Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 98000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 98 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 67 135 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 565 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 470 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 401 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 611 zł
Zaliczka na podatek 9 818 zł
Całość - kwota brutto 98 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 98 000,00 9 564,80 1 470,00 2 401,00 7 610,78 84 314,00 9 818,00 67 135,42
Luty 98 000,00 9 564,80 1 470,00 2 401,00 7 610,78 84 314,00 19 543,00 57 410,42
Marzec 98 000,00 1 176,08 180,75 2 401,00 8 481,80 93 992,00 30 077,00 55 683,37
Kwiecień 98 000,00 0,00 0,00 2 401,00 8 603,91 95 349,00 30 512,00 56 483,09
Maj 98 000,00 0,00 0,00 2 401,00 8 603,91 95 349,00 30 512,00 56 483,09
Czerwiec 98 000,00 0,00 0,00 2 401,00 8 603,91 95 349,00 30 512,00 56 483,09
Lipiec 98 000,00 0,00 0,00 2 401,00 8 603,91 95 349,00 30 512,00 56 483,09
Sierpień 98 000,00 0,00 0,00 2 401,00 8 603,91 95 349,00 30 512,00 56 483,09
Wrzesień 98 000,00 0,00 0,00 2 401,00 8 603,91 95 349,00 30 512,00 56 483,09
Październik 98 000,00 0,00 0,00 2 401,00 8 603,91 95 349,00 30 512,00 56 483,09
Listopad 98 000,00 0,00 0,00 2 401,00 8 603,91 95 349,00 30 512,00 56 483,09
Grudzień 98 000,00 0,00 0,00 2 401,00 8 603,91 95 349,00 30 512,00 56 483,09
Rocznie 1 176 000,00 20 305,68 3 120,75 28 812,00 101 138,55 1 120 761,00 232 908,00 688 577,02
Wynagrodzenie pracownika 98 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 565 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 370 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 637 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 401 zł
FGŚP 98 zł
Cała kwota 118 070 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 98 000,00 9 564,80 6 370,00 1 636,60 2 499,00 118 070,40 zł
Luty 98 000,00 9 564,80 6 370,00 1 636,60 2 499,00 118 070,40 zł
Marzec 98 000,00 1 176,08 783,25 1 636,60 2 499,00 104 094,93 zł
Kwiecień 98 000,00 0,00 0,00 1 636,60 2 499,00 102 135,60 zł
Maj 98 000,00 0,00 0,00 1 636,60 2 499,00 102 135,60 zł
Czerwiec 98 000,00 0,00 0,00 1 636,60 2 499,00 102 135,60 zł
Lipiec 98 000,00 0,00 0,00 1 636,60 2 499,00 102 135,60 zł
Sierpień 98 000,00 0,00 0,00 1 636,60 2 499,00 102 135,60 zł
Wrzesień 98 000,00 0,00 0,00 1 636,60 2 499,00 102 135,60 zł
Październik 98 000,00 0,00 0,00 1 636,60 2 499,00 102 135,60 zł
Listopad 98 000,00 0,00 0,00 1 636,60 2 499,00 102 135,60 zł
Grudzień 98 000,00 0,00 0,00 1 636,60 2 499,00 102 135,60 zł
Rocznie 1 176 000,00 20 305,68 13 523,25 19 639,20 29 988,00 1 259 456,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 98 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 67 135 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 98 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 118 070 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 98000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 98 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 70 790 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 565 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 470 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 827 zł
Zaliczka na podatek 8 349 zł
Całość - kwota brutto 98 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 98 000,00 9 564,80 1 470,00 0,00 7 826,87 69 572,00 8 349,00 70 789,69
Luty 98 000,00 9 564,80 1 470,00 0,00 7 826,87 69 572,00 8 349,00 70 789,69
Marzec 98 000,00 1 176,08 180,75 0,00 8 697,89 77 315,00 9 278,00 78 667,48
Kwiecień 98 000,00 0,00 0,00 0,00 8 820,00 78 400,00 9 408,00 79 772,00
Maj 98 000,00 0,00 0,00 0,00 8 820,00 78 400,00 9 408,00 79 772,00
Czerwiec 98 000,00 0,00 0,00 0,00 8 820,00 78 400,00 9 408,00 79 772,00
Lipiec 98 000,00 0,00 0,00 0,00 8 820,00 78 400,00 9 408,00 79 772,00
Sierpień 98 000,00 0,00 0,00 0,00 8 820,00 78 400,00 9 408,00 79 772,00
Wrzesień 98 000,00 0,00 0,00 0,00 8 820,00 78 400,00 9 408,00 79 772,00
Październik 98 000,00 0,00 0,00 0,00 8 820,00 78 400,00 9 408,00 79 772,00
Listopad 98 000,00 0,00 0,00 0,00 8 820,00 78 400,00 9 408,00 79 772,00
Grudzień 98 000,00 0,00 0,00 0,00 8 820,00 78 400,00 9 408,00 79 772,00
Rocznie 1 176 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 103 731,63 922 059,00 6 916,00 938 194,86
Wynagrodzenie pracownika 98 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 565 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 370 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 401 zł
FGŚP 98 zł
Cała kwota 116 434 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 98 000,00 9 564,80 6 370,00 0,00 2 499,00 116 433,80 zł
Luty 98 000,00 9 564,80 6 370,00 0,00 2 499,00 116 433,80 zł
Marzec 98 000,00 1 176,08 783,25 0,00 2 499,00 102 458,33 zł
Kwiecień 98 000,00 0,00 0,00 0,00 2 499,00 100 499,00 zł
Maj 98 000,00 0,00 0,00 0,00 2 499,00 100 499,00 zł
Czerwiec 98 000,00 0,00 0,00 0,00 2 499,00 100 499,00 zł
