Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 97400 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 97 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 68 794 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 506 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 461 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 386 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 564 zł
Zaliczka na podatek 7 688 zł
Całość - kwota brutto 97 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 97 400,00 9 506,24 1 461,00 2 386,30 7 564,18 83 796,00 7 688,00 68 794,28
Luty 97 400,00 5 798,42 891,15 2 386,30 7 949,17 88 074,00 21 035,00 59 339,96
Marzec 97 400,00 0,00 0,00 2 386,30 8 551,23 94 764,00 22 961,00 63 501,47
Kwiecień 97 400,00 0,00 0,00 2 386,30 8 551,23 94 764,00 22 961,00 63 501,47
Maj 97 400,00 0,00 0,00 2 386,30 8 551,23 94 764,00 22 961,00 63 501,47
Czerwiec 97 400,00 0,00 0,00 2 386,30 8 551,23 94 764,00 22 961,00 63 501,47
Lipiec 97 400,00 0,00 0,00 2 386,30 8 551,23 94 764,00 22 961,00 63 501,47
Sierpień 97 400,00 0,00 0,00 2 386,30 8 551,23 94 764,00 22 961,00 63 501,47
Wrzesień 97 400,00 0,00 0,00 2 386,30 8 551,23 94 764,00 22 961,00 63 501,47
Październik 97 400,00 0,00 0,00 2 386,30 8 551,23 94 764,00 22 961,00 63 501,47
Listopad 97 400,00 0,00 0,00 2 386,30 8 551,23 94 764,00 22 961,00 63 501,47
Grudzień 97 400,00 0,00 0,00 2 386,30 8 551,23 94 764,00 22 961,00 63 501,47
Rocznie 1 168 800,00 15 304,66 2 352,15 28 635,60 101 025,65 1 119 510,00 258 333,00 763 148,94
Wynagrodzenie pracownika 97 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 506 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 331 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 627 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 386 zł
FGŚP 97 zł
Cała kwota 117 348 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 97 400,00 9 506,24 6 331,00 1 626,58 2 483,70 117 347,52 zł
Luty 97 400,00 5 798,42 3 861,65 1 626,58 2 483,70 111 170,35 zł
Marzec 97 400,00 0,00 0,00 1 626,58 2 483,70 101 510,28 zł
Kwiecień 97 400,00 0,00 0,00 1 626,58 2 483,70 101 510,28 zł
Maj 97 400,00 0,00 0,00 1 626,58 2 483,70 101 510,28 zł
Czerwiec 97 400,00 0,00 0,00 1 626,58 2 483,70 101 510,28 zł
Lipiec 97 400,00 0,00 0,00 1 626,58 2 483,70 101 510,28 zł
Sierpień 97 400,00 0,00 0,00 1 626,58 2 483,70 101 510,28 zł
Wrzesień 97 400,00 0,00 0,00 1 626,58 2 483,70 101 510,28 zł
Październik 97 400,00 0,00 0,00 1 626,58 2 483,70 101 510,28 zł
Listopad 97 400,00 0,00 0,00 1 626,58 2 483,70 101 510,28 zł
Grudzień 97 400,00 0,00 0,00 1 626,58 2 483,70 101 510,28 zł
Rocznie 1 168 800,00 15 304,66 10 192,65 19 518,96 29 804,40 1 243 620,67 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 97 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 68 794 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 97 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 117 348 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 97400 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 97 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 73 598 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 506 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 461 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 779 zł
Zaliczka na podatek 5 056 zł
Całość - kwota brutto 97 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 97 400,00 9 506,24 1 461,00 0,00 7 778,95 69 146,00 5 056,00 73 597,81
Luty 97 400,00 5 798,42 891,15 0,00 8 163,94 72 568,00 5 307,00 77 239,49
Marzec 97 400,00 0,00 0,00 0,00 8 766,00 77 920,00 5 698,00 82 936,00
Kwiecień 97 400,00 0,00 0,00 0,00 8 766,00 77 920,00 5 698,00 82 936,00
Maj 97 400,00 0,00 0,00 0,00 8 766,00 77 920,00 5 698,00 82 936,00
Czerwiec 97 400,00 0,00 0,00 0,00 8 766,00 77 920,00 5 698,00 82 936,00
Lipiec 97 400,00 0,00 0,00 0,00 8 766,00 77 920,00 5 698,00 82 936,00
Sierpień 97 400,00 0,00 0,00 0,00 8 766,00 77 920,00 5 698,00 82 936,00
Wrzesień 97 400,00 0,00 0,00 0,00 8 766,00 77 920,00 5 698,00 82 936,00
Październik 97 400,00 0,00 0,00 0,00 8 766,00 77 920,00 5 698,00 82 936,00
Listopad 97 400,00 0,00 0,00 0,00 8 766,00 77 920,00 5 698,00 82 936,00
Grudzień 97 400,00 0,00 0,00 0,00 8 766,00 77 920,00 5 698,00 82 936,00
Rocznie 1 168 800,00 15 304,66 2 352,15 0,00 103 602,89 920 914,00 67 343,00 980 197,30
Wynagrodzenie pracownika 97 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 506 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 331 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 386 zł
FGŚP 97 zł
Cała kwota 115 721 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 97 400,00 9 506,24 6 331,00 0,00 2 483,70 115 720,94 zł
Luty 97 400,00 5 798,42 3 861,65 0,00 2 483,70 109 543,77 zł
Marzec 97 400,00 0,00 0,00 0,00 2 483,70 99 883,70 zł
Kwiecień 97 400,00 0,00 0,00 0,00 2 483,70 99 883,70 zł
Maj 97 400,00 0,00 0,00 0,00 2 483,70 99 883,70 zł
Czerwiec 97 400,00 0,00 0,00 0,00 2 483,70 99 883,70 zł
Lipiec 97 400,00 0,00 0,00 0,00 2 483,70 99 883,70 zł
Sierpień 97 400,00 0,00 0,00 0,00 2 483,70 99 883,70 zł
Wrzesień 97 400,00 0,00 0,00 0,00 2 483,70 99 883,70 zł
