Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 98100 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 98 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 63 109 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 575 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 472 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 403 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 619 zł
Zaliczka na podatek 13 923 zł
Całość - kwota brutto 98 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 98 100,00 9 574,56 1 471,50 2 403,45 7 618,54 84 400,00 13 923,00 63 108,95
Luty 98 100,00 7 765,06 1 193,40 2 403,45 7 806,43 86 488,00 21 911,00 57 020,66
Marzec 98 100,00 0,00 0,00 2 403,45 8 612,69 95 447,00 30 543,00 56 540,86
Kwiecień 98 100,00 0,00 0,00 2 403,45 8 612,69 95 447,00 30 543,00 56 540,86
Maj 98 100,00 0,00 0,00 2 403,45 8 612,69 95 447,00 30 543,00 56 540,86
Czerwiec 98 100,00 0,00 0,00 2 403,45 8 612,69 95 447,00 30 543,00 56 540,86
Lipiec 98 100,00 0,00 0,00 2 403,45 8 612,69 95 447,00 30 543,00 56 540,86
Sierpień 98 100,00 0,00 0,00 2 403,45 8 612,69 95 447,00 30 543,00 56 540,86
Wrzesień 98 100,00 0,00 0,00 2 403,45 8 612,69 95 447,00 30 543,00 56 540,86
Październik 98 100,00 0,00 0,00 2 403,45 8 612,69 95 447,00 30 543,00 56 540,86
Listopad 98 100,00 0,00 0,00 2 403,45 8 612,69 95 447,00 30 543,00 56 540,86
Grudzień 98 100,00 0,00 0,00 2 403,45 8 612,69 95 447,00 30 543,00 56 540,86
Rocznie 1 177 200,00 17 339,62 2 664,90 28 841,40 101 551,87 1 125 358,00 239 709,00 685 538,21
Wynagrodzenie pracownika 98 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 575 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 377 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 638 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 403 zł
FGŚP 98 zł
Cała kwota 118 191 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 98 100,00 9 574,56 6 376,50 1 638,27 2 501,55 118 190,88 zł
Luty 98 100,00 7 765,06 5 171,40 1 638,27 2 501,55 115 176,28 zł
Marzec 98 100,00 0,00 0,00 1 638,27 2 501,55 102 239,82 zł
Kwiecień 98 100,00 0,00 0,00 1 638,27 2 501,55 102 239,82 zł
Maj 98 100,00 0,00 0,00 1 638,27 2 501,55 102 239,82 zł
Czerwiec 98 100,00 0,00 0,00 1 638,27 2 501,55 102 239,82 zł
Lipiec 98 100,00 0,00 0,00 1 638,27 2 501,55 102 239,82 zł
Sierpień 98 100,00 0,00 0,00 1 638,27 2 501,55 102 239,82 zł
Wrzesień 98 100,00 0,00 0,00 1 638,27 2 501,55 102 239,82 zł
Październik 98 100,00 0,00 0,00 1 638,27 2 501,55 102 239,82 zł
Listopad 98 100,00 0,00 0,00 1 638,27 2 501,55 102 239,82 zł
Grudzień 98 100,00 0,00 0,00 1 638,27 2 501,55 102 239,82 zł
Rocznie 1 177 200,00 17 339,62 11 547,90 19 659,24 30 018,60 1 255 765,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 98 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 63 109 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 98 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 118 191 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 98100 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 98 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 67 380 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 575 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 472 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 835 zł
Zaliczka na podatek 11 839 zł
Całość - kwota brutto 98 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 98 100,00 9 574,56 1 471,50 0,00 7 834,85 69 643,00 11 839,00 67 379,78
Luty 98 100,00 7 765,06 1 193,40 0,00 8 022,74 71 313,00 12 123,00 68 995,59
Marzec 98 100,00 0,00 0,00 0,00 8 829,00 78 480,00 13 342,00 75 929,40
Kwiecień 98 100,00 0,00 0,00 0,00 8 829,00 78 480,00 13 342,00 75 929,40
Maj 98 100,00 0,00 0,00 0,00 8 829,00 78 480,00 13 342,00 75 929,40
Czerwiec 98 100,00 0,00 0,00 0,00 8 829,00 78 480,00 13 342,00 75 929,40
Lipiec 98 100,00 0,00 0,00 0,00 8 829,00 78 480,00 13 342,00 75 929,40
Sierpień 98 100,00 0,00 0,00 0,00 8 829,00 78 480,00 13 342,00 75 929,40
Wrzesień 98 100,00 0,00 0,00 0,00 8 829,00 78 480,00 13 342,00 75 929,40
Październik 98 100,00 0,00 0,00 0,00 8 829,00 78 480,00 13 342,00 75 929,40
Listopad 98 100,00 0,00 0,00 0,00 8 829,00 78 480,00 13 342,00 75 929,40
Grudzień 98 100,00 0,00 0,00 0,00 8 829,00 78 480,00 13 342,00 75 929,40
Rocznie 1 177 200,00 17 339,62 2 664,90 0,00 104 147,59 925 756,00 67 698,00 895 669,37
Wynagrodzenie pracownika 98 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 575 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 377 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 403 zł
FGŚP 98 zł
Cała kwota 116 553 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 98 100,00 9 574,56 6 376,50 0,00 2 501,55 116 552,61 zł
Luty 98 100,00 7 765,06 5 171,40 0,00 2 501,55 113 538,01 zł
Marzec 98 100,00 0,00 0,00 0,00 2 501,55 100 601,55 zł
Kwiecień 98 100,00 0,00 0,00 0,00 2 501,55 100 601,55 zł
Maj 98 100,00 0,00 0,00 0,00 2 501,55 100 601,55 zł
Czerwiec 98 100,00 0,00 0,00 0,00 2 501,55 100 601,55 zł
