Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 97200 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 97 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 66 590 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 487 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 458 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 381 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 549 zł
Zaliczka na podatek 9 735 zł
Całość - kwota brutto 97 200 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 97 200,00 9 486,72 1 458,00 2 381,40 7 548,65 83 624,00 9 735,00 66 590,23
Luty 97 200,00 9 486,72 1 458,00 2 381,40 7 548,65 83 624,00 19 184,00 57 141,23
Marzec 97 200,00 1 332,24 204,75 2 381,40 8 395,34 93 032,00 29 770,00 55 116,27
Kwiecień 97 200,00 0,00 0,00 2 381,40 8 533,67 94 569,00 30 262,00 56 022,93
Maj 97 200,00 0,00 0,00 2 381,40 8 533,67 94 569,00 30 262,00 56 022,93
Czerwiec 97 200,00 0,00 0,00 2 381,40 8 533,67 94 569,00 30 262,00 56 022,93
Lipiec 97 200,00 0,00 0,00 2 381,40 8 533,67 94 569,00 30 262,00 56 022,93
Sierpień 97 200,00 0,00 0,00 2 381,40 8 533,67 94 569,00 30 262,00 56 022,93
Wrzesień 97 200,00 0,00 0,00 2 381,40 8 533,67 94 569,00 30 262,00 56 022,93
Październik 97 200,00 0,00 0,00 2 381,40 8 533,67 94 569,00 30 262,00 56 022,93
Listopad 97 200,00 0,00 0,00 2 381,40 8 533,67 94 569,00 30 262,00 56 022,93
Grudzień 97 200,00 0,00 0,00 2 381,40 8 533,67 94 569,00 30 262,00 56 022,93
Rocznie 1 166 400,00 20 305,68 3 120,75 28 576,80 100 295,67 1 111 401,00 230 749,00 683 054,10
Wynagrodzenie pracownika 97 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 487 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 318 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 623 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 381 zł
FGŚP 97 zł
Cała kwota 117 107 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 97 200,00 9 486,72 6 318,00 1 623,24 2 478,60 117 106,56 zł
Luty 97 200,00 9 486,72 6 318,00 1 623,24 2 478,60 117 106,56 zł
Marzec 97 200,00 1 332,24 887,25 1 623,24 2 478,60 103 521,33 zł
Kwiecień 97 200,00 0,00 0,00 1 623,24 2 478,60 101 301,84 zł
Maj 97 200,00 0,00 0,00 1 623,24 2 478,60 101 301,84 zł
Czerwiec 97 200,00 0,00 0,00 1 623,24 2 478,60 101 301,84 zł
Lipiec 97 200,00 0,00 0,00 1 623,24 2 478,60 101 301,84 zł
Sierpień 97 200,00 0,00 0,00 1 623,24 2 478,60 101 301,84 zł
Wrzesień 97 200,00 0,00 0,00 1 623,24 2 478,60 101 301,84 zł
Październik 97 200,00 0,00 0,00 1 623,24 2 478,60 101 301,84 zł
Listopad 97 200,00 0,00 0,00 1 623,24 2 478,60 101 301,84 zł
Grudzień 97 200,00 0,00 0,00 1 623,24 2 478,60 101 301,84 zł
Rocznie 1 166 400,00 20 305,68 13 523,25 19 478,88 29 743,20 1 249 451,01 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 97 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 66 590 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 97 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 117 107 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 97200 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 97 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 70 212 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 487 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 458 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 763 zł
Zaliczka na podatek 8 280 zł
Całość - kwota brutto 97 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 97 200,00 9 486,72 1 458,00 0,00 7 762,98 69 004,00 8 280,00 70 211,82
Luty 97 200,00 9 486,72 1 458,00 0,00 7 762,98 69 004,00 8 280,00 70 211,82
Marzec 97 200,00 1 332,24 204,75 0,00 8 609,67 76 530,00 9 184,00 77 869,74
Kwiecień 97 200,00 0,00 0,00 0,00 8 748,00 77 760,00 9 331,00 79 120,80
Maj 97 200,00 0,00 0,00 0,00 8 748,00 77 760,00 9 331,00 79 120,80
Czerwiec 97 200,00 0,00 0,00 0,00 8 748,00 77 760,00 9 331,00 79 120,80
Lipiec 97 200,00 0,00 0,00 0,00 8 748,00 77 760,00 9 331,00 79 120,80
Sierpień 97 200,00 0,00 0,00 0,00 8 748,00 77 760,00 9 331,00 79 120,80
Wrzesień 97 200,00 0,00 0,00 0,00 8 748,00 77 760,00 9 331,00 79 120,80
Październik 97 200,00 0,00 0,00 0,00 8 748,00 77 760,00 9 331,00 79 120,80
Listopad 97 200,00 0,00 0,00 0,00 8 748,00 77 760,00 9 331,00 79 120,80
Grudzień 97 200,00 0,00 0,00 0,00 8 748,00 77 760,00 9 331,00 79 120,80
Rocznie 1 166 400,00 20 305,68 3 120,75 0,00 102 867,63 914 378,00 6 857,00 930 380,58
Wynagrodzenie pracownika 97 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 487 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 318 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 381 zł
FGŚP 97 zł
Cała kwota 115 483 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 97 200,00 9 486,72 6 318,00 0,00 2 478,60 115 483,32 zł
Luty 97 200,00 9 486,72 6 318,00 0,00 2 478,60 115 483,32 zł
Marzec 97 200,00 1 332,24 887,25 0,00 2 478,60 101 898,09 zł
Kwiecień 97 200,00 0,00 0,00 0,00 2 478,60 99 678,60 zł
Maj 97 200,00 0,00 0,00 0,00 2 478,60 99 678,60 zł
Czerwiec 97 200,00 0,00 0,00 0,00 2 478,60 99 678,60 zł