Lipiec 98 000,00 0,00 0,00 0,00 2 499,00 100 499,00 zł
Sierpień 98 000,00 0,00 0,00 0,00 2 499,00 100 499,00 zł
Wrzesień 98 000,00 0,00 0,00 0,00 2 499,00 100 499,00 zł
Październik 98 000,00 0,00 0,00 0,00 2 499,00 100 499,00 zł
Listopad 98 000,00 0,00 0,00 0,00 2 499,00 100 499,00 zł
Grudzień 98 000,00 0,00 0,00 0,00 2 499,00 100 499,00 zł
Rocznie 1 176 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 29 988,00 1 239 816,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 98 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 70 790 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 98 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 116 434 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 98000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 98 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 84 672 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 13 328 zł
Całość - kwota brutto 98 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 98 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 400,00 13 328,00 84 672,00
Luty 98 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 400,00 13 328,00 84 672,00
Marzec 98 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 400,00 13 328,00 84 672,00
Kwiecień 98 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 400,00 13 328,00 84 672,00
Maj 98 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 400,00 13 328,00 84 672,00
Czerwiec 98 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 400,00 13 328,00 84 672,00
Lipiec 98 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 400,00 13 328,00 84 672,00
Sierpień 98 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 400,00 13 328,00 84 672,00
Wrzesień 98 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 400,00 13 328,00 84 672,00
Październik 98 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 400,00 13 328,00 84 672,00
Listopad 98 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 400,00 13 328,00 84 672,00
Grudzień 98 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 400,00 13 328,00 84 672,00
Rocznie 1 176 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940 800,00 159 936,00 1 016 064,00
Wynagrodzenie pracownika 98 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 98 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 98 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 000,00 zł
Luty 98 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 000,00 zł
Marzec 98 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 000,00 zł
Kwiecień 98 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 000,00 zł
Maj 98 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 000,00 zł
Czerwiec 98 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 000,00 zł
Lipiec 98 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 000,00 zł
Sierpień 98 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 000,00 zł
Wrzesień 98 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 000,00 zł
Październik 98 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 000,00 zł
Listopad 98 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 000,00 zł
Grudzień 98 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 000,00 zł
Rocznie 1 176 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 176 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 98 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 84 672 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 98 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 98 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 98000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 98 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 60 045 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 820 zł
Zaliczka na podatek 29 135 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 98 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 98 000,00 0,00 0,00 0,00 8 820,00 0,00 29 135,00 0,00 60 045,00
Luty 98 000,00 0,00 0,00 0,00 8 820,00 0,00 30 935,00 0,00 58 245,00
Marzec 98 000,00 0,00 0,00 0,00 8 820,00 0,00 30 935,00 0,00 58 245,00
Kwiecień 98 000,00 0,00 0,00 0,00 8 820,00 0,00 30 935,00 0,00 58 245,00
Maj 98 000,00 0,00 0,00 0,00 8 820,00 0,00 30 935,00 0,00 58 245,00
Czerwiec 98 000,00 0,00 0,00 0,00 8 820,00 0,00 30 935,00 0,00 58 245,00
Lipiec 98 000,00 176,27 72,24 0,00 8 820,00 15,08 30 851,00 0,00 58 065,41
Sierpień 98 000,00 176,27 72,24 0,00 8 820,00 15,08 30 851,00 0,00 58 065,41
Wrzesień 98 000,00 176,27 72,24 0,00 8 820,00 15,08 30 851,00 0,00 58 065,41
Październik 98 000,00 176,27 72,24 0,00 8 820,00 15,08 30 851,00 0,00 58 065,41
Listopad 98 000,00 176,27 72,24 0,00 8 820,00 15,08 30 851,00 0,00 58 065,41
Grudzień 98 000,00 176,27 72,24 0,00 8 820,00 15,08 30 851,00 0,00 58 065,41
Rocznie 1 176 000,00 1 057,62 433,44 0,00 105 840,00 0,00 368 916,00 0,00 699 662,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 98 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 60 045 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.