Lipiec 98 100,00 0,00 0,00 0,00 2 501,55 100 601,55 zł
Sierpień 98 100,00 0,00 0,00 0,00 2 501,55 100 601,55 zł
Wrzesień 98 100,00 0,00 0,00 0,00 2 501,55 100 601,55 zł
Październik 98 100,00 0,00 0,00 0,00 2 501,55 100 601,55 zł
Listopad 98 100,00 0,00 0,00 0,00 2 501,55 100 601,55 zł
Grudzień 98 100,00 0,00 0,00 0,00 2 501,55 100 601,55 zł
Rocznie 1 177 200,00 17 339,62 11 547,90 0,00 30 018,60 1 236 106,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 98 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 67 380 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 98 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 116 553 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 98100 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 98 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 84 758 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 13 342 zł
Całość - kwota brutto 98 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 98 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 480,00 13 342,00 84 758,00
Luty 98 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 480,00 13 342,00 84 758,00
Marzec 98 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 480,00 13 342,00 84 758,00
Kwiecień 98 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 480,00 13 342,00 84 758,00
Maj 98 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 480,00 13 342,00 84 758,00
Czerwiec 98 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 480,00 13 342,00 84 758,00
Lipiec 98 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 480,00 13 342,00 84 758,00
Sierpień 98 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 480,00 13 342,00 84 758,00
Wrzesień 98 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 480,00 13 342,00 84 758,00
Październik 98 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 480,00 13 342,00 84 758,00
Listopad 98 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 480,00 13 342,00 84 758,00
Grudzień 98 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 480,00 13 342,00 84 758,00
Rocznie 1 177 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 941 760,00 160 104,00 1 017 096,00
Wynagrodzenie pracownika 98 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 98 100 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 98 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 100,00 zł
Luty 98 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 100,00 zł
Marzec 98 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 100,00 zł
Kwiecień 98 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 100,00 zł
Maj 98 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 100,00 zł
Czerwiec 98 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 100,00 zł
Lipiec 98 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 100,00 zł
Sierpień 98 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 100,00 zł
Wrzesień 98 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 100,00 zł
Październik 98 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 100,00 zł
Listopad 98 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 100,00 zł
Grudzień 98 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 100,00 zł
Rocznie 1 177 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 177 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 98 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 84 758 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 98 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 98 100 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 98100 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 98 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 60 104 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 829 zł
Zaliczka na podatek 29 167 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 98 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 98 100,00 0,00 0,00 0,00 8 829,00 0,00 29 167,00 0,00 60 104,00
Luty 98 100,00 0,00 0,00 0,00 8 829,00 0,00 30 967,00 0,00 58 304,00
Marzec 98 100,00 0,00 0,00 0,00 8 829,00 0,00 30 967,00 0,00 58 304,00
Kwiecień 98 100,00 0,00 0,00 0,00 8 829,00 0,00 30 967,00 0,00 58 304,00
Maj 98 100,00 0,00 0,00 0,00 8 829,00 0,00 30 967,00 0,00 58 304,00
Czerwiec 98 100,00 0,00 0,00 0,00 8 829,00 0,00 30 967,00 0,00 58 304,00
Lipiec 98 100,00 176,27 72,24 0,00 8 829,00 15,08 30 883,00 0,00 58 124,41
Sierpień 98 100,00 176,27 72,24 0,00 8 829,00 15,08 30 883,00 0,00 58 124,41
Wrzesień 98 100,00 176,27 72,24 0,00 8 829,00 15,08 30 883,00 0,00 58 124,41
Październik 98 100,00 176,27 72,24 0,00 8 829,00 15,08 30 883,00 0,00 58 124,41
Listopad 98 100,00 176,27 72,24 0,00 8 829,00 15,08 30 883,00 0,00 58 124,41
Grudzień 98 100,00 176,27 72,24 0,00 8 829,00 15,08 30 883,00 0,00 58 124,41
Rocznie 1 177 200,00 1 057,62 433,44 0,00 105 948,00 0,00 369 300,00 0,00 700 370,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 98 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 60 104 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.