2 393,65 8 577,57 95 056,00 30 418,00 56 310,78
Październik 97 700,00 0,00 0,00 2 393,65 8 577,57 95 056,00 30 418,00 56 310,78
Listopad 97 700,00 0,00 0,00 2 393,65 8 577,57 95 056,00 30 418,00 56 310,78
Grudzień 97 700,00 0,00 0,00 2 393,65 8 577,57 95 056,00 30 418,00 56 310,78
Rocznie 1 172 400,00 20 305,68 3 120,75 28 723,80 100 822,47 1 117 246,00 232 093,00 686 507,30
Wynagrodzenie pracownika 97 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 536 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 351 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 632 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 394 zł
FGŚP 98 zł
Cała kwota 117 709 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 97 700,00 9 535,52 6 350,50 1 631,59 2 491,35 117 708,96 zł
Luty 97 700,00 9 535,52 6 350,50 1 631,59 2 491,35 117 708,96 zł
Marzec 97 700,00 1 234,64 822,25 1 631,59 2 491,35 103 879,83 zł
Kwiecień 97 700,00 0,00 0,00 1 631,59 2 491,35 101 822,94 zł
Maj 97 700,00 0,00 0,00 1 631,59 2 491,35 101 822,94 zł
Czerwiec 97 700,00 0,00 0,00 1 631,59 2 491,35 101 822,94 zł
Lipiec 97 700,00 0,00 0,00 1 631,59 2 491,35 101 822,94 zł
Sierpień 97 700,00 0,00 0,00 1 631,59 2 491,35 101 822,94 zł
Wrzesień 97 700,00 0,00 0,00 1 631,59 2 491,35 101 822,94 zł
Październik 97 700,00 0,00 0,00 1 631,59 2 491,35 101 822,94 zł
Listopad 97 700,00 0,00 0,00 1 631,59 2 491,35 101 822,94 zł
Grudzień 97 700,00 0,00 0,00 1 631,59 2 491,35 101 822,94 zł
Rocznie 1 172 400,00 20 305,68 13 523,25 19 579,08 29 896,20 1 255 704,21 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 97 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 66 931 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 97 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 117 709 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 97700 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 97 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 70 573 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 536 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 466 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 803 zł
Zaliczka na podatek 8 323 zł
Całość - kwota brutto 97 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 97 700,00 9 535,52 1 465,50 0,00 7 802,91 69 359,00 8 323,00 70 572,99
Luty 97 700,00 9 535,52 1 465,50 0,00 7 802,91 69 359,00 8 323,00 70 572,99
Marzec 97 700,00 1 234,64 189,75 0,00 8 664,80 77 020,00 9 242,00 78 368,41
Kwiecień 97 700,00 0,00 0,00 0,00 8 793,00 78 160,00 9 379,00 79 527,80
Maj 97 700,00 0,00 0,00 0,00 8 793,00 78 160,00 9 379,00 79 527,80
Czerwiec 97 700,00 0,00 0,00 0,00 8 793,00 78 160,00 9 379,00 79 527,80
Lipiec 97 700,00 0,00 0,00 0,00 8 793,00 78 160,00 9 379,00 79 527,80
Sierpień 97 700,00 0,00 0,00 0,00 8 793,00 78 160,00 9 379,00 79 527,80
Wrzesień 97 700,00 0,00 0,00 0,00 8 793,00 78 160,00 9 379,00 79 527,80
Październik 97 700,00 0,00 0,00 0,00 8 793,00 78 160,00 9 379,00 79 527,80
Listopad 97 700,00 0,00 0,00 0,00 8 793,00 78 160,00 9 379,00 79 527,80
Grudzień 97 700,00 0,00 0,00 0,00 8 793,00 78 160,00 9 379,00 79 527,80
Rocznie 1 172 400,00 20 305,68 3 120,75 0,00 103 407,62 919 178,00 6 892,00 935 264,59
Wynagrodzenie pracownika 97 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 536 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 351 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 394 zł
FGŚP 98 zł
Cała kwota 116 077 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 97 700,00 9 535,52 6 350,50 0,00 2 491,35 116 077,37 zł
Luty 97 700,00 9 535,52 6 350,50 0,00 2 491,35 116 077,37 zł
Marzec 97 700,00 1 234,64 822,25 0,00 2 491,35 102 248,24 zł
Kwiecień 97 700,00 0,00 0,00 0,00 2 491,35 100 191,35 zł
Maj 97 700,00 0,00 0,00 0,00 2 491,35 100 191,35 zł
Czerwiec 97 700,00 0,00 0,00 0,00 2 491,35 100 191,35 zł
Lipiec 97 700,00 0,00 0,00 0,00 2 491,35 100 191,35 zł
Sierpień 97 700,00 0,00 0,00 0,00 2 491,35 100 191,35 zł
Wrzesień 97 700,00 0,00 0,00 0,00 2 491,35 100 191,35 zł
Październik 97 700,00 0,00 0,00 0,00 2 491,35 100 191,35 zł
Listopad 97 700,00 0,00 0,00 0,00 2 491,35 100 191,35 zł
Grudzień 97 700,00 0,00 0,00 0,00 2 491,35 100 191,35 zł
