Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 97900 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 97 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 67 068 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 555 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 469 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 399 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 603 zł
Zaliczka na podatek 9 807 zł
Całość - kwota brutto 97 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 97 900,00 9 555,04 1 468,50 2 398,55 7 603,01 84 228,00 9 807,00 67 067,90
Luty 97 900,00 9 555,04 1 468,50 2 398,55 7 603,01 84 228,00 19 499,00 57 375,90
Marzec 97 900,00 1 195,60 183,75 2 398,55 8 470,99 93 872,00 30 039,00 55 612,11
Kwiecień 97 900,00 0,00 0,00 2 398,55 8 595,13 95 251,00 30 480,00 56 426,32
Maj 97 900,00 0,00 0,00 2 398,55 8 595,13 95 251,00 30 480,00 56 426,32
Czerwiec 97 900,00 0,00 0,00 2 398,55 8 595,13 95 251,00 30 480,00 56 426,32
Lipiec 97 900,00 0,00 0,00 2 398,55 8 595,13 95 251,00 30 480,00 56 426,32
Sierpień 97 900,00 0,00 0,00 2 398,55 8 595,13 95 251,00 30 480,00 56 426,32
Wrzesień 97 900,00 0,00 0,00 2 398,55 8 595,13 95 251,00 30 480,00 56 426,32
Październik 97 900,00 0,00 0,00 2 398,55 8 595,13 95 251,00 30 480,00 56 426,32
Listopad 97 900,00 0,00 0,00 2 398,55 8 595,13 95 251,00 30 480,00 56 426,32
Grudzień 97 900,00 0,00 0,00 2 398,55 8 595,13 95 251,00 30 480,00 56 426,32
Rocznie 1 174 800,00 20 305,68 3 120,75 28 782,60 101 033,18 1 119 587,00 232 633,00 687 892,79
Wynagrodzenie pracownika 97 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 555 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 364 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 635 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 399 zł
FGŚP 98 zł
Cała kwota 117 950 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 97 900,00 9 555,04 6 363,50 1 634,93 2 496,45 117 949,92 zł
Luty 97 900,00 9 555,04 6 363,50 1 634,93 2 496,45 117 949,92 zł
Marzec 97 900,00 1 195,60 796,25 1 634,93 2 496,45 104 023,23 zł
Kwiecień 97 900,00 0,00 0,00 1 634,93 2 496,45 102 031,38 zł
Maj 97 900,00 0,00 0,00 1 634,93 2 496,45 102 031,38 zł
Czerwiec 97 900,00 0,00 0,00 1 634,93 2 496,45 102 031,38 zł
Lipiec 97 900,00 0,00 0,00 1 634,93 2 496,45 102 031,38 zł
Sierpień 97 900,00 0,00 0,00 1 634,93 2 496,45 102 031,38 zł
Wrzesień 97 900,00 0,00 0,00 1 634,93 2 496,45 102 031,38 zł
Październik 97 900,00 0,00 0,00 1 634,93 2 496,45 102 031,38 zł
Listopad 97 900,00 0,00 0,00 1 634,93 2 496,45 102 031,38 zł
Grudzień 97 900,00 0,00 0,00 1 634,93 2 496,45 102 031,38 zł
Rocznie 1 174 800,00 20 305,68 13 523,25 19 619,16 29 957,40 1 258 205,49 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 97 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 67 068 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 97 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 117 950 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 97900 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 97 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 70 717 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 555 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 469 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 819 zł
Zaliczka na podatek 8 340 zł
Całość - kwota brutto 97 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 97 900,00 9 555,04 1 468,50 0,00 7 818,88 69 501,00 8 340,00 70 717,46
Luty 97 900,00 9 555,04 1 468,50 0,00 7 818,88 69 501,00 8 340,00 70 717,46
Marzec 97 900,00 1 195,60 183,75 0,00 8 686,86 77 217,00 9 266,00 78 567,75
Kwiecień 97 900,00 0,00 0,00 0,00 8 811,00 78 320,00 9 398,00 79 690,60
Maj 97 900,00 0,00 0,00 0,00 8 811,00 78 320,00 9 398,00 79 690,60
Czerwiec 97 900,00 0,00 0,00 0,00 8 811,00 78 320,00 9 398,00 79 690,60
Lipiec 97 900,00 0,00 0,00 0,00 8 811,00 78 320,00 9 398,00 79 690,60
Sierpień 97 900,00 0,00 0,00 0,00 8 811,00 78 320,00 9 398,00 79 690,60
Wrzesień 97 900,00 0,00 0,00 0,00 8 811,00 78 320,00 9 398,00 79 690,60
Październik 97 900,00 0,00 0,00 0,00 8 811,00 78 320,00 9 398,00 79 690,60
Listopad 97 900,00 0,00 0,00 0,00 8 811,00 78 320,00 9 398,00 79 690,60
Grudzień 97 900,00 0,00 0,00 0,00 8 811,00 78 320,00 9 398,00 79 690,60
Rocznie 1 174 800,00 20 305,68 3 120,75 0,00 103 623,62 921 099,00 6 904,00 937 218,07
Wynagrodzenie pracownika 97 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 555 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 364 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 399 zł
FGŚP 98 zł
Cała kwota 116 315 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 97 900,00 9 555,04 6 363,50 0,00 2 496,45 116 314,99 zł
Luty 97 900,00 9 555,04 6 363,50 0,00 2 496,45 116 314,99 zł
Marzec 97 900,00 1 195,60 796,25 0,00 2 496,45 102 388,30 zł
Kwiecień 97 900,00 0,00 0,00 0,00 2 496,45 100 396,45 zł
Maj 97 900,00 0,00 0,00 0,00 2 496,45 100 396,45 zł
Czerwiec 97 900,00 0,00 0,00 0,00 2 496,45 100 396,45 zł
