Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 97300 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 97 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 66 659 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 496 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 460 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 384 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 556 zł
Zaliczka na podatek 9 745 zł
Całość - kwota brutto 97 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 97 300,00 9 496,48 1 459,50 2 383,85 7 556,42 83 710,00 9 745,00 66 658,75
Luty 97 300,00 9 496,48 1 459,50 2 383,85 7 556,42 83 710,00 19 229,00 57 174,75
Marzec 97 300,00 1 312,72 201,75 2 383,85 8 406,15 93 152,00 29 809,00 55 186,53
Kwiecień 97 300,00 0,00 0,00 2 383,85 8 542,45 94 666,00 30 293,00 56 080,70
Maj 97 300,00 0,00 0,00 2 383,85 8 542,45 94 666,00 30 293,00 56 080,70
Czerwiec 97 300,00 0,00 0,00 2 383,85 8 542,45 94 666,00 30 293,00 56 080,70
Lipiec 97 300,00 0,00 0,00 2 383,85 8 542,45 94 666,00 30 293,00 56 080,70
Sierpień 97 300,00 0,00 0,00 2 383,85 8 542,45 94 666,00 30 293,00 56 080,70
Wrzesień 97 300,00 0,00 0,00 2 383,85 8 542,45 94 666,00 30 293,00 56 080,70
Październik 97 300,00 0,00 0,00 2 383,85 8 542,45 94 666,00 30 293,00 56 080,70
Listopad 97 300,00 0,00 0,00 2 383,85 8 542,45 94 666,00 30 293,00 56 080,70
Grudzień 97 300,00 0,00 0,00 2 383,85 8 542,45 94 666,00 30 293,00 56 080,70
Rocznie 1 167 600,00 20 305,68 3 120,75 28 606,20 100 401,04 1 112 566,00 231 023,00 683 746,33
Wynagrodzenie pracownika 97 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 496 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 325 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 625 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 384 zł
FGŚP 97 zł
Cała kwota 117 227 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 97 300,00 9 496,48 6 324,50 1 624,91 2 481,15 117 227,04 zł
Luty 97 300,00 9 496,48 6 324,50 1 624,91 2 481,15 117 227,04 zł
Marzec 97 300,00 1 312,72 874,25 1 624,91 2 481,15 103 593,03 zł
Kwiecień 97 300,00 0,00 0,00 1 624,91 2 481,15 101 406,06 zł
Maj 97 300,00 0,00 0,00 1 624,91 2 481,15 101 406,06 zł
Czerwiec 97 300,00 0,00 0,00 1 624,91 2 481,15 101 406,06 zł
Lipiec 97 300,00 0,00 0,00 1 624,91 2 481,15 101 406,06 zł
Sierpień 97 300,00 0,00 0,00 1 624,91 2 481,15 101 406,06 zł
Wrzesień 97 300,00 0,00 0,00 1 624,91 2 481,15 101 406,06 zł
Październik 97 300,00 0,00 0,00 1 624,91 2 481,15 101 406,06 zł
Listopad 97 300,00 0,00 0,00 1 624,91 2 481,15 101 406,06 zł
Grudzień 97 300,00 0,00 0,00 1 624,91 2 481,15 101 406,06 zł
Rocznie 1 167 600,00 20 305,68 13 523,25 19 498,92 29 773,80 1 250 701,65 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 97 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 66 659 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 97 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 117 227 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 97300 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 97 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 70 284 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 496 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 460 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 771 zł
Zaliczka na podatek 8 289 zł
Całość - kwota brutto 97 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 97 300,00 9 496,48 1 459,50 0,00 7 770,96 69 075,00 8 289,00 70 284,06
Luty 97 300,00 9 496,48 1 459,50 0,00 7 770,96 69 075,00 8 289,00 70 284,06
Marzec 97 300,00 1 312,72 201,75 0,00 8 620,70 76 628,00 9 195,00 77 969,47
Kwiecień 97 300,00 0,00 0,00 0,00 8 757,00 77 840,00 9 341,00 79 202,20
Maj 97 300,00 0,00 0,00 0,00 8 757,00 77 840,00 9 341,00 79 202,20
Czerwiec 97 300,00 0,00 0,00 0,00 8 757,00 77 840,00 9 341,00 79 202,20
Lipiec 97 300,00 0,00 0,00 0,00 8 757,00 77 840,00 9 341,00 79 202,20
Sierpień 97 300,00 0,00 0,00 0,00 8 757,00 77 840,00 9 341,00 79 202,20
Wrzesień 97 300,00 0,00 0,00 0,00 8 757,00 77 840,00 9 341,00 79 202,20
Październik 97 300,00 0,00 0,00 0,00 8 757,00 77 840,00 9 341,00 79 202,20
Listopad 97 300,00 0,00 0,00 0,00 8 757,00 77 840,00 9 341,00 79 202,20
Grudzień 97 300,00 0,00 0,00 0,00 8 757,00 77 840,00 9 341,00 79 202,20
Rocznie 1 167 600,00 20 305,68 3 120,75 0,00 102 975,62 915 338,00 6 867,00 931 357,39
Wynagrodzenie pracownika 97 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 496 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 325 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 384 zł
FGŚP 97 zł
Cała kwota 115 602 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 97 300,00 9 496,48 6 324,50 0,00 2 481,15 115 602,13 zł
Luty 97 300,00 9 496,48 6 324,50 0,00 2 481,15 115 602,13 zł
Marzec 97 300,00 1 312,72 874,25 0,00 2 481,15 101 968,12 zł
Kwiecień 97 300,00 0,00 0,00 0,00 2 481,15 99 781,15 zł
Maj 97 300,00 0,00 0,00 0,00 2 481,15 99 781,15 zł
Czerwiec 97 300,00 0,00 0,00 0,00 2 481,15 99 781,15 zł