Lipiec 97 200,00 0,00 0,00 0,00 2 478,60 99 678,60 zł
Sierpień 97 200,00 0,00 0,00 0,00 2 478,60 99 678,60 zł
Wrzesień 97 200,00 0,00 0,00 0,00 2 478,60 99 678,60 zł
Październik 97 200,00 0,00 0,00 0,00 2 478,60 99 678,60 zł
Listopad 97 200,00 0,00 0,00 0,00 2 478,60 99 678,60 zł
Grudzień 97 200,00 0,00 0,00 0,00 2 478,60 99 678,60 zł
Rocznie 1 166 400,00 20 305,68 13 523,25 0,00 29 743,20 1 229 972,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 97 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 70 212 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 97 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 115 483 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 97200 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 97 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 83 981 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 13 219 zł
Całość - kwota brutto 97 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 97 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 760,00 13 219,00 83 981,00
Luty 97 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 760,00 13 219,00 83 981,00
Marzec 97 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 760,00 13 219,00 83 981,00
Kwiecień 97 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 760,00 13 219,00 83 981,00
Maj 97 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 760,00 13 219,00 83 981,00
Czerwiec 97 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 760,00 13 219,00 83 981,00
Lipiec 97 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 760,00 13 219,00 83 981,00
Sierpień 97 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 760,00 13 219,00 83 981,00
Wrzesień 97 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 760,00 13 219,00 83 981,00
Październik 97 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 760,00 13 219,00 83 981,00
Listopad 97 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 760,00 13 219,00 83 981,00
Grudzień 97 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 760,00 13 219,00 83 981,00
Rocznie 1 166 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 933 120,00 158 628,00 1 007 772,00
Wynagrodzenie pracownika 97 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 97 200 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 97 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 200,00 zł
Luty 97 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 200,00 zł
Marzec 97 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 200,00 zł
Kwiecień 97 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 200,00 zł
Maj 97 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 200,00 zł
Czerwiec 97 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 200,00 zł
Lipiec 97 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 200,00 zł
Sierpień 97 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 200,00 zł
Wrzesień 97 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 200,00 zł
Październik 97 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 200,00 zł
Listopad 97 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 200,00 zł
Grudzień 97 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 200,00 zł
Rocznie 1 166 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 166 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 97 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 83 981 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 97 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 97 200 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 97200 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 97 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 59 573 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 748 zł
Zaliczka na podatek 28 879 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 97 200 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 97 200,00 0,00 0,00 0,00 8 748,00 0,00 28 879,00 0,00 59 573,00
Luty 97 200,00 0,00 0,00 0,00 8 748,00 0,00 30 679,00 0,00 57 773,00
Marzec 97 200,00 0,00 0,00 0,00 8 748,00 0,00 30 679,00 0,00 57 773,00
Kwiecień 97 200,00 0,00 0,00 0,00 8 748,00 0,00 30 679,00 0,00 57 773,00
Maj 97 200,00 0,00 0,00 0,00 8 748,00 0,00 30 679,00 0,00 57 773,00
Czerwiec 97 200,00 0,00 0,00 0,00 8 748,00 0,00 30 679,00 0,00 57 773,00
Lipiec 97 200,00 176,27 72,24 0,00 8 748,00 15,08 30 595,00 0,00 57 593,41
Sierpień 97 200,00 176,27 72,24 0,00 8 748,00 15,08 30 595,00 0,00 57 593,41
Wrzesień 97 200,00 176,27 72,24 0,00 8 748,00 15,08 30 595,00 0,00 57 593,41
Październik 97 200,00 176,27 72,24 0,00 8 748,00 15,08 30 595,00 0,00 57 593,41
Listopad 97 200,00 176,27 72,24 0,00 8 748,00 15,08 30 595,00 0,00 57 593,41
Grudzień 97 200,00 176,27 72,24 0,00 8 748,00 15,08 30 595,00 0,00 57 593,41
Rocznie 1 166 400,00 1 057,62 433,44 0,00 104 976,00 0,00 365 844,00 0,00 693 998,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 97 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 59 573 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.