Lipiec 97 900,00 0,00 0,00 0,00 2 496,45 100 396,45 zł
Sierpień 97 900,00 0,00 0,00 0,00 2 496,45 100 396,45 zł
Wrzesień 97 900,00 0,00 0,00 0,00 2 496,45 100 396,45 zł
Październik 97 900,00 0,00 0,00 0,00 2 496,45 100 396,45 zł
Listopad 97 900,00 0,00 0,00 0,00 2 496,45 100 396,45 zł
Grudzień 97 900,00 0,00 0,00 0,00 2 496,45 100 396,45 zł
Rocznie 1 174 800,00 20 305,68 13 523,25 0,00 29 957,40 1 238 586,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 97 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 70 717 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 97 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 116 315 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 97900 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 97 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 84 586 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 13 314 zł
Całość - kwota brutto 97 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 97 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 320,00 13 314,00 84 586,00
Luty 97 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 320,00 13 314,00 84 586,00
Marzec 97 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 320,00 13 314,00 84 586,00
Kwiecień 97 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 320,00 13 314,00 84 586,00
Maj 97 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 320,00 13 314,00 84 586,00
Czerwiec 97 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 320,00 13 314,00 84 586,00
Lipiec 97 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 320,00 13 314,00 84 586,00
Sierpień 97 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 320,00 13 314,00 84 586,00
Wrzesień 97 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 320,00 13 314,00 84 586,00
Październik 97 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 320,00 13 314,00 84 586,00
Listopad 97 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 320,00 13 314,00 84 586,00
Grudzień 97 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 320,00 13 314,00 84 586,00
Rocznie 1 174 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 939 840,00 159 768,00 1 015 032,00
Wynagrodzenie pracownika 97 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 97 900 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 97 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 900,00 zł
Luty 97 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 900,00 zł
Marzec 97 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 900,00 zł
Kwiecień 97 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 900,00 zł
Maj 97 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 900,00 zł
Czerwiec 97 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 900,00 zł
Lipiec 97 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 900,00 zł
Sierpień 97 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 900,00 zł
Wrzesień 97 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 900,00 zł
Październik 97 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 900,00 zł
Listopad 97 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 900,00 zł
Grudzień 97 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 900,00 zł
Rocznie 1 174 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 174 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 97 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 84 586 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 97 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 97 900 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 97900 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 97 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 59 986 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 811 zł
Zaliczka na podatek 29 103 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 97 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 97 900,00 0,00 0,00 0,00 8 811,00 0,00 29 103,00 0,00 59 986,00
Luty 97 900,00 0,00 0,00 0,00 8 811,00 0,00 30 903,00 0,00 58 186,00
Marzec 97 900,00 0,00 0,00 0,00 8 811,00 0,00 30 903,00 0,00 58 186,00
Kwiecień 97 900,00 0,00 0,00 0,00 8 811,00 0,00 30 903,00 0,00 58 186,00
Maj 97 900,00 0,00 0,00 0,00 8 811,00 0,00 30 903,00 0,00 58 186,00
Czerwiec 97 900,00 0,00 0,00 0,00 8 811,00 0,00 30 903,00 0,00 58 186,00
Lipiec 97 900,00 176,27 72,24 0,00 8 811,00 15,08 30 819,00 0,00 58 006,41
Sierpień 97 900,00 176,27 72,24 0,00 8 811,00 15,08 30 819,00 0,00 58 006,41
Wrzesień 97 900,00 176,27 72,24 0,00 8 811,00 15,08 30 819,00 0,00 58 006,41
Październik 97 900,00 176,27 72,24 0,00 8 811,00 15,08 30 819,00 0,00 58 006,41
Listopad 97 900,00 176,27 72,24 0,00 8 811,00 15,08 30 819,00 0,00 58 006,41
Grudzień 97 900,00 176,27 72,24 0,00 8 811,00 15,08 30 819,00 0,00 58 006,41
Rocznie 1 174 800,00 1 057,62 433,44 0,00 105 732,00 0,00 368 532,00 0,00 698 954,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 97 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 59 986 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.