Lipiec 97 300,00 0,00 0,00 0,00 2 481,15 99 781,15 zł
Sierpień 97 300,00 0,00 0,00 0,00 2 481,15 99 781,15 zł
Wrzesień 97 300,00 0,00 0,00 0,00 2 481,15 99 781,15 zł
Październik 97 300,00 0,00 0,00 0,00 2 481,15 99 781,15 zł
Listopad 97 300,00 0,00 0,00 0,00 2 481,15 99 781,15 zł
Grudzień 97 300,00 0,00 0,00 0,00 2 481,15 99 781,15 zł
Rocznie 1 167 600,00 20 305,68 13 523,25 0,00 29 773,80 1 231 202,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 97 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 70 284 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 97 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 115 602 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 97300 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 97 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 84 067 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 13 233 zł
Całość - kwota brutto 97 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 97 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 840,00 13 233,00 84 067,00
Luty 97 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 840,00 13 233,00 84 067,00
Marzec 97 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 840,00 13 233,00 84 067,00
Kwiecień 97 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 840,00 13 233,00 84 067,00
Maj 97 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 840,00 13 233,00 84 067,00
Czerwiec 97 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 840,00 13 233,00 84 067,00
Lipiec 97 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 840,00 13 233,00 84 067,00
Sierpień 97 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 840,00 13 233,00 84 067,00
Wrzesień 97 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 840,00 13 233,00 84 067,00
Październik 97 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 840,00 13 233,00 84 067,00
Listopad 97 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 840,00 13 233,00 84 067,00
Grudzień 97 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 840,00 13 233,00 84 067,00
Rocznie 1 167 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 934 080,00 158 796,00 1 008 804,00
Wynagrodzenie pracownika 97 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 97 300 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 97 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 300,00 zł
Luty 97 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 300,00 zł
Marzec 97 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 300,00 zł
Kwiecień 97 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 300,00 zł
Maj 97 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 300,00 zł
Czerwiec 97 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 300,00 zł
Lipiec 97 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 300,00 zł
Sierpień 97 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 300,00 zł
Wrzesień 97 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 300,00 zł
Październik 97 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 300,00 zł
Listopad 97 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 300,00 zł
Grudzień 97 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 300,00 zł
Rocznie 1 167 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 167 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 97 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 84 067 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 97 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 97 300 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 97300 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 97 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 59 632 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 757 zł
Zaliczka na podatek 28 911 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 97 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 97 300,00 0,00 0,00 0,00 8 757,00 0,00 28 911,00 0,00 59 632,00
Luty 97 300,00 0,00 0,00 0,00 8 757,00 0,00 30 711,00 0,00 57 832,00
Marzec 97 300,00 0,00 0,00 0,00 8 757,00 0,00 30 711,00 0,00 57 832,00
Kwiecień 97 300,00 0,00 0,00 0,00 8 757,00 0,00 30 711,00 0,00 57 832,00
Maj 97 300,00 0,00 0,00 0,00 8 757,00 0,00 30 711,00 0,00 57 832,00
Czerwiec 97 300,00 0,00 0,00 0,00 8 757,00 0,00 30 711,00 0,00 57 832,00
Lipiec 97 300,00 176,27 72,24 0,00 8 757,00 15,08 30 627,00 0,00 57 652,41
Sierpień 97 300,00 176,27 72,24 0,00 8 757,00 15,08 30 627,00 0,00 57 652,41
Wrzesień 97 300,00 176,27 72,24 0,00 8 757,00 15,08 30 627,00 0,00 57 652,41
Październik 97 300,00 176,27 72,24 0,00 8 757,00 15,08 30 627,00 0,00 57 652,41
Listopad 97 300,00 176,27 72,24 0,00 8 757,00 15,08 30 627,00 0,00 57 652,41
Grudzień 97 300,00 176,27 72,24 0,00 8 757,00 15,08 30 627,00 0,00 57 652,41
Rocznie 1 167 600,00 1 057,62 433,44 0,00 105 084,00 0,00 366 228,00 0,00 694 706,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 97 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 59 632 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.