Październik 97 400,00 0,00 0,00 0,00 2 483,70 99 883,70 zł
Listopad 97 400,00 0,00 0,00 0,00 2 483,70 99 883,70 zł
Grudzień 97 400,00 0,00 0,00 0,00 2 483,70 99 883,70 zł
Rocznie 1 168 800,00 15 304,66 10 192,65 0,00 29 804,40 1 224 101,71 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 97 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 73 598 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 97 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 115 721 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 97400 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 97 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 84 154 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 13 246 zł
Całość - kwota brutto 97 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 97 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 920,00 13 246,00 84 154,00
Luty 97 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 920,00 13 246,00 84 154,00
Marzec 97 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 920,00 13 246,00 84 154,00
Kwiecień 97 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 920,00 13 246,00 84 154,00
Maj 97 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 920,00 13 246,00 84 154,00
Czerwiec 97 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 920,00 13 246,00 84 154,00
Lipiec 97 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 920,00 13 246,00 84 154,00
Sierpień 97 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 920,00 13 246,00 84 154,00
Wrzesień 97 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 920,00 13 246,00 84 154,00
Październik 97 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 920,00 13 246,00 84 154,00
Listopad 97 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 920,00 13 246,00 84 154,00
Grudzień 97 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 920,00 13 246,00 84 154,00
Rocznie 1 168 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935 040,00 158 952,00 1 009 848,00
Wynagrodzenie pracownika 97 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 97 400 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 97 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 400,00 zł
Luty 97 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 400,00 zł
Marzec 97 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 400,00 zł
Kwiecień 97 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 400,00 zł
Maj 97 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 400,00 zł
Czerwiec 97 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 400,00 zł
Lipiec 97 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 400,00 zł
Sierpień 97 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 400,00 zł
Wrzesień 97 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 400,00 zł
Październik 97 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 400,00 zł
Listopad 97 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 400,00 zł
Grudzień 97 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 400,00 zł
Rocznie 1 168 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 168 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 97 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 84 154 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 97 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 97 400 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 97400 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 97 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 79 055 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 17 983 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 97 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 97 400,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 17 983,00 0,00 79 054,66
Luty 97 400,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 30 812,00 0,00 66 225,66
Marzec 97 400,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 30 812,00 0,00 66 225,66
Kwiecień 97 400,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 30 812,00 0,00 66 225,66
Maj 97 400,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 30 812,00 0,00 66 225,66
Czerwiec 97 400,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 30 812,00 0,00 66 225,66
Lipiec 97 400,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 30 739,00 0,00 66 070,97
Sierpień 97 400,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 30 739,00 0,00 66 070,97
Wrzesień 97 400,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 30 739,00 0,00 66 070,97
Październik 97 400,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 30 739,00 0,00 66 070,97
Listopad 97 400,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 30 739,00 0,00 66 070,97
Grudzień 97 400,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 30 739,00 0,00 66 070,97
Rocznie 1 168 800,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 356 477,00 0,00 806 608,78

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 97 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 79 055 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