Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 97800 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 97 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 66 999 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 545 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 467 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 396 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 595 zł
Zaliczka na podatek 9 797 zł
Całość - kwota brutto 97 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 97 800,00 9 545,28 1 467,00 2 396,10 7 595,25 84 142,00 9 797,00 66 999,37
Luty 97 800,00 9 545,28 1 467,00 2 396,10 7 595,25 84 142,00 19 454,00 57 342,37
Marzec 97 800,00 1 215,12 186,75 2 396,10 8 460,18 93 752,00 30 001,00 55 540,85
Kwiecień 97 800,00 0,00 0,00 2 396,10 8 586,35 95 154,00 30 449,00 56 368,55
Maj 97 800,00 0,00 0,00 2 396,10 8 586,35 95 154,00 30 449,00 56 368,55
Czerwiec 97 800,00 0,00 0,00 2 396,10 8 586,35 95 154,00 30 449,00 56 368,55
Lipiec 97 800,00 0,00 0,00 2 396,10 8 586,35 95 154,00 30 449,00 56 368,55
Sierpień 97 800,00 0,00 0,00 2 396,10 8 586,35 95 154,00 30 449,00 56 368,55
Wrzesień 97 800,00 0,00 0,00 2 396,10 8 586,35 95 154,00 30 449,00 56 368,55
Październik 97 800,00 0,00 0,00 2 396,10 8 586,35 95 154,00 30 449,00 56 368,55
Listopad 97 800,00 0,00 0,00 2 396,10 8 586,35 95 154,00 30 449,00 56 368,55
Grudzień 97 800,00 0,00 0,00 2 396,10 8 586,35 95 154,00 30 449,00 56 368,55
Rocznie 1 173 600,00 20 305,68 3 120,75 28 753,20 100 927,83 1 118 422,00 232 368,00 687 199,54
Wynagrodzenie pracownika 97 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 545 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 357 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 633 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 396 zł
FGŚP 98 zł
Cała kwota 117 829 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 97 800,00 9 545,28 6 357,00 1 633,26 2 493,90 117 829,44 zł
Luty 97 800,00 9 545,28 6 357,00 1 633,26 2 493,90 117 829,44 zł
Marzec 97 800,00 1 215,12 809,25 1 633,26 2 493,90 103 951,53 zł
Kwiecień 97 800,00 0,00 0,00 1 633,26 2 493,90 101 927,16 zł
Maj 97 800,00 0,00 0,00 1 633,26 2 493,90 101 927,16 zł
Czerwiec 97 800,00 0,00 0,00 1 633,26 2 493,90 101 927,16 zł
Lipiec 97 800,00 0,00 0,00 1 633,26 2 493,90 101 927,16 zł
Sierpień 97 800,00 0,00 0,00 1 633,26 2 493,90 101 927,16 zł
Wrzesień 97 800,00 0,00 0,00 1 633,26 2 493,90 101 927,16 zł
Październik 97 800,00 0,00 0,00 1 633,26 2 493,90 101 927,16 zł
Listopad 97 800,00 0,00 0,00 1 633,26 2 493,90 101 927,16 zł
Grudzień 97 800,00 0,00 0,00 1 633,26 2 493,90 101 927,16 zł
Rocznie 1 173 600,00 20 305,68 13 523,25 19 599,12 29 926,80 1 256 954,85 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 97 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 66 999 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 97 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 117 829 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 97800 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 97 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 70 645 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 545 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 467 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 811 zł
Zaliczka na podatek 8 332 zł
Całość - kwota brutto 97 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 97 800,00 9 545,28 1 467,00 0,00 7 810,89 69 430,00 8 332,00 70 645,23
Luty 97 800,00 9 545,28 1 467,00 0,00 7 810,89 69 430,00 8 332,00 70 645,23
Marzec 97 800,00 1 215,12 186,75 0,00 8 675,83 77 119,00 9 254,00 78 468,02
Kwiecień 97 800,00 0,00 0,00 0,00 8 802,00 78 240,00 9 389,00 79 609,20
Maj 97 800,00 0,00 0,00 0,00 8 802,00 78 240,00 9 389,00 79 609,20
Czerwiec 97 800,00 0,00 0,00 0,00 8 802,00 78 240,00 9 389,00 79 609,20
Lipiec 97 800,00 0,00 0,00 0,00 8 802,00 78 240,00 9 389,00 79 609,20
Sierpień 97 800,00 0,00 0,00 0,00 8 802,00 78 240,00 9 389,00 79 609,20
Wrzesień 97 800,00 0,00 0,00 0,00 8 802,00 78 240,00 9 389,00 79 609,20
Październik 97 800,00 0,00 0,00 0,00 8 802,00 78 240,00 9 389,00 79 609,20
Listopad 97 800,00 0,00 0,00 0,00 8 802,00 78 240,00 9 389,00 79 609,20
Grudzień 97 800,00 0,00 0,00 0,00 8 802,00 78 240,00 9 389,00 79 609,20
Rocznie 1 173 600,00 20 305,68 3 120,75 0,00 103 515,61 920 139,00 6 903,00 936 241,28
Wynagrodzenie pracownika 97 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 545 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 357 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 396 zł
FGŚP 98 zł
Cała kwota 116 196 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 97 800,00 9 545,28 6 357,00 0,00 2 493,90 116 196,18 zł
Luty 97 800,00 9 545,28 6 357,00 0,00 2 493,90 116 196,18 zł
Marzec 97 800,00 1 215,12 809,25 0,00 2 493,90 102 318,27 zł
Kwiecień 97 800,00 0,00 0,00 0,00 2 493,90 100 293,90 zł
Maj 97 800,00 0,00 0,00 0,00 2 493,90 100 293,90 zł
Czerwiec 97 800,00 0,00 0,00 0,00 2 493,90 100 293,90 zł