Rocznie 1 172 400,00 20 305,68 13 523,25 0,00 29 896,20 1 236 125,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 97 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 70 573 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 97 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 116 077 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 97700 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 97 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 84 413 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 13 287 zł
Całość - kwota brutto 97 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 97 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 160,00 13 287,00 84 413,00
Luty 97 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 160,00 13 287,00 84 413,00
Marzec 97 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 160,00 13 287,00 84 413,00
Kwiecień 97 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 160,00 13 287,00 84 413,00
Maj 97 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 160,00 13 287,00 84 413,00
Czerwiec 97 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 160,00 13 287,00 84 413,00
Lipiec 97 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 160,00 13 287,00 84 413,00
Sierpień 97 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 160,00 13 287,00 84 413,00
Wrzesień 97 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 160,00 13 287,00 84 413,00
Październik 97 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 160,00 13 287,00 84 413,00
Listopad 97 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 160,00 13 287,00 84 413,00
Grudzień 97 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 160,00 13 287,00 84 413,00
Rocznie 1 172 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 937 920,00 159 444,00 1 012 956,00
Wynagrodzenie pracownika 97 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 97 700 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 97 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 700,00 zł
Luty 97 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 700,00 zł
Marzec 97 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 700,00 zł
Kwiecień 97 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 700,00 zł
Maj 97 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 700,00 zł
Czerwiec 97 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 700,00 zł
Lipiec 97 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 700,00 zł
Sierpień 97 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 700,00 zł
Wrzesień 97 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 700,00 zł
Październik 97 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 700,00 zł
Listopad 97 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 700,00 zł
Grudzień 97 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 700,00 zł
Rocznie 1 172 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 172 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 97 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 84 413 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 97 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 97 700 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 97700 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 97 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 59 868 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 793 zł
Zaliczka na podatek 29 039 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 97 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 97 700,00 0,00 0,00 0,00 8 793,00 0,00 29 039,00 0,00 59 868,00
Luty 97 700,00 0,00 0,00 0,00 8 793,00 0,00 30 839,00 0,00 58 068,00
Marzec 97 700,00 0,00 0,00 0,00 8 793,00 0,00 30 839,00 0,00 58 068,00
Kwiecień 97 700,00 0,00 0,00 0,00 8 793,00 0,00 30 839,00 0,00 58 068,00
Maj 97 700,00 0,00 0,00 0,00 8 793,00 0,00 30 839,00 0,00 58 068,00
Czerwiec 97 700,00 0,00 0,00 0,00 8 793,00 0,00 30 839,00 0,00 58 068,00
Lipiec 97 700,00 176,27 72,24 0,00 8 793,00 15,08 30 755,00 0,00 57 888,41
Sierpień 97 700,00 176,27 72,24 0,00 8 793,00 15,08 30 755,00 0,00 57 888,41
Wrzesień 97 700,00 176,27 72,24 0,00 8 793,00 15,08 30 755,00 0,00 57 888,41
Październik 97 700,00 176,27 72,24 0,00 8 793,00 15,08 30 755,00 0,00 57 888,41
Listopad 97 700,00 176,27 72,24 0,00 8 793,00 15,08 30 755,00 0,00 57 888,41
Grudzień 97 700,00 176,27 72,24 0,00 8 793,00 15,08 30 755,00 0,00 57 888,41
Rocznie 1 172 400,00 1 057,62 433,44 0,00 105 516,00 0,00 367 764,00 0,00 697 538,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 97 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 59 868 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.