Lipiec 97 800,00 0,00 0,00 0,00 2 493,90 100 293,90 zł
Sierpień 97 800,00 0,00 0,00 0,00 2 493,90 100 293,90 zł
Wrzesień 97 800,00 0,00 0,00 0,00 2 493,90 100 293,90 zł
Październik 97 800,00 0,00 0,00 0,00 2 493,90 100 293,90 zł
Listopad 97 800,00 0,00 0,00 0,00 2 493,90 100 293,90 zł
Grudzień 97 800,00 0,00 0,00 0,00 2 493,90 100 293,90 zł
Rocznie 1 173 600,00 20 305,68 13 523,25 0,00 29 926,80 1 237 355,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 97 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 70 645 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 97 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 116 196 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 97800 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 97 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 84 499 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 13 301 zł
Całość - kwota brutto 97 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 97 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 240,00 13 301,00 84 499,00
Luty 97 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 240,00 13 301,00 84 499,00
Marzec 97 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 240,00 13 301,00 84 499,00
Kwiecień 97 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 240,00 13 301,00 84 499,00
Maj 97 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 240,00 13 301,00 84 499,00
Czerwiec 97 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 240,00 13 301,00 84 499,00
Lipiec 97 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 240,00 13 301,00 84 499,00
Sierpień 97 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 240,00 13 301,00 84 499,00
Wrzesień 97 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 240,00 13 301,00 84 499,00
Październik 97 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 240,00 13 301,00 84 499,00
Listopad 97 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 240,00 13 301,00 84 499,00
Grudzień 97 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 240,00 13 301,00 84 499,00
Rocznie 1 173 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 938 880,00 159 612,00 1 013 988,00
Wynagrodzenie pracownika 97 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 97 800 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 97 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 800,00 zł
Luty 97 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 800,00 zł
Marzec 97 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 800,00 zł
Kwiecień 97 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 800,00 zł
Maj 97 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 800,00 zł
Czerwiec 97 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 800,00 zł
Lipiec 97 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 800,00 zł
Sierpień 97 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 800,00 zł
Wrzesień 97 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 800,00 zł
Październik 97 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 800,00 zł
Listopad 97 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 800,00 zł
Grudzień 97 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 800,00 zł
Rocznie 1 173 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 173 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 97 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 84 499 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 97 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 97 800 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 97800 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 97 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 59 927 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 802 zł
Zaliczka na podatek 29 071 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 97 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 97 800,00 0,00 0,00 0,00 8 802,00 0,00 29 071,00 0,00 59 927,00
Luty 97 800,00 0,00 0,00 0,00 8 802,00 0,00 30 871,00 0,00 58 127,00
Marzec 97 800,00 0,00 0,00 0,00 8 802,00 0,00 30 871,00 0,00 58 127,00
Kwiecień 97 800,00 0,00 0,00 0,00 8 802,00 0,00 30 871,00 0,00 58 127,00
Maj 97 800,00 0,00 0,00 0,00 8 802,00 0,00 30 871,00 0,00 58 127,00
Czerwiec 97 800,00 0,00 0,00 0,00 8 802,00 0,00 30 871,00 0,00 58 127,00
Lipiec 97 800,00 176,27 72,24 0,00 8 802,00 15,08 30 787,00 0,00 57 947,41
Sierpień 97 800,00 176,27 72,24 0,00 8 802,00 15,08 30 787,00 0,00 57 947,41
Wrzesień 97 800,00 176,27 72,24 0,00 8 802,00 15,08 30 787,00 0,00 57 947,41
Październik 97 800,00 176,27 72,24 0,00 8 802,00 15,08 30 787,00 0,00 57 947,41
Listopad 97 800,00 176,27 72,24 0,00 8 802,00 15,08 30 787,00 0,00 57 947,41
Grudzień 97 800,00 176,27 72,24 0,00 8 802,00 15,08 30 787,00 0,00 57 947,41
Rocznie 1 173 600,00 1 057,62 433,44 0,00 105 624,00 0,00 368 148,00 0,00 698 246,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 97 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 59 927 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.